တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဘိဓာန္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စကားလံုးအေခၚအေဝၚ၊ ေဝါဟာရေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္shwedingar.com။ အဲဒီအေခၚအေဝၚေလးေတြကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းလင္းျပသထားပါတယ္Trinity

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ဖတ္ရန္ ျမန္မာစကားလံုးေတြကို ႏွိပ္ပါshwedingar.comအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ဖတ္ရန္ အဂၤလိပ္စကားလံုးကို ႏွိပ္ပါTrinity

စကားလံုးတိတိက်က်ရွာရန္ “ရွာေဖြရန္” ေဘာင္အတြင္း ႐ိုက္ထည့္ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္Trinity

ဘ႑ာေရးအဘိဓာန္ ေငြေၾကးအေခၚအေဝၚ အဓိပၸာယ္ ဆိုလုိရင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြေက်းအေခၚအေဝၚ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအဘိဓာန် အခေါ်အဝေါ် အဓိပ္ပာယ် ဆိုလိုရင်း ငွေကြေးဆိုင်ရာ dictionary terms meaning definition finance

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။

ဆက္စပ္မႈရွိေသာေဆာင္းပါးမ်ား