စုေဆာင္းတာ ပထမ၊ သံုးစြဲတာ ဒုတိယ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အထိန္းအကြပ္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ (၂) မွာ ဘာေၾကာင့္ ေငြစုသင့္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အရင္ဆံုးစုေဆာင္းတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရရွိေအာင္ စိတ္ကိုေျပာင္းသင့္တဲ့အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္Cypher

စုေဆာင္းတာ ပထမ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လိုက္နာဖို႔ ဝင္ေငြရရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ စုေဆာင္းဖို႔ ေငြပမာဏကို အရင္ဆံုးဖယ္ထားပါshwedingar.com။ အဲဒီစုေငြကို ကိုယ္နဲ႔ေဝးရာမွာ သိမ္းဆည္းထားၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္စီစဥ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ကလြဲရင္ လံုးဝမထိပဲ ေနရပါမယ္Cypher

ဝင္ေငြရဲ႕ ၂၀% ကို စၿပီး စုေဆာင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္shwedingar.com။ ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ညႇိယူပါလို႔ေျပာေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ မ်ားမ်ားစုႏိုင္ေလ ေကာင္းေလပါပဲshwedingar.com၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းကို ဖတ္႐ႈၿပီး ဘာလို႔ ၂၀% ရေနစၿပီးစုသင့္တာလဲဆုိတာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Cypher

ဝင္ေငြကေန စုေဆာင္းဖို႔ေငြပမာဏကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္တဲ့ေငြဟာ ကိုယ္သံုးစြဲမယ့္ ေငြပမာဏပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ အိမ္ငွားခ၊ ေရဖိုး၊ မီတာဖိုးေတြလို တစ္ခ်ိဳ႕အသံုးစရိတ္ေတြက အေရးႀကီးၿပီး သိပ္လည္း အေျပာင္းအလဲမရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲဒီအသံုးစရိတ္ေတြအတြက္လည္း သံုးစြဲမယ့္ေငြပမာဏထဲကေန အရင္ဆံုး ထပ္ၿပီးဖယ္ထားလိုက္ပါCypher

အဲဒါၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေျခခံစားေသာက္စရိတ္နဲ႔ အလုပ္သြားျပန္ခရီးစရိတ္ေတြလို အျခားအေရးႀကီးအသံုးစရိတ္ေတြအတြက္ ဖယ္ထားပါshwedingar.com။ အဲဒါေတြ အကုန္ဖယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္တဲ့ ပမာဏဟာ ကိုယ္လိုခ်င္တာေတြအတြက္ သံုးစြဲဖို႔ အပိုသံုးေငြေတြပါပဲ။123


စုတာ ပထမ သံုးတာ ဒုတိယ အရင္စု ၿပီးမွသံုး ေငြစုျခင္း ေငြစုရန္ စုေငြ စုပါ ဘယ္လုိစုရမလဲ ပိုက္ဆံစု ေငြၾခင္း ေငြစုႀခင္း ေငြစုၿခင္း စုတာ ပထမ သုံးတာ ဒုတိယ ငွေစုခြင်း save first spend second saving how to save

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။