ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း (၇) ခု

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြ ပံုမွန္အလုပ္မရွိေပမယ့္ ေငြေတာ့ ဘာလို႔ အၿမဲမျပတ္ရွိေနရတာလဲလို႔ ေတြးမိဖူးလား။

ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕ လက္ရွိအလုုပ္ကေန ဝင္ေငြအမ်ားႀကီး မရသလိုခံစားေနရလား။

ဝင္ေငြရွာတယ္ဆိုတာ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္တာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္တာ၊ ေတာက္တိုမယ္ရ လုပ္တာေလာက္ပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ သိပ္သတိမထားမိတတ္ၾကတဲ့ အျခားဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ 


ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း (၇) ခု ရွိပါတယ္။ 

ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုစီကို ေအာက္မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အဓိကဝင္ေငြက အလုပ္လုပ္ရာကေနရရွိတဲ့ လုပ္အားခဝင္ေငြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေသးေသးေလးေတြကေန ရရွိတဲ့ အျမတ္ဝင္ေငြအေပၚ မီခိုတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ေငြအမ်ားႀကီး ရွာႏုိင္တဲ့သူူေတြမွာ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုထက္ပိုၿပီးရွိဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ေပမယ့္၊ ၿပီးေတာ့ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း (၇) ခုလံုးရွိတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ နည္းနည္းရွိထားတာေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။

ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း အားလံုးရွိဖို႔ အၿမဲမျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕အဓိကဝင္ေငြအျပင္ အပိုဝင္ေငြရရွိဖို႔အတြက္ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ၁ ခု၊ ၂ ခုေလာက္ ရွိမလားဆိုတာ ၾကည့္ပါ။

ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း နည္းနည္းရွိထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြေတြ တိုးလာၿပီး ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေသခ်ာခြဲျခားလုိ႔ ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအပိုင္းကို တအားႀကီး ဂ႐ုစိုက္ေနဖို႔ေတာ့ မလိုပါဘူး။


ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း (၇) ခု

လုပ္အားခ ဝင္ေငြ (Earned income)

ေဖာ္ျပခ်က္ ။     ။ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်ိန္ကို အလုပ္လုပ္ၿပီး ကုန္ဆံုးေစျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ။     ။ လစာ၊ လုပ္အားခ။

ဝင္ေငြ ဘယ္လုိတိုးမွာလဲ ။     ။ လစာ၊ လုပ္အားခ ပိုမ်ားတဲ့ အလုပ္ကို ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ အားလပ္ခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးလာႏုိင္ပါတယ္။ အသိပညာအသစ္မ်ား၊ အတတ္ပညာအသစ္မ်ား ေလ့လာရယူၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ပါ။

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ။     ။ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အေရးေပၚကိစၥ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အလုပ္မသြားႏိုင္ျခင္း။

အက်ိဳးအျမတ္ ဝင္ေငြ (Profit income)

ေဖာ္ျပခ်က္။     ။ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ကုန္က်တာထက္ပိုတဲ့တန္ဖိုးျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြ၊ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြရွိတာေၾကာင့္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသားပါ။

ဥပမာ ။     ။ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ အြန္လုိင္းေစ်းဆိုင္မ်ား။

ဝင္ေငြ ဘယ္လိုတိုးမွာလဲ ။     ။ လုပ္ငန္းအသစ္စျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြ တိုးလာႏုိင္ပါတယ္။

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ။     ။ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အစျပဳဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ အခ်ိန္နဲ႔ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးမႈေတြ လုိပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေနာက္ဆံုးမွာ လုပ္ငန္းပ်က္သြားတာ ဒါမွမဟုတ္ ဝင္ေငြသိပ္မရွိတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အတိုး ဝင္ေငြ (Interest income)

ေဖာ္ျပခ်က္။     ။ အျခား တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေငြေခ်းငွားျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ။

အတိုးဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းကေန ဝင္ေငြရရွိဖို႔ အလြယ္ဆံုးနည္းကေတာ့ အပ္ေငြစာရင္းေတြဖြင့္ၿပီး ေငြစုတာပါပဲ။ အတိုးႏႈန္းက နည္းတယ္ထင္ရေပမယ့္ တုိးရင္းေပါင္းအတိုးနဲ႔ဆိုရင္ ဝင္ေငြေတြ ထပ္ဆင့္ေပါင္းသြားၿပီး သိသိသာသာ မ်ားလာမွာပါ။

ဥပမာ ။     ။ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအတိုး စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတိုး

