နည္းနည္းစီ ပံုမွန္စုျခင္းျဖင့္ တိုးမ်ားလာျခင္း – ယခုစတင္ပါ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စုဖို႔ ေငြမရွိသလို ခံစားရတတ္ၾကပါတယ္shwe၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အဆင္မေျပဘူးလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေတြးမိေကာင္း ေတြးမိႏုိင္ပါတယ္shwe။ ဒါမွမဟုတ္ ဝင္ေငြမ်ားလာမွပဲ ပို္က္ဆံစုေတာ့မယ္လုိ႔လည္း ေျပာေကာင္းေျပာႏုိင္ပါတယ္Morpheus

၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းဆိုတာ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းရယ္လို႔ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ ဒီစည္းမ်ဥ္းက ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြေၾကးစီမံမႈကို ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ သတိေပးတဲ့ ယူဆခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ စုေဆာင္းဖို႔အတြက္ ပမာဏနည္းနည္းပဲ ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ (ဝင္ေငြရဲ႕ ၁% ျဖစ္ေစ၊ ၂% ျဖစ္ေစ) အဓိကက ဘယ္ေလာက္ ပမာဏပဲျဖစ္ျဖစ္ ပံုမွန္ေငြစုတတ္တဲ့ အက်င့္ကေလးရသြားဖို႔ပါပဲMorpheus

အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စုေဆာင္းေငြပမာဏကို တျဖည္းျဖည္း တုိးၿပီး စုေဆာင္းလာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဥပမာ – ဝင္ေငြရဲ႕ ၃% ၊ ၄% အထိ စုရာမွ ၅% အထိ တျဖည္းျဖည္း တိုး၍ စုေဆာင္းျခင္းshwe။ ေငြစုေဆာင္းတတ္တဲ့အက်င့္ကုို ရၿပီဆိုရင္ ေငြစုေဆာင္းဖို႔ လြယ္ကူလာ႐ံုသာမကပဲ စုေဆာင္းေငြေတြ တျဖည္းျဖည္း တုိးမ်ားလာတာကို သတိထားမိမွာပါMorpheus

ကြ်န္ေတာ္တိုိ႔ရဲ႕ တြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ပမာဏတစ္ခုကို ပံုမွန္စုေဆာင္းျခင္းက အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္တဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္အထိ စုေဆာင္းမိေစႏိုင္တယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္Morpheus


ယခုစတင္ၿပီး စုပါshwe။ အနည္းငယ္က ဘာမွမစုတာထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေငြစုဖို႔စဥ္းစားတိုင္း ေန႔ ေရႊ႕ညေရႊ႕ လုပ္တတ္တဲ့ စိတ္ေတြေပၚလာတတ္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ေစာေစာစုေလ၊ မ်ားမ်ားရေလ ျဖစ္တဲ့အတြြက္ အျမန္ဆံုးစုတာ အေကာင္းဆံုးပါshwe။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ လ ေလာက္ကစၿပီး တစ္ပတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္စီ စုခဲ့မယ္ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္မွာ က်ပ္ ၂ သိန္း ၄ ေသာင္းအထိ စုမိေနမွာပါshwe။ တကယ္လုိ႔ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းမွာ စုခဲ့မယ္ဆိုရင္ အတုိးေတြနဲ႔ ေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ ယခုအခ်ိန္ဆုိရင္ က်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္းအထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္Morpheus

နည္းနည္းပိုစုျခင္းက အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

အပတ္စဥ္ စုတဲ့ပမာဏကို ၁၀၀၀ က်ပ္ပဲ တုိးျမင့္ၿပီး စုသြားတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အခုခ်ိန္မွာ ၂ သိန္း ၈ ေသာင္း သို႔မဟုတ္ အတိုးပါရင္ က်ပ္ ၃ သိန္း အထိ စုမိေနပါလိမ့္မယ္shwe။ နည္းနည္းပဲ ပိုစုသလိုထင္ရေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ ပမာဏအမ်ားႀကီး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ပါ။

ေငြစုေဆာင္းတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေငြစုေဆာင္းရ ပိုလြယ္ကူေစပါတယ္shwe။ တစ္ပတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္စီစုဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားျခင္းက တစ္ခါတည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ၂ သိန္း ၄ ေသာင္း စုမိဖို႔ ႀကိဳးစားတာထက္ ပိုလြယ္ကူပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စုသြားပါMorpheus

အက်င့္ျပဳလုပ္၍ ပံုမွန္စုပါ။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းအက်င့္ ျပဳလုပ္ထားပါshwe။ အက်င့္ျပဳလုပ္ၿပီး အက်င့္ပါသြားၿပီဆုိရင္ စုေဆာင္းမိဖို႔ကို ေမ့ေတာင္ေမ့ထားႏိုင္ပါတယ္shwe။ လစဥ္္ လစာဝင္ေငြရတဲ့အခ်ိန္အတိုင္း စုေဆာင္းေငြကို ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းကလည္း စုေဆာင္းရ ပိုလြယ္ကူေစပါတယ္Morpheus

စုေဆာင္းေငြကို ႀကိဳတင္ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းျဖင့္ စုေဆာင္းဖို႔ကိုေတာင္ ေမ့ထားႏုိင္ၿပီး က်န္တဲ့ေငြကို စိတ္ႀကိဳက္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္စုပါshwe။ စုၿပီးပိုတာကို သံုးပါ။ က်န္တဲ့ေငြကို အသံုးလြန္ၿပီး ဖယ္ခ်န္ထားတဲ့ေငြကို ယူမသံုးမိဖို႔ ေတာ့ အထူးသတိျပဳပါMorpheus

စုေဆာင္းေငြအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိိျခင္း

ကိုယ့္ရဲ႕ စုေဆာင္းေငြေတြအတြက္ တိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ဖို႔က ေတာ္ေတာ္ အလားအလာရွိပါတယ္shweစုေဆာင္းေငြအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္လုိထားရွိရမလဲဆိုတာကို ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။world


ဒါေၾကာင့္ စုပါshwe။ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ တတ္ႏုိင္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုအထိ စုပါshwe။ ဒီလိုစုလာတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ေတာင္ သတိမထားမိပဲ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အက်ိဳးခံစားရမွာ အေသအခ်ာပါပဲMorpheus

ပုံမွန္ေငြစုျခင္း ေငြစုရန္ စုေငြ ပံုမွန္စု စုေငြရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုစု ဘယ္ေလာက္စု စုေဆာင္းျခင္း စုေဆာင္းေငြ ပိုက္ဆံစု ေငြၾခင္း ေငြစုႀခင္း ေငြစုၿခင္း ေငြစုျခင္း လစဥ္စုေငြ လစဥ္ စုေငြ ပုံမှန်ငွေစုခြင်းဖြင့်တိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း စုငွေရည်မှန်းချက် လစဉ်စုငွေ လစဉ် စုငွေ saving regularly adds up saving goal

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။