အခ်ိန္ပိုင္း၊ အလြတ္တန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ဝင္ေငြရွာျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အပိုဝင္ေငြရွာဖို႔အတြက္ ပံုမွန္အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အျပင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္၊ အလြတ္တန္းအလုပ္ လုပ္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားေနတာလားTank

ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ အပိုဝင္ေငြရွာတာက ခက္ခဲၿပီး ပင္ပန္းႏုိင္ေပမယ့္ ရွာရက်ိဳးနပ္ပါတယ္shwedingar.com။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္နဲ႔ အလြတ္တန္းအလုပ္အေၾကာင္း ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။testing


အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ဆိုတာ တစ္ေနကုန္ အခ်ိန္ျပည့္ (ဥပမာ – မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ၊ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ) လုပ္စရာမလုိတဲ့အလုပ္ကို ဆုိလိုပါတယ္shwedingar.com။ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားေတြက တစ္ပတ္ကို နာရီ ၃၀ ေအာက္သာ လုပ္ၾကပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ – တစ္ပတ္ကို ရက္နည္းနည္းပဲ လုပ္ဖို႔လုိတဲ့အလုပ္၊ ႐ံုးပိတ္ရက္ပဲ လုပ္ဖို႔လိုတဲ့အလုပ္ကို အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုိ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ဆိုတာ ကုမၸဏီတစ္ခုကေန တရားဝင္ခန္႔ထားတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္Tank

မွတ္ခ်က္ shwedingar.com။     shwedingar.com။ ယာယီ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလည္း ေတြ႕ဖူးပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ဒီလိုအလုပ္ေတြက အခ်ိန္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အခ်ိန္ျပည့္လည္း ျဖစ္ႏုိ္င္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔တာအတြင္း ၾကာခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့ အၿမဲတမ္းအခ်ိန္ျပည့္အလုပ္နဲ႔ မတူပါဘူးshwedingar.com။ ယာယီ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္နဲ႔ ခန္႔အပ္ျခင္းက ကာလအားျဖင့္ တစ္ရက္ကေန လအနည္းငယ္ထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၂ လေအာက္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးက အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လဲ။

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုခု လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ – အခ်ိန္ပိုင္းစာရင္းကိုင္၊ အခ်ိန္ပုိင္းဆရာမ၊ အခ်ိန္ပိုင္း Computer Programmer စတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းတာဝန္ေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ပါတယ္။  တျခားအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မလိုအပ္ပါဘူးshwedingar.com။ ဥပမာ – ၂၄ နာရီစတိုးဆိုင္ဝန္ထမ္း၊ ကုန္စံုဆိုင္ဝန္ထမ္း၊ စားေသာက္ဆိုင္စားပြဲထိုး စတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြမွာ ထူးထူးျခားျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြ သိပ္မလိုအပ္ပါဘူး။

အလြတ္တန္းအလုပ္ဆုိတာ ဘာလဲ။

အလြတ္တန္းလုပ္တယ္ဆိုတာ တစ္ေနရာရာမွာ ေရရွည္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ အတူတူပါပဲshwedingar.com။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းအတြက္၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ လာအပ္သမွ်အလုပ္ေတြကို (တစ္ခါတရံ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ) လုပ္ေပးရပါတယ္Tank

အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူေတြက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ေနသလုိ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္အပ္သူနဲ႔ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ေသခ်ာစီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အလြတ္တန္းအလုပ္ဆိုတာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ပဲလား။

အလြတ္တန္းလုပ္တာက အခ်ိန္ျပည့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို၊ အခ်ိန္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အျခားအခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ လုပ္ရင္းနဲ႔ အလြတ္တန္းအလုပ္ကို အခ်ိန္ပိုင္းအေနနဲ႔ စလုပ္ၾကပါတယ္shwedingar.com။ အလြတ္တန္းအလုပ္ကို အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ႏုိင္တဲ့အထိ ဝင္ေငြေတြကို တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္Tank

ဒီေနရာမွာ “အခ်ိန္ပိုင္း” နဲ႔ “အခ်ိန္ျပည့္” ဆိုတာက အလြတ္တန္းအလုပ္အတြက္ ကိုယ္အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္သံုးလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့အလုပ္ ဒါမွမဟုတ္ ပေရာဂ်က္က ကိုယ့္ကို အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ရမယ္၊ အခ်ိန္ပိုင္း လုပ္ရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္လိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘယ္လုိအလုပ္ေတြကို အလြတ္တန္းအလုပ္လုပ္သူကို အပ္ေလ့ရွိတာလဲ။

အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ အလုပ္ျပန္ခန္႔တဲ့သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ကြ်မ္းက်င္မႈေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ရွိၾကပါတယ္shwedingar.com။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အလြတ္တန္းအလုပ္ေတြကေတာ့ ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္၊ ေဆာင္းပါးေရးျခင္း၊ Graphic Design ၊ Computer Programming ၊ အိမ္အတြင္းပိုင္းျပင္ဆင္ျခင္း စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္နဲ႔ အလြတ္တန္းအလုပ္ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္က ဘာလဲ။

