အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း (ႏွစ္တိုး၊ လတိုး၊ ေန႔တိုး)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • အတိုးတြက္တဲ့အခါ အတိုးႏႈန္းကာလ၊ အတိုးတြက္ခ်က္သည့္ႀကိမ္ႏႈန္း နဲ႔ ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို သိဖို႔လိုပါတယ္။
 • အတိုးႏႈန္းကာလကို ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း တျခားကာလမ်ိဳးနဲ႔ ေဖာ္ျပတာလည္း ရွိပါတယ္။
 • အတိုးတြက္ခ်က္သည့္ႀကိမ္ႏႈန္း ဆိုတာ ေန႔စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ စသျဖင့္ အတိုးကို ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ တြက္တာလဲ ဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ္။
 • ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္ဆိုတာ လစဥ္၊ သံုးလတစ္ခါ၊ ႏွစ္စဥ္ စသျဖင့္ ဘယ္လိုေပးဆပ္ရလဲဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

တစ္ႏွစ္အတိုး ၁၃% ရွိတဲ့ ေခ်းေငြကိုယူရမလား၊ တစ္လအတိုး ၁.၅% ဆိုရင္ ပိုေကာင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ၁ သိန္းမွာ ၂,၀၀၀ က်ပ္ေပးရတဲ့ ေခ်းေငြပဲ ယူရမလား။

အတိုးကို ေန႔တိုးနဲ႔တြက္ရင္ ေကာင္းလား၊ လတိုးနဲ႔တြက္ရမလား။ ေခ်းေငြကို လစဥ္ျပန္ဆပ္တာ ေကာင္းမလား၊ တစ္ခါတည္း တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းအကုန္ျပန္ဆပ္ရမလား။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းထဲက အတိုးေတြကို လတိုင္းရတာေကာင္းလား၊ သံုးလတစ္ခါရတာကေရာ ပိုေကာင္းမလားဆိုၿပီး တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေတာ့ ေတြးမိဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ေငြပမာဏ သို႔မဟုတ္ အတိုးပမာဏကို တြက္ခ်က္တဲ့အခါ အတိုးႏႈန္း (ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိန္းဂဏန္းေတြကိုသာမက တျခားၾကည့္႐ႈခ်င့္ခ်ိန္ရမွာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အတိုး ၅% သို႔မဟုတ္ ၁၀% ဆိုတာက ဘာကိုမွတိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။

 • အတိုးႏႈန္းကာလ – အတိုးကို တစ္ရက္ႏႈန္းလား၊ တစ္လႏႈန္းလား၊ တစ္ႏွစ္ႏႈန္းလား။ ကာလဘယ္ေလာက္အေပၚမွာ ေျပာတဲ့ႏႈန္းလဲ ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။
 • အတိုးတြက္ခ်က္ပံု – အတိုးကို ရက္တြက္နဲ႔ တြက္ေပးတာလား (ေန႔တိုး)၊ လတြက္နဲ႔လား (လတိုး)၊ ႏွစ္တြက္နဲ႔လား (ႏွစ္တိုး) ဆိုတဲ့ အတိုးတြက္ခ်က္တဲ့ ပံုစံကိုလည္း သိဖို႔လိုပါတယ္။
 • ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္ – တစ္လခ်င္းျပန္ဆပ္ရမွာလား၊ သံုးလတစ္ခါလား၊ တစ္ႏွစ္တစ္ခါလား ဆိုတာကိုလည္း သိဖို႔လိုပါတယ္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကုန္စည္ေတြရဲ႕ မတူညီတဲ့ အတိုးတြက္ပံုတြက္နည္းနမူနာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။


အတိုးႏႈန္းကာလ
တစ္ႏွစ္လွ်င္အတိုးႏႈန္း ၁၆% ၊ တစ္လလွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၁.၃% ၊ တစ္ရက္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၀.၀၄% စတဲ့ အတိုးႏႈန္းထားေတြကို ၾကည့္ရင္ ကြဲျပားသေယာင္ေယာင္ရွိေပမယ့္ အမွန္တကယ္တမ္းေတာ့ ဘာမွသိပ္မကြာလွပါဘူး။

