ဘဝရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြစုေဆာင္းျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႔အမွ် ဘဝမွာ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းရပါတယ္dingar။ ဥပမာေျပာရရင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ကေလးယူျခင္း၊ ပင္စင္ယူျခင္း စသျဖင့္ေပါ့Cypher

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာေတာ့ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကမွာပါdingar။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ ဘဝဆိုင္ရာအျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔ရပါတယ္။world


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • မစီစဥ္ထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြအတြက္ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ကို အားကိုးလို႔ရပါတယ္။
  • ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္အတြက္ေတာ့ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရပါမယ္။
  • ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ကေလးယူျခင္း၊ ပင္စင္ယူျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးမႈ စတဲ့ ဘဝရဲ႕ အဓိကျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ေတာ့ ေငြစုပါ။
  • ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေငြစတင္စုေဆာင္းဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ အခုပါပဲ။

ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုမယ့္ ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

လူတိုင္းကေတာ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ဒီပံုစံအတိုင္း ၾကံဳရမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း လုံုးဝမၾကံဳရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ (ေသဆံုးမႈမွလြဲ၍)dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း အျခားစဥ္းစားမိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိ္ုယ့္အတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးကို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္ပါ။world


ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း

ေက်ာင္းသြားတက္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္အတြက္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္dingar။ အိမ္ေျပာင္းၿပီဆိုတာနဲ႔ ေနထိုင္ဖို႔၊ စားေသာက္ဖို႔၊ သြားလာေရးအတြက္ ေငြလိုအပ္ပါတယ္Cypher

တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေမနဲ႔ အေဖကို ခဏတာ မွီခိုလို႔ရႏိုင္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားဖို႔ လိုပါတယ္Cypher

တကယ္လို႔ ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕မယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ဝယ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေငြစုေဆာင္းဖို႔လိုပါတယ္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း

လက္ထပ္တယ္ဆိုတာ ဘဝရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုပါdingar။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးေတာ့ လက္ထပ္ၾကမွာမဟုတ္ေပမယ့္ လက္ထပ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့သူေတြအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ခ်င့္ခ်ိန္စရာမ်ားတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အရင္ဆံုး လက္ထပ္ပြဲက်င္းပမယ္ဆိုရင္ စရိတ္စက အေတာ္ေလး ကုန္က်ပါလိမ့္မယ္dingar။ အေျခခံကုန္က်စရိတ္ေတြမွာ ခန္းမငွားခ၊ ဝတ္စံုငွားခ၊ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ တည္ခင္းေကြ်းေမြးရန္မ်ား စသျဖင့္ ပါဝင္ပါတယ္dingar။ ဒီလို ဘဝရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ စုေဆာင္းထားသင့္ပါတယ္။

လက္ထပ္ပြဲၿပီးတာနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြကလည္း ထပ္မံရွိလာဦးမွာပါdingar။ ဥပမာေျပာရရင္ အိမ္ခြဲၿပီးေနခ်င္ေနႏိုင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဇနီး/ခင္ပြန္းက သူ႕ရဲ႕ အျခားမိသားစုဝင္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ စဥ္းစားထားႏိုင္ပါတယ္dingar။ ဒီလို ဘဝရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္လည္း ေငြစုေဆာင္းထားသင့္ပါတယ္။

ကေလးယူျခင္း

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ကေလးယူတာဟာ မိသားစုတစ္ခုအတြက္ပံုမွန္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သလို ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖို႔ေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါdingar။ ကေလး ၁ ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ ၁ ေယာက္ထက္ ပိုၿပီးရွိျခင္းကလည္း ဘ႑ာေရးအရ ႀကိဳတင္ကတိျပဳရတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါပဲ။

ကေလးေတြရဲ႕ စားေသာက္စရိတ္၊ က်န္းမားေရးအျပင္ ပညာသင္စရိတ္ကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ လိုလာပါမယ္dingar။ အိမ္မွာ ေနရာပိုလိုတယ္ဆိုရင္လည္း အျခားပိုႀကီးတဲ့အိမ္ကို ငွားတာျဖစ္ျဖစ္၊ ဝယ္တာျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

ကေလးမယူခင္က မရွိခဲ့တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း သိသိသာသာ ရွိလာပါလိမ့္မယ္dingar။ ေနထိုင္မႈပံုစံ ေျပာင္းသြားမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။

ကေလးမယူခင္တည္းက ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားမယ္ဆိုရင္ ကေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ေယာက္ထက္ပိုၿပီးျဖစ္ျဖစ္ ယူူတဲ့အခါ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားတဲ့ေငြက အကူအညီျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

အၿငိမ္းစားပင္စင္ယူျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ပင္စင္ယူခ်င္ၾကမွာပါdingar။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပင္စင္ယူလိုက္တာနဲ႔ ဝင္ေငြကရပ္တန္႔သြားပါလိမ့္မယ္။

ဝင္ေငြရႏိုင္မယ့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းေတြကျဖစ္ေစ၊ စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ပင္စင္ယူခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္စုဖို႔ လိုမလဲဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေနထိုင္မႈပံုစံအေပၚ မူတည္ပါတယ္dingar။ အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခန္႔မွန္းတစ္ႏွစ္အတြက္ ကုန္က်ေငြကို တြက္ခ်က္ၿပီး ပင္စင္ယူမယ့္ႏွစ္အေရအတြက္နဲ႔ ေျမႇာက္လိုက္ပါdingar။ ကိုယ့္ကို မွီခိုေနတဲ့သူေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