ဝင္ေငြ ဘယ္လိုတိုးမွာလဲ ။     ။ အတိုးေပးတဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတြမွာ ေငြသားကုိ အပ္ႏွံထားျခင္းျဖင့္ ဘဏ္ေတြကို ေငြေခ်းငွားႏုိင္ပါတယ္။ အသံုးမလိုေသးတဲ့ အပိုေငြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္ဆိုရင္ အျခားတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ျဖစ္၊ ကုမၸဏီေတြကို ျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရကိုျဖစ္ျဖစ္ ေခ်းငွားလုိ႔ရမလားဆိုတာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။  

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ။     ။ ေခ်းေငြယူထားတဲ့သူေတြက ျပန္မဆပ္တာမ်ိဳးျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ေငြေခ်းငွားတယ္ဆိုတာ အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။

အစုအေပၚအျမတ္ ဝင္ေငြ (Dividend income)

ေဖာ္ျပခ်က္။     ။ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုခုမွာ အစုရွယ္ယာ ဝယ္ယူထားျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ။

ကုမၸဏီတစ္ခုခုမွာ အစုရွယ္ယာဝယ္ထားတယ္ဆုိတာ ဒီေန႔လက္ဝယ္ရွိတဲ့ ေငြသားကို အနာဂတ္မွာရရွိမယ့္ ကုမၸဏီရွယ္ယာရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္နဲ႔ လဲလွယ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီက သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို အစုအေပၚအျမတ္အျဖစ္ အစုရွယ္ယာဝင္ေတြကို ခြဲေဝေပးပါတယ္။

ဥပမာ ။     ။ ကုမၸဏီ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားမွ အစုအေပၚအျမတ္။

ဝင္ေငြ ဘယ္လိုတိုးလဲ ။     ။ အစုအေပၚအျမတ္ေပးတဲ့ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေန ရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြဆိုရင္ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ စတဲ့ စေတာ့ေစ်းကြက္ေတြမွာ အစုရွယ္ယာဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီဆုိရင္ေတာ့ ပိုင္ရွင္နဲ႔ တုိက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ လုိပါမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြအရင္းအႏွီး အမ်ားႀကီးမရွိဘူးဆိုရင္ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူဖို႔ လြယ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ။     ။ လုပ္ငန္းတိုင္းက ေအာင္ျမင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းက အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းဘူးဆိုရင္ အစုအေပၚအျမတ္လည္း ရရွိမွာမဟုတ္ပါဘူူူး။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းက အဆင္မေျပဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ အဆိုးဆံုးအေျခအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းပ်က္သြားတာမ်ိဳးဆိုရင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက တန္ဖိုးမရွိေတာ့ပါဘူး။

အငွားခ် ဝင္ေငြ (Rental income)

ေဖာ္ျပခ်က္။     ။ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္းမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ။

ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး အငွားလုပ္ငန္းဝင္ေငြကေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုခုကို ငွားရမ္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – မိမိပိုင္ေသာ အိမ္၊ အေဆာက္အအံုကို အငွားခ်ထားျခင္း။ ဒါ့အျပင္ စက္ကိရိယာမ်ား (ဥပမာ – ထြန္စက္၊ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား) ဒါမွမဟုတ္ ယာဥ္မ်ား (ဥပမာ – ကုန္တင္ကား) အစရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ငွားရမ္းေပးျခင္းျဖင့္လည္း အငွားလုပ္ငန္းဝင္ေငြ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာ ။     ။ ကိုယ့္ရဲ႕ တိုက္ခန္းမွာ အိမ္ငွားတင္ထားျခင္း။

ဝင္ေငြ ဘယ္လိုတိုးမွာလဲ ။     ။ ကိုယ္အတြက္ အသံုးမလုိေသးေပမယ့္ အျခားသူအတြက္ အသံုးလုိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးမ်ားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ – ကိုယ္ရဲ႕တုိက္ခန္းမွာ အခန္းပိုထားရွိျခင္း၊ ထြန္စက္၊ ကုန္ကား၊ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ၊ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား။ အသံုးမလိုေသးတဲ့ အပိုေငြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိၿပီး ေခ်းေငြယူဖို႔လည္း ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ ျပန္လည္ငွားရမ္းလုိ႔ရမယ့္ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခုအေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံႏုိင္ပါတယ္။ (ဥပမာ – ေနာက္ထပ္ အိမ္တစ္လံုး ဝယ္ယူျခင္း။)

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ။     ။ ပစၥည္းတစ္ခုခု ငွားရမ္းတဲ့အခါ ပ်က္စီးျခင္း၊ ယိုယြင္းျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုန္က်စရိတ္ စတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျမတ္ရရွိဖို႔အတြက္ ငွားရမ္းခက ဒီကုန္က်စရိတ္ေတြထက္ မ်ားဖို႔လိုပါတယ္။