ဘဏ္အမ်ားစုက အတိုးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္ႏႈန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ per annum နဲ႔ p.a. ဆိုတာကလည္း တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါ အတိုးႏႈန္းကာလတူညီတာေတြအခ်င္းခ်င္းပဲ ႏိႈင္းယွဥ္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳပါ။ တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းေတြကို တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းအခ်င္းခ်င္းသာ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။ တစ္လအတိုးႏႈန္းဆိုရင္လည္း တစ္လအတိုးႏႈန္းနဲ႔ပဲ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။ အဲဒါမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏိႈင္းယွဥ္လို႔ရမွာပါ။

အတိုးႏႈန္းကာလကို ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္တဲ့အခါ အနီးစပ္ဆံုးအၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ႏုိင္ပါတယ္။

 • တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းကေန တစ္လအတိုးႏႈန္းကိုေျပာင္းတဲ့အခါ တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းကို ၁၂ နဲ႔စားပါ။
 • တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းကို တစ္ရက္အတိုးႏႈန္းေျပာင္းတဲ့အခါ တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းကို ၃၆၅ နဲ႔စားရပါမယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒီနည္းက အနီးစပ္ဆံုးအၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြနဲ႔ ေငြေခ်းသူေတြရဲ႕ တြက္ခ်က္နည္းေတြက အနည္းငယ္ကြာဟမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက  တစ္ရက္အတိုးႏႈန္းကိုတြက္တဲ့အခါ ၃၆၅ နဲ႔ မတြက္ဘဲ ၃၆၀ (၃၀ ရက္ x ၁၂ လ) နဲ႔တြက္တာေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္လအတိုးႏႈန္း သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္အတိုးႏႈန္းမွ တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းကို ေျပာင္းတြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႐ိုး႐ိုးအတိုးတြက္နည္း ႏွင့္ တိုးရင္းေပါင္းတြက္နည္းအေပၚမူတည္ၿပီး အတိုးေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

႐ိုး႐ိုးအတိုး၊ တိုးရင္းေပါင္းအတိုး၊ သက္ေရာက္အတိုးႏႈန္း ေတြအတြက္ ဂဏန္းတြက္စက္ေတြကို ဒီမွာ ဝင္ၿပီး တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။


အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း
ကိုယ့္ရဲ႕အတိုးေတြကို ေန႔တိုးနဲ႔ တြက္တာလား၊ လတိုးလား၊ ႏွစ္တိုးနဲ႔လားဆိုတာ သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အတိုးတြက္တဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ရရွိမယ့္ အတိုးေတြက သိသိသာသာ ကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္။

အတိုးကို

 • ေန႔တိုး – (အတိုးကို ေန႔စဥ္တြက္ခ်က္သည္။)
 • လတိုး – (အတိုးကို လစဥ္တြက္ခ်က္သည္။)
 • ႏွစ္တိုး – (အတိုးကို ႏွစ္စဥ္တြက္ခ်က္သည္။) ဆိုၿပီး အတိုးတြက္ပံုတြက္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္ေတြက အတုိးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္ႏႈန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ အတိုးကို ေန႔စဥ္ျဖစ္ျဖစ္၊ လစဥ္ျဖစ္ျဖစ္ တြက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ေအာက္ကပံုမွာ နမူနာၾကည့္ပါ။

အပ္ေငြေတြရဲ႕အတုိးကို လတိုး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္တိုးနဲ႔ တြက္ေလ့ရွိေပမယ့္ ေခ်းေငြေတြရဲ႕အတိုးကို တြက္ခ်က္တဲ့အခါ ေန႔တိုးနဲ႔တြက္ေလ့ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါကေတာ့ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္တဲ့အခါ ဘဏ္ေတြက တိုးရင္းေပါင္းတြက္နည္းကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အတိုးအေပၚမွာ အတိုးထပ္ၿပီး တြက္ခ်က္ျခင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြက အပ္ေငြစာရင္းေတြအတြက္ အတိုးနည္းနည္းပဲ ေပးေလ့ရွိေပမယ့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့အခါ အတိုးကို ပိုမိုေတာင္းခံပါလိမ့္မယ္။


ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္
ေခ်းေငြယူတဲ့အခါ ေခ်းေငြကို အႀကိမ္ေရ ဘယ္လိုျပန္ဆပ္ေလ့ရွိလဲ။

