SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းက လုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သလို ဆိုးက်ိဳးလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) မ်ားအတြက္ ရွာေဖြႏိုင္တဲ့ ဘ႑ာေငြ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပမယ့္ စိတ္ခ်ရတဲ့ ဘ႑ာေငြရရွိဖို႔အတြက္ေတာ့ အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ စနစ္တက်ရွိျခင္း၊ ဇြဲနပဲနဲ႔ ကံဇာတာအနည္းအက်ဥ္း လိုအပ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း မစတင္ခင္မွာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းခ်က္ ရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။

တကယ္လို႔ ေခ်းေငြေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရွာေဖြခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြေရြးခ်ယ္မႈဆီကို ေက်ာ္၍ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။testing


SME Financing Determining Needstesting


လုပ္ငန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြဖို႔ ဘာလို႔ လိုအပ္တာလဲTank

အရင္ဆံုးလုပ္သင့္တဲ့အရာေတြထဲ အရင္ဆံုးလုပ္ရမွာကေတာ့ ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းက အၿမဲတမ္း အေျဖမွန္ မဟုတ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ေသခ်ာသံုးသပ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူပါ။

ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေလ့ရွိၾကတဲ့ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က လုပ္ငန္းကို ပိုၿပီးျမန္ျမန္ ႀကီးထြားေစဖို႔ပါပဲshwedingar။ လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက ပိုေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္က အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။

ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ဘ႑ာေငြရွာပါေစ ဒီေငြေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ဘယ္လို အက်ိဳးအျမတ္ တိုးမ်ားေစႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွင္းျပေရးသားထားတဲ့ စီးပြားေရးအစီအမံရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

ဒီစီးပြားေရးအစီအမံမွာ ဘယ္ေခ်းေငြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုျပန္ဆပ္မယ္၊ ဘယ္လိုကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔ ျပန္ဆပ္မယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြအပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေန ခန္႔မွန္းျပန္ရေငြ စတာေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမယ္။

အစီအမံမျပဳလုပ္ထားပဲ ေငြကိုအသံုးျပဳျခင္းက ဆံုး႐ံႈးဖို႔အတြက္ အျမန္ဆံုးနည္းလမ္းပါပဲshwedingar။ ေခ်းယူထားတဲ့ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳေနတာဆိုရင္ေတာ့ အေႂကြးႏြံထဲပဲ နစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

SME မ်ားအတြက္ အဓိက အခက္အခဲ (၂) ခုကေတာ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္ရႏိုင္ေခ် ျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းက ကူညီႏိုင္ေလာက္ေပမယ့္ ဒါက အၿမဲတမ္းေတာ့ အေျဖမွန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးTank

အျမတ္ရႏိုင္ေျခ

ေငြေတြ ထပ္ၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက အကူအညီမျဖစ္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အဲလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေတြပဲ ပိုပိုၿပီး ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းကို ေသခ်ာသံုးသပ္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ငန္းမွ အျမတ္အစြန္းရေအာင္ ဘယ္လိုျပဳလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အစီအမံတစ္ခု ေရးဆြဲပါshwedingar။ ဒီအစီအမံေရးဆြဲလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘ႑ာေငြထပ္ရွာေဖြဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်င္မွ လိုအပ္မွာပါshwedingar။ အမွန္တကယ္ မလိုအပ္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈ

အဓိက အေၾကာင္းရင္းဇာစ္ျမစ္ကို နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းက အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းခ်က္ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ – ေဖာက္သည္မ်ားက အခ်ိန္မီ ေငြမေပးေခ်တာမ်ိဳးဆိုရင္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းက ခဏတျဖဳတ္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းဇာစ္ျမစ္ကိုေတာ့ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘ႑ာေငြ မရွာေဖြခင္မွာ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားနဲ႔အတူ ေငြသားစီးဆင္းမႈကို အရင္ဆံုး ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။

ဘ႑ာေငြရွာေဖြမႈပံုစံ မွားယြင္းသြားတယ္ဆိုရင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ျပႆနာက ပိုၿပီးဆိုးရြားႏိုင္ပါတယ္။


အတြင္းဘ႑ာေငြ နဲ႔ ျပင္ပဘ႑ာေငြ ဆိုတာ

လုပ္ငန္းအစီအမံ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းျပင္ပမွ ဘ႑ာေငြကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္ရဲ႕လားဆိုတာ စစ္ေဆးၾကည့္သင့္ပါတယ္shwedingar။ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြင္းထဲကေနပဲ စီမံလို႔ရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ – ကိုယ့္လုပ္ငန္းထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ေစ်းႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းျပင္ပမွ ဘ႑ာေငြေတြ မလိုအပ္ပဲ လံုေလာက္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရေအာင္ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈ အခက္အခဲအတြက္ေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံပံု ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားကို ေငြေပးေခ်ပံု ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတြင္းမွ စီမံလို႔ ရေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္။testing


ျပင္ပဘ႑ာေငြ – ေႂကြးၿမီႏွင့္ ရွယ္ယာ

လုပ္ငန္းျပင္ပမွ ဘ႑ာေငြရွာေဖြတဲ့အခါ အဓိကအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ (၂) ခု ရွိပါတယ္Tank

