၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းက အသံုးစရိတ္ တြက္ရလြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းကို လိုခ်င္တဲ့ လူတုိင္းအတြက္ ႐ိုးရွင္းၿပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုပါshwedingar။ ဒီစည္းမ်ဥ္းေလးအတိုင္း လုိက္နာမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝင္ေငြကို စိတ္တိုင္းက်သံုးႏုိင္႐ံုသာမက တစ္ဖက္မွာလည္း ေငြကို အလိုအေလ်ာက္ စုမိၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္Tank

သတ္မွတ္ထားတဲ့ အသံုးစရိတ္အတိုင္း အသံုးျပဳဖို႔၊ စီမံႏုိင္ဖို႔က ခက္ခဲပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြေတြကို သူ႕ေနရာနဲ႔သူ၊ မွန္ကန္စြာ အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းေလးကို အႀကံျပဳရျခင္းျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ တြက္စက္ကိုေက်ာ္၍ ၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို  ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္shwedingar

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ့္ရဲဲ႕ဝင္ေငြထဲကမွ လိုအပ္တာ (Needs)၊ လိုခ်င္တာ (Wants) နဲ႔ စုေဆာင္းေငြ (Savings) ကို ဘယ္လိုခြဲေဝရမလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္Tank

၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းဆိုတာ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းရယ္လို႔ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ဒီစည္းမ်ဥ္းက ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြေၾကးစီမံမႈကို ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ သတိေပးတဲ့ ယူဆခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ စုေဆာင္းဖို႔အတြက္ ပမာဏနည္းနည္းပဲ ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ (ဝင္ေငြရဲ႕ ၁% ျဖစ္ေစ၊ ၂% ျဖစ္ေစ) အဓိကက ဘယ္ေလာက္ ပမာဏပဲျဖစ္ျဖစ္ ပံုမွန္ေငြစုတတ္တဲ့ အက်င့္ကေလးရသြားဖို႔ပါပဲTank

အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စုေဆာင္းေငြပမာဏကို တျဖည္းျဖည္း တုိးၿပီး စုေဆာင္းလာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဥပမာ – ဝင္ေငြရဲ႕ ၃% ၊ ၄% အထိ စုရာမွ ၅% အထိ တျဖည္းျဖည္း တိုး၍ စုေဆာင္းျခင္းshwedingarပံုမွန္ ေငြစုေဆာင္းတတ္တဲ့အက်င့္ကုို ရၿပီဆိုရင္ ေငြစုေဆာင္းဖို႔ လြယ္ကူလာ႐ံုသာမကပဲ စုေဆာင္းေငြေတြ တျဖည္းျဖည္း တုိးမ်ားလာတာကို သတိထားမိမွာပါ။


၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္းဆိုတာ ဘာလဲ။

ဒီစည္းမ်ဥ္းေလးမွာဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြကို အစိတ္အပိုင္း (၃) ခု ခြဲထားပါတယ္shwedingar။ ဒါကေတာ့ လိုအပ္တာအတြက္ ၅၀%လိုခ်င္တာအတြက္ ၃၀%စုေဆာင္းေငြအတြက္ ၂၀% ျဖစ္ပါတယ္Tank

၅၀/၃၀/၂၀ စည္းမ်ဥ္း

ဝင္ေငြရဲ႕ ၅၀% – လိုအပ္ခ်က္အတြက္

ဝင္ေငြရဲ႕ ၅၀% ကို လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္shwedingar။ လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ အသံုးစရိတ္၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဥပမာ –

 • အိမ္အသံုးစရိတ္
 • ခရီးစရိတ္
 • အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား
 • ေခ်းေငြယူထားခဲ့တယ္ဆုိရင္ ပံုမွန္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရတဲ့ ပမာဏကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

ဝင္ေငြရဲ႕ ၃၀% – လိုခ်င္တာအတြက္

လိုခ်င္တာနဲ႔ လုိအပ္တာကို ခြဲျခားဖို႔ဆိုတာ အၿမဲတမ္းေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူးshwedingar။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုိအပ္တာနဲ႔ လုိခ်င္တာခ်င္းလည္း တူမွာမဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ဒါေပမယ့္ လိုခ်င္တာဆိုတာ ရွင္သန္ဖို႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ အေရးသိပ္မႀကီးတဲ့အရာေတြကို ဆိုလုိပါတယ္shwedingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္္ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး

 • ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း
 • ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား
 • အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္း
 • ဝါသနာအရ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝင္ေငြရဲ႕ ၂၀% – စုေဆာင္းေငြအတြက္

စုေဆာင္းေငြဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ဝင္ေငြထဲက ဖယ္ၿပီး ႀကိဳတင္စုထားတဲ့ ေငြကို ဆိုလုိပါတယ္shwedingar။ မထင္မွတ္ပဲ အေရးေပၚကိစၥေတြြ၊ သာေရးနာေရးေတြ ႀကံဳေတြ႕တဲ့အခါ ေငြေရးေၾကးေရးကို ေအးေအးေဆးေဆး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္shwedingar။ ေခ်းေငြယူထားတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီေခ်းေငြကို အျမန္ဆံုးျပန္ဆပ္ႏုိင္ဖို႔ အကူအညီျဖစ္ပါတယ္Tank

စုေဆာင္းေငြမွာ ပါဝင္တာေတြက

 • အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ အရံေငြစုေဆာင္းျခင္း။
 • သာေရးနာေရးအတြက္ စုေဆာင္းျခင္း (ဥပမာ – အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ပင္စင္ယူျခင္း)။
 • ေခ်းေငြရွိတယ္ဆိုရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုမွန္ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းထက္ ပိုၿပီးေပးဆပ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္လည္း စုေဆာင္းႏုိင္ပါတယ္။

ေငြစုတဲ့အခါ ဒီစည္းမ်ဥ္းအတိုင္းပဲ စုရမယ္လို႔မဆိုလိုပါဘူးshwedingar။ ဒီစည္းမ်ဥ္းအတိုင္း မစုႏုိင္ရင္ေတာင္ ကိုယ္စုႏုိင္သေလာက္ စုတာကလည္း လံုးဝမစုျဖစ္တာနဲ႔စာရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္shwedingarဘယ္လိုရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး စုေဆာင္းရမလဲ ဆုိတာကို ဖတ္႐ႈၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ ဒီလိုစုဖို႔ စဥ္းစားထားၿပီးၿပီဆိုရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စုျဖစ္ဖို႔အတြက္ အရင္စုပါshwedingar။ စုၿပီး ပိုတာကိုပဲ အသံုးျပဳပါ။

စည္းမ်ဥ္း ေငြစုျခင္း ေငြစုနည္း တြက္စက္ ၅၀/၃၀/၂၀ လိုအပ္တာ လိုခ်င္တာ စုေငြ ေငြေၾကးစုနည္း ေငြစုနည္း ေငြစုရန္ ေငြေၾကးစုျခင္း ေငြေျကးစုနည္း ေငြေၿကးစုနည္း ေငြေႀကးစုနည္း ဝင္ေငြထြက္ေငြ စည်းမျဉ်း အသုံးစရိတ် စုငွေ လိုချင်တာ လိုအပ်တာ ဝင်ငွေထွက်ငွေ 50/30/20 rule saving method needs wants

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။