ဘဏ္အပ္ေငြေတြအတြက္ အတိုးကိုေရာ ဘဏ္ေတြက အႀကိမ္ေရ ဘယ္လိုျပန္ေပးလဲ။

ဘဏ္ေတြကထုတ္ေခ်းတဲ့ အိမ္ရာေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြခရက္ဒစ္ကတ္ (အေၾကြးဝယ္ကတ္) ေခ်းေငြ အစရွိတဲ့ ေခ်းေငြအမ်ားစုက လစဥ္အရစ္က်ေပးရေလ့ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေခ်းေငြတစ္ခ်ိဳ႕ကို လစဥ္လတိုင္း ဘဏ္ကို ပံုမွန္ ေပးဆပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခ်းေငြတိုင္းကေတာ့ လစဥ္အရစ္က်ေပးသြင္းရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားထဲမွာ လစဥ္အရစ္က်ေခ်းေငြ၊ တစ္လံုးတစ္ခဲေခ်းေငြ၊ ထပ္တလဲလဲေခ်းေငြ ဆိုၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။

အရစ္က်ေခ်းေငြ၊ တစ္လံုးတစ္ခဲေခ်းေငြ၊ ထပ္တလဲလဲေခ်းေငြ ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ဒီမွာ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္အပ္ေငြေတြအတြက္ေတာ့ ဘဏ္က သံုးလတစ္ခါ အတိုးထုတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ သက္တမ္းကာလၿပီးဆံုးမွ အတိုးထုတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ဘဏ္ေတြနဲ႔ ေငြေခ်းငွားသူေတြက သူတို႔ကို ခဏခဏေငြေပးဆပ္ေစခ်င္ေပမယ့္ သူတို႔ကေတာ့ အနည္းငယ္သာျပန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ တိုးရင္းေပါင္းနည္းကို အသံုးျပဳတာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ အတိုးတြက္ခ်က္ပံုေတြက အတိုးအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေခ်းေငြေတြအတြက္ကေတာ့ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္အတုိင္း ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမလဲဆိုတာကို သိထားဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးပါ။ ဒါမွပဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့အစီအစဥ္အတိုင္း အခ်ိန္မီ ျပန္ေပးႏိုင္မွာပါ။ တကယ္လို႔  ျပန္မဆပ္မိဘူးဆိုရင္ေတာ့ မ်ားျပားလွတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေၾကးေတြေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။


အတိုးအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေလာက္ၿပီဆုိေတာ့  ေခ်းေငြအေၾကာင္းကို ဒီမွာ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။


“အတိုးႏႈန္းဆိုတာ ဘာလဲ။” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါ။


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း

အတိုး ဘဏ္အတိုး အတိုးတြက္နည္း ေခ်းေငြအတိုး စုေငြအတိုး ဘဏ္စာရင္းအတိုး အပ္ေငြအတိုး MFIအတိုး ဘဏ္တိုး အတိုးႏႈန္းမ်ား ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား အတိုးဆိုတာဘာလဲ တိုးေငြ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း အတိုးတြက္ခ်က္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္ခ်က္နည္း ဘဏ္အတိုးမ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း အတိုးႏႈန္းတြက္နည္း အတိုးအေၾကာင္း လတိုးတြက္နည္း ေန႔တိုးတြက္ျခင္း အတိုးႏူန္း အတိုးႏုန္း အတိုးႏႈံး အတိုးႏုံး အတိုးတြက္ရန္ အတိုး ဘဏ်အတိုး အတိုးတွက်နည်း ချေးငွေအတိုး စုငွေအတိုး ဘဏ်စာရင်းအတိုး အပ်ငွေအတိုး MFIအတိုး ဘဏ်တိုး အတိုးနှုန်းများ ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ အတိုးဆိုတာဘာလဲ တိုးငွေ ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း အတိုးတွက်ချက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်ချက်နည်း ဘဏ်အတိုးများတွက်ချက်ခြင်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း အတိုးနှုန်းတွက်နည်း အတိုးအကြောင်း လတိုးတွက်နည်း နေ့တိုးတွက်ခြင်း အတိုးနူန်း အတိုးနုန်း အတိုးနှုံး အတိုးနုံး အတိုးတွက်ရန် interest loan savings interest calculation calculating monthly interest way to calculate monthly interest

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။