  • ေႂကြးၿမီ – ေငြေခ်းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
  • ရွယ္ယာ – ကုမၸဏီရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေႂကြးၿမီက ရွယ္ယာထက္ ပိုေစ်းသက္သာၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကလည္း ရွာေဖြရလြယ္ကူပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ လြယ္လြယ္ရတဲ့ ေခ်းေငြေတြက စိတ္ခ်ရဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။

ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိသေယာင္ျဖစ္ေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို ရွာေဖြဖို႔က ခက္ခဲၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ရွယ္ယာကို ဆံုး႐ံႈးရႏိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ကေတာ့ လက္ေတြ႕က်တဲ့ လုပ္ငန္းအစီအမံရွိဖို႔နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

ေႂကြးၿမီႏွင့္ ရွယ္ယာအျပင္ – အခ်ိဳ႕သတ္မွတ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္ အစိုးရမွ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေပး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ တည္ေထာင္စလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ေမတၱာျဖင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရရွိႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းအရွိန္ျမင့္တင္ေပးသူမ်ားနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားရွိပါတယ္shwedingar။ အျခား သမ႐ိုးက်ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမဟုတ္တဲ့ crowdfunding နဲ႔ P2P financing လိုမ်ိဳး ဘ႑ာေငြရွာေဖြမႈမ်ားကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ရရွိႏိုင္တဲ့အေနအထား မရွိေသးပါဘူး။

ေႂကြးၿမီ – ဘယ္လိုေႂကြးၿမီလဲ

ေႂကြးၿမီ (ေခ်းေငြ) အတြက္ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေခ်းေငြ၊ အေကာင္းဆံုး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ရွာေဖြမိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ –

  • အစိုးရေထာက္ပံ့ေခ်းေငြမ်ားက ပံုမွန္အားျဖင့္ ေစ်းအသက္သာဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တင္းၾကပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိပါတယ္။
  • ဘဏ္မ်ားက သင့္တင့္တဲ့ အတိုးနႈန္းနဲ႔ ေခ်းေငြ အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်းေလ့ရွိေပမယ့္ အာမခံပစၥည္း လိုအပ္ေလ့ရွိၿပီးေတာ့ လမ္းၫႊန္မႈအတြက္ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။
  • ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (MFIs) မွာေတာ့ အာမခံပစၥည္းမလိုအပ္တာေၾကာင့္ SME မ်ားတတ္ႏိုင္မယ့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ရွိႏိုင္ေပမယ့္ ေခ်းေငြပမာဏက ပိုနည္းၿပီး အတိုးႏႈန္းက ပိုမ်ားပါတယ္။
  • ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား (Term Loan) ကေတာ့ ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ေခ်းေငြပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ (Overdraft) သို႔မဟုတ္ အငွားဝယ္ယူစနစ္မ်ား (Hire Purchase) လို အျခားေခ်းေငြပံုစံမ်ားကလည္း ပိုၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

SME ေခ်းေငြေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္၊ ေခ်းေငြပံုစံအလိုက္၊ အာမခံပစၥည္းအလိုက္ ႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဆိုၿပီး အမ်ိဳးအစားခြဲထားတာေတြကို ေအာက္မွာ ရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။testing


လုပ္ငန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြရွာျခင္းက ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈအစုစု ရွိေနတာ ျမင္တဲ့အတိုင္းပါပဲ။

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာမွာ အလားအလာရွိတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆန္းသစ္ၾကံဆမႈရွိျခင္းက လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။testing


SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္မ်ား ေလ့လာရန္

SME Financing Guide Selected
SME Loans By Purpose
SME Loans By Loan Structure
SME Loans By Collateral
SME Loans By Lender Type
SME Loans Key Requirements

SME Loan Optionstesting


ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရွာေဖြရန္

ဘယ္လိုေခ်းေငြကို ရွာေနတယ္ဆိုတာ သိၿပီးၿပီလားshwedingar။ ဒါဆို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ဒီမွာရွာေဖြပါTank

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ားtesting


မွတ္ခ်က္shwedingarshwedingar။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ shwedingar။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအတြက္ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းေခ်းေငြ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး အေသးစားေခ်းေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြပံုစံမ်ား ေခ်းေငြပံုစံ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း အလတ္စားလုပ္ငန္း အငယ္စားလုပ္ငန္း ဆိုင္ ဘ႑ာေငြ ဘ႑ာေရး ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း ရင္းႏွီးေငြ ရင္းႏွီးေငြရွာျခင္း ေႂကြးၿမီ ရွယ္ယာ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြ လုပ္ငန္းဘ႑ာေငြ စီးပွားရေးအတွက်ချေးငွေ လုပ်ငန်းချေးငွေ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး အသေးစားချေးငွေ ငွေချေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေ အကြွေး ငွေချေးရန် ချီးငွေ အကြွေး အကြွေး အကြွေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း ချေးငွေအမျိုးအစားများ ချေးငွေအမျိုးအစား ချေးငွေပုံစံများ ချေးငွေပုံစံ အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်း အလတ်စားလုပ်ငန်း အငယ်စားလုပ်ငန်း ဆိုင် ဘဏ္ဍာငွေ ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေခြင်း ရင်းနှီးငွေ ရင်းနှီးငွေရှာခြင်း ကြွေးမြီ ရှယ်ယာ လုပ်ငန်းရင်းနှီးငွေ လုပ်ငန်းဘဏ္ဍာငွေ sme loans options loans for small business borrowing business financing financing option guide corporate loan

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။