စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းဆိုတာ ေငြေတြကို ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး အပ္ထားရတဲ့ ဘဏ္စာရင္း ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ အျခားဘဏ္စာရင္းေတြထက္ အတိုးႏႈန္းပိုမ်ားပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေငြထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္မွသာ အတိုးရမွာပါshwedingar.comကန္႔သတ္ခ်က္ေတာ့ မ်ားပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ေငြပမာဏတစ္ခုကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ အသံုးမျပဳပဲ စုေဆာင္းထားဖို႔ ကတိျပဳႏုိင္မွသာ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္Cypher

သင့္ေတာ္တဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မလဲ။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ စာရင္းရဲ႕ ကာလနဲ႔ အတိုးႏႈန္းကို အဓိကထား ၾကည့္ရပါမယ္shwedingar.com။ ဘယ္ဘဏ္မွာ ဖြင့္မယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္မွာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရမယ့္ အခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္Cypher

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ –

သက္တမ္းကာလ

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ ေငြအပ္တဲ့အခါ သက္တမ္းကာလကို ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁ လ၊ ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လနဲ႔ ၁ ႏွစ္ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးရပါတယ္shwedingar.com။ ဒါကေတာ့ ဘဏ္မွာ ေငြအပ္ၿပီး လုံးဝျပန္မထုတ္ဖို႔အတြက္ ကတိျပဳထားတဲ့ သက္တမ္းကာလပါ။  

ေငြကို လုံးဝျပန္မထုတ္ဖို႔အတြက္ ကတိျပဳႏုိင္တဲ့ သက္တမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္shwedingar.com။ ကတိျပဳထားတဲ့ သက္တမ္းမျပည့္ခင္ ေငြထုတ္ယူခဲ့တယ္ဆုိရင္ ဘဏ္က အတိုးေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္လုိ႔ သက္တမ္းမျပည့္မီ ေငြထုတ္ျခင္းအတြက္ အတိုးေပးခဲ့တယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ အမွန္တကယ္ရရွိရမယ့္ အတိုး အျပည့္ ရရွိမွာမဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုနည္းတဲ့အတိုးႏႈန္းနဲ႔ပဲ ေပးပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ သက္တမ္းမျပည့္မီေငြထုတ္ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကြာျခားႏုိင္ပါတယ္။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ထိ ေငြမထုတ္ပဲ ေနႏုိင္မယ္ဆုိတာ မေသခ်ာဘူးဆုိရင္ အပ္မယ့္ေငြေတြကို ခြဲလုိက္ၿပီးေတာ့ မတူညီတဲ့သက္တမ္းေတြနဲ႔ အပ္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ေငြေတြကိုမခြဲပဲ ပိုတိုတဲ့သက္တမ္းနဲ႔ အပ္ၿပီး သက္တမ္းျပည့္မွ သက္တမ္းျပန္တိုးတာမ်ိဳးလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar.comစာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမွ အက်ိဳးအမ်ားဆံုးရရွိေစႏုိင္မယ့္ နည္းေလးေတြကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အတိုးႏႈန္း

သက္တမ္းနဲ႔ ဘဏ္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး အတိုးႏႈန္းကြာျခားႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ သက္တမ္းၾကာၾကာအပ္ေလ အတိုးႏႈန္းပိုမ်ားေလပါပဲshwedingar.comစာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုးဘယ္ေလာက္ရမလဲဆိုတာကို သိခ်င္ရင္ စာရင္းေသအပ္ေငြအတိုးတြက္စက္ ကိုသံုးၿပီး တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Cypher

အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္တဲ့အခါ လုိအပ္တာေတြက 

 • ေငြရင္း – အပ္ထားေသာ ေငြပမာဏ။
 • ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္း – ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ႏွစ္အတြက္ အတိုးႏႈန္း။
 • သက္တမ္းကာလ – စာရင္းေသအပ္ထားရမည့္ ကာလ (ပံုမွန္အားျဖင့္ လအေရအတြက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္)။

၁ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္နည္းက ႐ိုးရွင္းပါတယ္။

အတိုး = ေငြရင္း x ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္း x ၁ ႏွစ္

အတိုးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္အတြက္အတိုးႏႈန္းအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပထားၿပီးေတာ့ သက္တမ္းက ၁ ႏွစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ သက္တမ္းကာလက တူပါတယ္။

ဘဏ္ေတြက အတိုးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္း (ဥပမာ – တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇%) အျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းက ၁ ႏွစ္သက္တမ္းမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕သက္တမ္းနဲ႔ အတုိးႏႈန္းကို ျပန္ညိႇဖို႔လုိပါတယ္။

၁ ႏွစ္သက္တမ္းမဟုတ္တဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းေတြအတြက္ ေအာက္ကတြက္နည္းကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။

အတိုး = ေငြရင္း x ေန႔စဥ္အတိုးႏႈန္း x သက္တမ္း (ရက္ျဖင့္)

ဒီနည္းနဲ႔တြက္ခ်က္ဖို႔အတြက္ ေန႔စဥ္အတိုးႏႈန္းကိုလိုခ်င္ရင္ ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္းကို ၃၆၅ နဲ႔ စားပါshwedingar.com။ ၿပီးရင္ သက္တမ္းကာလအတြက္ ရက္နဲ႔ လိုခ်င္ရင္ လအေရအတြက္ကို ၃၀ နဲ႔ေျမႇာက္ပါ။  

အတိုး = ေငြရင္း x (ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္း ÷ ၃၆၅) x (လအေရအတြက္ x ၃၀)

မွတ္ခ်က္။  ။

 • ဘဏ္ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္လကို ရက္ ၃၀ နဲ႔ တြက္ေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ၁ လသက္တမ္းရွိတဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းက ရက္ ၃၀ စာအတိုးေပးပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ၉ လ အပ္ေငြက ၃၀ x ၉ = ၂၇၀ ရက္စာ အတိုးေပးပါလိမ့္မယ္။
 • ဘဏ္အမ်ားစုက တစ္ႏွစ္ကို ၃၆၅ ရက္နဲ႔ တြက္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းတြက္တဲ့အခါ ