အဆင့္ (၄) ။ ။ အသံုးစရိတ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • အထိန္းအကြပ္ရွိဖို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္shwedingar.com။ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔ အင္အားလည္းလိုပါတယ္။
  • အစီအစဥ္ကို ခ်ေရးပါshwedingar.com။ ဒါမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ အတည္အက်ျဖစ္မွာ။
  • အရင္ဆံုး စုပါshwedingar.com။ ၿပီးရင္ လိုအပ္တာ အတြက္ သံုးပါshwedingar.com။ ၿပီးမွ လိုခ်င္တာ အတြက္ သံုးပါ။

ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေၾကးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားရပါတယ္shwedingar.comဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဆိုၿပီး မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုတည္း ရွိတာေတာ့မဟုတ္ဘူးshwedingar.com။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အရာကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ပန္းတိုင္ထားရွိဖို႔ပါပဲTrinity

ၿပီးေတာ့ တစ္လခ်င္းစီကို ပိုက္ဆံစုေဆာင္းႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္ရတဲ့ေငြထက္ ေလ်ာ့ၿပီးသံုးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္Trinity

အသံုးစရိတ္အစီအစဥ္ထဲမွာ အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးခြဲထားပါတယ္shwedingar.com။ ရလာတဲ့ပိုက္ဆံကို အရင္ဆံုး စုဖို႔ဖယ္ထားပါshwedingar.com။ ၿပီးရင္ လိုအပ္တာေတြအတြက္ သံုးပါshwedingar.com။ က်န္မွပဲ လိုခ်င္တာေတြအတြက္ သံုးပါshwedingar.com။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အရင္စုပါshwedingar.com။ စုၿပီး ပိုတာကိုသံုးပါ။worldအသံုးစရိတ္အတြက္ အစီအစဥ္ကို ခ်ေရးထားပါshwedingar.com။ အဲဒါမွ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရမွာပါshwedingar.com။ ခ်ေရးထားတာဟာ အမွန္တကယ္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။world


စုေငြ
အဆင့္ (၂) မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ စုဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပန္းတိုင္က ဘယ္ေလာက္စုခ်င္တာလဲ။ ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ရင္ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။world


လိုအပ္ခ်က္မ်ား
စာရြက္အလြတ္တစ္ရြက္ေပၚမွာ လံုးဝ မရွိမျဖစ္သံုးရမယ့္ အသံုးစရိတ္ေတြကို စာရင္းလုပ္လိုက္ပါTrinity

ဥပမာ – ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္၊ အလုပ္သြားစရိတ္၊ မိသားစုထံပို႔ရမယ့္ေငြ စသျဖင့္ ….

ဒါေတြက မရွိမျဖစ္၊ မလုပ္မျဖစ္ လိုအပ္တာ ေတြ ဆိုတာ အမွတ္ရပါshwedingar.comလိုခ်င္တာ ေတြမဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ ေခါင္းခ်ဖို႔ေနရာရွိတာ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္shwedingar.com။ ေနအိမ္ေကာင္း၊ ေနရာေကာင္းေကာင္းရဖို႔ဆိုတာက လိုခ်င္တာ စသျဖင့္ ခြဲျခားတတ္ပါေစ။world


world


အဆင့္ (၃) မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္းပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြက တစ္လခ်င္းဝင္တဲ့ ဝင္ေငြမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အသံုးစရိတ္ေတြကိုလည္း တစ္လခ်င္း တြက္ခ်က္ဆန္းစစ္ဖို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္Trinity

တကယ္လို႔ တစ္ပတ္ခ်င္းဝင္တဲ့ ဝင္ေငြမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အသံုးစရိတ္ကိုလည္း တစ္ပတ္ခ်င္းတြက္ခ်က္တာ ပိုလြယ္ပါလိမ့္မယ္Trinity

တကယ္လို႔ တစ္ရက္ခ်င္းဝင္ေငြမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အသံုးစရိတ္ကို တစ္ပတ္ခ်င္းတြက္ခ်က္ထားမွ တစ္ရက္ခ်င္းစီအတြက္အသံုးစရိတ္ကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၿပီးသားျဖစ္မွာပါTrinity