ေရရွည္ အျမတ္အစြန္း ဝင္ေငြ (Capital gains income)

ေဖာ္ျပခ်က္။     ။ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြရဲ႕ တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ရရွိေသာဝင္ေငြ။

ဒီဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမွာေတာ့ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကုမၸဏီရွယ္ယာေတြကို ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ – သိန္း ၄၀၀ နဲ႔ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ တိုက္ခန္းကို သိန္း ၄၅၀ နဲ႔ ျပန္ေရာင္းထြက္တာက ေရရွည္အျမတ္အစြန္းဝင္ေငြ ရရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာ ။     ။ အိမ္တန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကုမၸဏီရွယ္ယာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္း။

ဝင္ေငြ ဘယ္လိုတိုးမွာလဲ ။     ။ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းေတြအေပၚ ရင္းႏွီးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြ တိုးလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးေငြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ အတူေပါင္းၿပီး ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပမယ့္ ဒီလုိလုပ္တာက ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြရွိတတ္ပါတယ္။

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ။     ။ ပစၥည္းအမ်ားစုကေတာ့ တန္ဖိုးတက္ေလ့မရွိပါဘူး။ ဥပမာ – ယာဥ္နဲ႔ စက္ကိရိယာေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွ် တန္ဖိုးက်သြားပါလိမ့္မယ္။ တန္ဖိုးတက္ႏုိင္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြ၊ ကုမၸဏီရွယ္ယာေတြေတာင္ တန္ဖိုးက်တတ္ပါတယ္။ ေရရွည္ အက်ိဳးအျမတ္ဝင္ေငြမွာ ထိန္းသိမ္းခ၊ အခြန္ခ စတဲ့ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ျခင္းရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုလည္း ထည့္တြက္ဖို႔ လုိပါတယ္။

မူပိုင္ခြင့္ ဝင္ေငြ (Royalty income)

ေဖာ္ျပခ်က္။     ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အႀကံဥာဏ္၊ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္ေတြကို သူတစ္ပါးကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ။

ျမင္သာတဲ့ ဥပမာေပးရရင္ စာေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းထြက္သမွ်  စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်င္းစီကေန ဝင္ေငြရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါတယ္။ တီထြင္ႀကံဆရတဲ့ အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဂီတလုပ္ငန္း၊ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းေတြလည္း အတူတူပါပဲ။ အျခား မူပိုင္ခြင့္ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီကသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ေတြ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာ ။     ။ စာအုပ္၊ သီခ်င္း။

ဝင္ေငြ ဘယ္လိုတိုးလဲ ။     ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အရာမ်ား ျပဳလုပ္ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ။     ။ တစ္စံုတစ္ခု ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္နဲ႔ေငြကို အသံုးျပဳၿပီးမွ အျခားသူမ်ားအတြက္ အသံုးမဝင္ဘူးဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြက အလကား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။


ဒါကေတာ့ ဝင္ေငြရရွိႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မျဖစ္မေန ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ရွိဖို႔လိုတာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုရဲ႕ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ လုပ္အားခဝင္ေငြက ေလာက္ငွ႐ံုေလးျဖစ္တာမ်ားတာမို႔လုိ႔ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုထက္ပိုရွိထားတာလည္း မဆိုးပါဘူး။

ေဖာ္ျပထားတာေတြထဲကမွ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေလးေတြကို ရွာေဖြၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးျပဳၾကည့္လုိက္ပါ။

အပိုဝင္ေငြရွာခ်င္တာဆိုရင္ေတာ့ အပိုဝင္ေငြရွာႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း (၂၃) ခုကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ဝင္ေငြ ဝင္ေငြဘယ္ကရႏုိင္လဲ ေငြဘယ္လုိရွာ ေငြရွာနည္း ေငြရွာျခင္း ဝင္ေငြတိုးပြားနည္း ေငြၾခင္း ေငြရွာႀခင္း ေငြရွာၿခင္း အလုပ္ရွာၾခင္း အလုပ္ရွာႀခင္း အလုပ္ရွာၿခင္း အလုပ္ရွာျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း လုပ်အားခ အကျိုးအမြတ် အတိုး အစုအပေါ်အမြတ် အငှားချ ရေရှည်အမြတ်အစွန်း မူပိုင်ခွင့် ဝင်ငွေတိုးပွားနည်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း sources of income earned profit interest dividend rental capital gain royalty business

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။