အလြတ္တန္းအလုပ္ဆိုတာ ပေရာဂ်က္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အလုပ္ပါshwedingar.com။ အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူက သေဘာတူထားတဲ့အလုပ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအလုပ္ကို ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္လုိလုပ္မယ္ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္Tank

အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူေတြက အလုပ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ရဲ႕ စိုက္အားစသျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အရင္းအျမစ္ေတြ ရွိဖို႔ေတာ့လုိပါတယ္shwedingar.com။ အလြတ္တန္းလုပ္သူေတြမွာ အလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ဖို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳရွိဖို႔ အလုပ္အပ္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္Tank

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကေတာ့ အလြတ္တန္းအလုပ္ေလာက္ လြတ္လပ္မႈမရွိပါဘူးshwedingar.com။ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို အလုပ္ရွင္က သတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္အတြက္လိုအပ္မယ့္ အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးေတြ စတာေတြကို အလုပ္ရွင္ဖက္က တာဝန္ယူရပါတယ္Tank

ပိုရွင္းေအာင္ ဘာသာျပန္ တစ္ေယာက္ရဲ႕အလုပ္ကို နမူနာအျဖစ္ ျပေပးလိုက္ပါတယ္Tank

  • အခ်ိန္ျပည့္

အလုပ္မွာ ဘာသာျပန္ဖို႔လိုတဲ့အခ်ိန္တုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္အျပည့္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဘာသာျပန္ေအဂ်င္စီေတြ၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြမွာ ခန္႔ထားတဲ့ အခ်ိန္ျပည့္ ဘာသာျပန္ဝန္ထမ္းေတြအျဖစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရပါတယ္Tank

  • အခ်ိန္ပိုင္း

အလုပ္မွာ အလုပ္ခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ဘာသာျပန္တာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရတဲ့ဝန္ထမ္းေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဘာသာျပန္ေအဂ်င္စီေတြ၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ အျခားကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ငန္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာမူတည္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းဘာသာျပန္ဝန္ထမ္းေတြ ခန္႔အပ္တာေတြရွိတတ္ပါတယ္Tank

  • ယာယီ/စာခ်ဳပ္ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပေရာဂ်က္ၿပီးဆံုးသည္အထိ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ရွိတဲ့ ဘာသာျပန္သူေတြအျဖစ္ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း (NGO) ေတြမွာ ခန္႔ထားတာေတြရွိတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြလည္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ခန္႔ထားတာေတြ ရွိေကာင္းရွိပါမယ္Tank

  • ယာယီ/စာခ်ဳပ္ အခ်ိန္ပိုင္းဝန္ထမ္း

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ပေရာဂ်က္ၿပီးဆံုးသည္အထိ အခ်ိန္ပိုင္း တာဝန္ယူထားတဲ့ ဘာသာျပန္သူ အျဖစ္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ သူလည္းပဲ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အခ်ိန္ျပည့္မလိုအပ္ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ပိုင္းခန္႔အပ္ထားတာမ်ိဳးေတြရွိတတ္ပါတယ္Tank

  • အခ်ိန္ျပည့္ အလြတ္တန္း

ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဘာသာျပန္တာဝန္ေတြကို တစ္ေနရာတည္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ အလုပ္လက္ခံသူေတြအျဖစ္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဘာသာျပန္အလုပ္ကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္တဲ့လူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္Tank

  • အခ်ိန္ပိုင္း အလြတ္တန္း

႐ံုးခ်ိန္ျပင္ပမွာ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဘာသာျပန္တာဝန္ေတြကို တစ္ေနရာတည္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ အလုပ္လက္ခံသူေတြအျဖစ္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္ဝင္ေငြအျပင္ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ အပိုဝင္ေငြအျဖစ္ ရခ်င္သူေတြက အခ်ိန္ပိုင္းအလြတ္တန္းအလုပ္ေတြ လုပ္ၾကပါတယ္Tank

အလြတ္တန္းအလုပ္လုပ္သူနဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္းဝန္ထမ္းေတြကို ဘယ္သူေတြက ငွားလဲ။

ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားဖို႔မလုိတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕အလုပ္ေတြရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုင္းဝန္ထမ္းနဲ႔ အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူေတြကို ငွားေလ့ရွိပါတယ္Tank

ဥပမာ – ကုမၸဏီေတြမွာ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါပဲ ဘာသာျပန္ဖို႔လိုတယ္ဆုိရင္ ဒီအလုပ္အတြက္ အလြတ္တန္းဘာသာျပန္သူကို ငွားပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ဒါမွမဟုတ္ ပံုမွန္ဘာသာျပန္ဖို႔ လုိအပ္ေပမယ့္ အခ်ိန္ျပည့္ လုိအပ္ေနတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အခ်ိန္ပုိင္းဘာသာျပန္သူကို ငွားရမ္းၾကပါတယ္။

ဘယ္သူေတြက အလြတ္တန္းအလုပ္နဲ႔ သင့္ေတာ္လဲ။

ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ သီးျခားအလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ အလြတ္တန္းအလုပ္က အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အလြတ္တန္းလုပ္သူေတြက ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းစီမံတတ္ဖို႔နဲ႔ စည္းကမ္းရွိဖို႔ လုိပါတယ္shwedingar.com။ အခ်ိန္ျပည့္အလြတ္တန္း လုပ္တဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ကအၿမဲရွိေနမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အလုပ္မရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူေတြက အလုပ္အပ္သူနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေနေစဖို႔ နဲ႔ အလုပ္ရဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar.comအလြတ္တန္းလုပ္တဲ့အခါ သတိထားစရာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

အလြတ္တန္းအလုပ္နဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို ဘယ္မွာရွာလို႔ရလဲ။

အလြတ္တန္းအလုပ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့  chatesat.com နဲ႔ mmfreelancehub.com စသျဖင့္ အလုပ္ရွာဝက္ဘ္ဆိုက္ပလက္ေဖာင္းေတြ ရွိပါတယ္shwedingar.com။ Facebook page ေတြ၊ Group ေတြ၊ အလုပ္ရွာေအဂ်င္စီေတြကေနလည္း အလြတ္တန္းအလုပ္ေတြ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္Tank

အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ အလုပ္အပ္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္shwedingar.com။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေၾကာ္ျငာဖို႔အတြက္ Facebook ၊ Linkedln ဒါမွမဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ္ေတြကို ျပသဖုိ႔ လုိပါတယ္shwedingar.com။ အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူေတြအတြက္ အဓိကအလုပ္ရတဲ့ေနရာတစ္ခုကေတာ့ အရင္က အလုပ္အပ္သူေတြက အျခားအလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ဆီမွာ ကိုယ့္ကို အႀကံဳျပဳေပးျခင္းပါပဲshwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ လက္ခံရရွိတဲ့အလုပ္ေတြကို အေကာင္းဆံုး နဲ႔ အခ်ိန္မီ ျပန္အပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေပးၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ဂုဏ္သတင္းကို ကိုယ္တုိင္တည္ေဆာက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္Tank

အခ်ိန္ပိုင္းအလုုပ္အတြက္ေတာ့ အေပၚမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အလုပ္ရွာဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြမွာလည္း “အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္” ဆုိၿပီး စာ႐ိုက္ၿပီး ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ အလုပ္ေၾကာ္ျငာတဲ့ Facebook page ေတြ နဲ႔ Group ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္shwedingar.com။ အဲဒီေနရာေတြမွာလည္း ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေတြကေန တစ္ဆင့္လည္း အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။

စကားလက္ေဆာင္

Gig စီးပြားေရး (Gig Economy) ဆိုတာ ဘာလဲ။

“Gig” ဆုိတာ “အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္ လုပ္ရတဲ့အလုပ္” ကို ဆိုလုိတဲ့ ဗန္းစကား ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ Gig စီးပြားေရးဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ေတြထက္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္၊ ယာယီအလုပ္၊ အလြတ္တန္းအလုပ္ေတြအေပၚ လူေတြက ပုိမိုစိတ္ဝင္စားလာျခင္းကို ဆိုလုိပါတယ္။


႐ံုးခ်ိန္ျပင္ပမွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလြတ္တန္းျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ျခင္းက ဝင္ေငြတိုးမ်ားလာဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးက ရွာရမလြယ္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္နဲ႔ အားထုတ္မႈေတြ ရင္းႏွီးရမယ္၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ေၾကာ္ျငာၿပီး ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.com။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်  ဒီလုိအလုပ္ေတြကေန ဝင္ေငြရဖို႔အတြက္ ပုိၿပီး အလားအလာ ရွိလာ႐ံုသာမက ဝင္ေငြလည္း တုိးပြားလာပါလိမ့္မယ္Tank

အပိုဝင္ေငြရွာဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေနတာလားshwedingar.comဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးက အဆင္ေျပမလဲ မသိဘူးဆုိရင္ ဒီမွာ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါ။

အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္တစ္ခုရွာေနတာဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ရွာနည္း (၄) မ်ိဳးမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Tank

အခ်ိန္ပိုင္း အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ား အလြတ္တန္း အလြတ္တန္းအလုပ္ အလြတ္တန္းအလုပ္မ်ား အပိုဝင္ေငြရွာနည္း အပိုဝင္ေငြရွာရန္ နည္းလမ္းမ်ား အပိုဝင္ေငြ အားတဲ့အခ်ိန္လုပ္လုိ႔ရတဲ့အလုပ္ ဝင္ေငြတိုးပြားနည္း အပိုဝင္ေငြရွာႀခင္း အပိုဝင္ေငြရွာၿခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အလုပ္လုပ္ရန္ အချိန်ပိုင်းအလုပ်များ အလွတ်တန်းအလုပ်များ အပိုဝင်ငွေရှာနည်းများ ဝင်ငွေတိုးပွားနည်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း အလုပ်လုပ်ရန် part time jobs making extra money freelance freelancer business content writter writer

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။