မ်ားမ်ားစုႏိုင္ေလေလ၊ ပင္စင္ယူခ်ိန္မွာ ေအးေအးေဆးေဆးေနႏိုင္ေလေလပါပဲdingar။ အေပၚကျဖစ္ရပ္ေတြလိုပဲ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါ။ 

ေသဆံုးမႈ

လက္မထပ္ဖို႔၊ ကေလးမယူဖို႔ကိုေတာ့ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပမယ့္ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ေသဆံုးမႈမွာေတာ့ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါဘူး။

ေသဆံုးမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းက ခက္ခဲၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ဖို႔လည္းမေကာင္းသလို ေသဆံုးမႈက က်န္ရစ္သူမိသားစုအတြက္ေတာ့ နာက်င္ရပါတယ္dingar။ တစ္ခါတစ္ေလဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတာင္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

အသုဘစရိတ္အတြက္သာမက ကိုယ့္ကိုမွီခိုေနတဲ့ က်န္ရစ္သူေတြအတြက္လည္း ေငြအနည္းငယ္ ခ်န္ထားခဲ့ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ စုေဆာင္းထားပါ။

ေငြစုေဆာင္းၿပီး ေငြအပို အနည္းငယ္ခ်န္ေပးခဲ့ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အသက္အာမခံကလည္း ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ စဥ္းစားရတာက ေပ်ာ္ဖို႔မေကာင္းတာမွန္ေပမယ့္ စီစဥ္ထားဖို႔ေတာ့ တကယ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။


ဘယ္အခ်ိန္မွာ စၿပီးစုေဆာင္းရမွာလဲ။

စတင္စုေဆာင္းဖို႔အတြက္ေတာ့ ဒီေန႔ထက္ပိုၿပီး ေကာင္းတဲ့ေန႔ေတာ့ မရွိပါဘူးdingar။ အေရးေပၚ အသံုးစရိတ္အတြက္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆုခ်ဖို႔အတြက္ျဖစ္ျဖစ္ ေငြစုေဆာင္းျခင္းက ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈကို ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။

ေစာေစာစၿပီး စုခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၾကာၾကာစုဖို႔ အခ်ိန္ပိုရလာပါလိမ့္မယ္dingar။ ၾကာၾကာစုျဖစ္တာေၾကာင့္ စုမိတဲ့ေငြပမာဏကလည္း ပိုၿပီးမ်ားလာပါမယ္dingarနည္းနည္းစီစုျခင္းျဖင့္ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ဒီမွာဖတ္ပါworld


ဘဝရဲ႕ အခက္အခဲေတြအတြက္ လံုးဝအျပည့္အစံု ျပင္ဆင္ထားလို႔ေတာ့ ရႏိုင္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြအတြက္ စုေဆာင္းျခင္းက ဆင္ျခင္ခ်င့္ခ်ိန္ရာ ေရာက္ပါတယ္။

ခန္႔မွန္းလို႔မရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြအတြက္ေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္စုေဆာင္းထားခဲ့တဲ့ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ရွိပါတယ္။world


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြစုျခင္းက ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။

ငေြစုျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္း ေငြစု စုေငြ စုေငြမ်ား ေငြစုရမယ့္အေၾကာင္းရင္း ဘာအတြက္စုရမွာလဲ ဘာအတြက္စုသင့္လဲ ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ေငြစုျခင္း စုေဆာင္းျခင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းအတြက္ေငြစုျခင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ေငြစုျခင္း လက္ထပ္ပြဲအတြက္ေငြစုျခင္း ပင္စင္ ပင္စင္ယူျခင္း ပင္စင္ယူ ပင္စင္ယူခ်ိန္ ပင္စင္ယူခ်ိန္အတြက္ငေြစုျခင္း ေသဆံုးမႈ ေသဆံုးမႈအတြက္ေငြစုျခင္း ကေလးယူ ကေလး ကေလးယူျခင္း ကေလးယူျခင္းအတြက္ေငြစုျခင္း ကေလးယူဖို႔အတြက္ေငြစုျခင္း ဘယ္အခ်ိန္မွာေငြစစုသင့္လဲ ဘယ္အခ်ိန္စစု ဘယ္အခ်ိန္စစုရမွာလဲ ငွေစုခြင်း ငွေစုဆောင်းခြင်း ငွေစု စုငွေ စုငွေများ ငွေစုရမယ့်အကြောင်းရင်း ဘာအတွက်စုရမှာလဲ ဘာအတွက်စုသင့်လဲ ဘဝရဲ့ဖြစ်ရပ်များအတွက်ငွေစုခြင်း စုဆောင်းခြင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းအတွက်ငွေစုခြင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းအတွက်ငွေစုခြင်း လက်ထပ်ပွဲအတွက်ငွေစုခြင်း ပင်စင် ပင်စင်ယူခြင်း ပင်စင်ယူ ပင်စင်ယူချိန် ပင်စင်ယူချိန်အတွက်ငွေစုခြင်း သေဆုံးမှု သေဆုံးမှုအတွက်ငွေစုခြင်း ကလေးယူ ကလေး ကလေးယူခြင်း ကလေးယူခြင်းအတွက်ငွေစုခြင်း ကလေးယူဖို့အတွက်ငွေစုခြင်း ဘယ်အချိန်မှာငွေစစုသင့်လဲ ဘယ်အချိန်စစု ဘယ်အချိန်စစုရမှာလဲ Saving savings save saving for life events saving for getting married saving for wedding saving for moving out saving for getting a child saving for retirement saving for death wedding marriage moving out getting a child retirement death when do I start saving the best time to start saving

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။