ဗီဒီယို – [အပိုင္း – ၂] ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား – ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း

အပိုင္း (၁) မွာ တုန္းက ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ေရြးစရာအေျဖေတြအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္း (၂) မွာေတာ့ အပိုင္း (၁) မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖေတြကို … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗီဒီယို – [အပိုင္း – ၁] ေမးခြန္းမ်ား – ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး အေရးႀကီးသလိုပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးက်န္းမာေရးကိုလည္း ပုံမွန္စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္း (၁) မွာ ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးအတြက္ ေငြေၾကးက်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ႐ိုးရွင္းတဲ့ အေျဖမွန္ေ႐ြး ေမးခြန္း ၁၀ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗီဒီယို – တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရး ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးကို စီမံခန႔္ခြဲဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ အမ်ားစုက သိထားၿပီးသား ဆိုေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲဒီဘက္ကို အခ်ိန္ေပးၿပီး အာ႐ုံသိပ္မစိုက္ျဖစ္ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ တစ္ခါတေလမွာ ဘယ္ကေနစလုပ္ရမွန္းေတာင္ ေသခ်ာမသိတာေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ​ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ကြာျခားခ်က္ ဘယ္ေလာက္စုရမလဲ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလဲ။ စုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစု တည္ေဆာက္ျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းၾကား ဘယ္လိုကြာျခားလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ​ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ကြာျခားခ်က္ ဘယ္ေလာက္စုရမလဲ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလဲ။ စုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစု တည္ေဆာက္ျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဘယ္ေလာက္စုရမလဲ (သို႔) ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလဲ

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ​ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ကြာျခားခ်က္ ဘယ္ေလာက္စုရမလဲ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလဲ။ စုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစု တည္ေဆာက္ျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေငြဘယ္ေလာက္စုမလဲ ဆိုတာ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ပထမဦးဆံုး စုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစု တည္ေဆာက္ျခင္း အဆင့္ (၅) ဆင့္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ​ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ကြာျခားခ်က္ ဘယ္ေလာက္စုရမလဲ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလဲ။ စုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစု တည္ေဆာက္ျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပထမဦးဆံုး စုေငြႏွင့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း ပေဟဠိ

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။ တိုးရင္းေပါင္းအတုိးဆိုတာ ဘာလဲ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆိုတာ ဘာလဲ။ ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖိုး ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း ပေဟဠိ ေငြေၾကးအေၾကာင္းနားလည္ျခင္း ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိ အတိုးနႈန္း၊ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဘဝရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြစုေဆာင္းျခင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ေငြစုျခင္းက ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။ ေငြစုသင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း အေရးေပၚအသံုးစရိတ္တည္ေဆာက္ျခင္း ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းျခင္း ေငြစုရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ။ အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႔အမွ် ဘဝမွာ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။ တိုးရင္းေပါင္းအတုိးဆိုတာ ဘာလဲ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆိုတာ ဘာလဲ။ ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖိုး ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း ပေဟဠိ ပိုက္ဆံေတြက အရင္တုန္းကဆိုရင္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖိုး (Time Value of Money)

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။ တိုးရင္းေပါင္းအတုိးဆိုတာ ဘာလဲ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆိုတာ ဘာလဲ။ ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖိုး ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း ပေဟဠိ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကုိ အႏုိင္ရၿပီး … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ကို ဘာလို႔လိုအပ္တာလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – ေငြစုျခင္းက ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။ ေငြစုသင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း အေရးေပၚအသံုးစရိတ္တည္ေဆာက္ျခင္း ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းျခင္း ေငြစုရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ။ ဘဝဆိုတာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း အၿမဲတမ္း ျဖစ္မေနတတ္ပါဘူး။  မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

၁၀ မိနစ္အတြင္း သင့္ရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို အြန္လိုင္းေပၚတင္လိုက္ပါ

လူတိုင္းက အြန္းလိုင္းေပၚမွာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးတာေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိုမ်ားလာပါၿပီ။ ဆိုလိုတာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ အြန္လိုင္းမွာေနရာယူထားဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါမွပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဖာက္သည္ျဖစ္လာမယ့္သူေတြက ကိုယ့္ကို ရွာေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ (Facebook) … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အေသးစားလုပ္ငန္းဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္ လုပ္ငန္းတြင္ေစမယ့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္

အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းက ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိုပိုၿပီး ေခတ္စားလာသလို ၂၀၂၀ ကမာၻ႕ကပ္ေရာဂါ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီလုိအလုပ္လုပ္ျခင္းကို တဟုန္ထိုး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေစဖို႔ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ အပ္ပလီေကးရွင္း … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အခမဲ့ဒီဂ်စ္တယ္ကိရိယာမ်ား

လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေဝးထိန္းသေဘာနဲ႔ အၿပီးအပိုင္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္လာၾကတာလည္းရွိသလို အေဝးထိန္းသေဘာကို လုပ္ငန္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္လာတာေတြလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာရွိထားျခင္းအားျဖင့္ မတက္မႂကြနဲ႔ မထိမေရာက္ျဖစ္ေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ နဲ႔ တက္ၾကြၿပီး လုပ္ငန္းလည္းထိေရာက္တဲ့အဖြဲ႕ကို ကြဲျပားေစပါလိမ့္မယ္။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းအတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME အတြက္ စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲမႈ စီးပြားကပ္ကာလမွာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရန္အဆင့္မ်ား စီးပြားကပ္ကာလအတြက္ လမ္းၫႊန္နိယာမမ်ား စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္း စီးပြားကပ္ကာလအတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈစီမံနည္း စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈက ခန္းေျခာက္ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ျပတ္ေတာက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ံႈးရတဲ့အခါ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ။

အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ံႈးရတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ အဆိုးရြားဆံုးအရာ ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ႏုိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ့္အျပစ္လည္း မဟုတ္ပဲ အလုပ္ဆံုး႐ံႈးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အလုပ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းက ကိုယ့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဘဝပန္းတုိင္ေတြကို ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု လည္း မွတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ကိုယ့္ရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္ကုိ ရွာေဖြျခင္း – ikigai ဒႆန

ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔သိပ္ၿပီး အက်ြမ္းတဝင္မရွိဘူးလုိ႔ ခံစားရလား ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အလုပ္ကို ႀကိဳက္ကို မႀကိဳက္ဘူးလား။ ဒီလုိျဖစ္ေနတာက ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ Gallup ဆိုတဲ့ အႀကံေပးလုပ္ငန္းရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း ၈၅% က … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား က်ပ္တည္းခ်ိန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME အတြက္ စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲမႈ စီးပြားကပ္ကာလမွာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရန္အဆင့္မ်ား စီးပြားကပ္ကာလအတြက္ လမ္းၫႊန္နိယာမမ်ား စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္း စီးပြားကပ္ကာလအတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈစီမံနည္း ျပင္ပကေနျဖစ္တဲ့ က်ပ္တည္းမႈေတြက ဘယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆိုအတြက္ ခက္ခဲပါတယ္။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လုပ္ငန္းေတြ အက်ပ္အတည္းႀကံဳေနရတဲ့အခ်ိန္ လမ္းညႊန္ေပးမယ့္ နိယာမ (၆) ခု

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME အတြက္ စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲမႈ စီးပြားကပ္ကာလမွာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရန္အဆင့္မ်ား စီးပြားကပ္ကာလအတြက္ လမ္းၫႊန္နိယာမမ်ား စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္း စီးပြားကပ္ကာလအတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈစီမံနည္း လူမ်ား၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေပးတဲ့ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္