ခင္ဗ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ဆိုတာေတြက ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပံုထဲက ပံုစံျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။world


world


ကဲ အခု စုေငြ ဖယ္ထားတဲ့ ဝင္ေငြ ပမာဏဟာ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္အသံုးစရိတ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုရွိလဲ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္Trinity

တကယ္လို႔ အဲမွာ လက္က်န္ေငြေလးေတြ ရွိေနေသးရင္ အဲဒါ အပိုသံုးေငြေတြပါပဲshwedingar.com။ အဲဒီေငြကို လိုခ်င္တာ ေတြအတြက္ သံုးႏိုင္ပါတယ္Trinity

တကယ္လို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အတြက္ ေငြမလံုေလာက္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပန္စဥ္းစားဖို႔ လိုေနပါၿပီshwedingar.com။ အဲဒါေတြဟာ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ကိုယ္မတတ္ႏိုင္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္Trinity

ဖ်စ္ညစ္ၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔ရေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စုေငြကို မေလွ်ာ့ခ်ပါနဲ႔shwedingar.com။ အဲဒါ ကိုယ္စုဖို႔ ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ စုေငြဆိုတာကို သတိရပါshwedingar.com။ ဘယ္ေတာ့မွ မေလွ်ာ့ခ်ပါနဲ႔။world


ဆႏၵ
လက္က်န္ေငြက အဲဒါ ကိုယ့္ရဲ႕အပိုသံုးေငြပါပဲshwedingar.com။ အဲဒီေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးသံုးလိုက္ပါTrinity

စုေငြ နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ ေတြအတြက္ ဖယ္ထားၿပီးေနာက္ က်န္တဲ့ အပိုသံုးလက္က်န္ေငြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းေလး အစီအစဥ္ဆြဲလိုက္ပါshwedingar.com။ အဲဒါမွ မလိုအပ္ပဲ ေငြေတြကို ျဖဳန္းပစ္လိုက္သလို မျဖစ္မွာပါTrinity

ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အသံုးစရိတ္က ဒီလိုပံုစံေလး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။world


world


နည္းမွန္လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေနၿပီလား။
ကိုယ့္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ဂိုက္လိုင္းအျဖစ္ ၅၀-၃၀-၂၀ စည္းမ်ဥ္းကို သံုးခ်င္ သံုးႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုရယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ ကိုယ္ထားခ်င္တဲ့ အခ်ိဳးအဆ ထားလို႔ရပါတယ္Trinity

ဒီလိုအခ်ိဳးအဆအျပင္ ဒီအစဥ္လိုက္အတိုင္းလည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္Trinity

world


ကိုယ့္ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္က လက္ေတြ႕က်ရဲ႕လား။
အဆင့္ (၃) က ကိုယ့္ရဲ႕အသံုးစရိတ္အေလ့အထနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ပါshwedingar.com။ အရင္ကနဲ႔စာရင္ ဘယ္အသံုးစရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်မလဲshwedingar.com။ ဘယ္ဟာေတြကိုေတာ့ ပိုသံုးမလဲshwedingar.com။ အဲဒီ ျခားနားခ်က္ေတြကို သိထားျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အသံုးစရိတ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။world


ေသခ်ာနားမလည္ေသးဘူးလား။ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အျမန္တြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္လကို ဘယ္ေလာက္အထိ အသံုးျပဳႏုိင္တယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္Trinity

အဆင့္ (၅) shwedingar.comshwedingar.com။ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။world


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေငြထြက္ေပါက္ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ ေငြေၾကးေျခရာခံ ေငြယိုေပါက္ ဆႏၵ အသံုးစရိတ္တြက္နည္း အသံုးစရိတ္ အဆင့္၄ အဆင့္ ၄ ဝင္ေငြထြက္ေငြ အသုံးစရိတ်အစီအစဉ် ငွေစုခြင်း လိုချင်တာ လိုအပ်တာ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ အသုံးစရိတ်တွက်နည်း အသုံးစရိတ် အဆင့်၄ ဝင်ငွေထွက်ငွေ budget plan needs wants step 4

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။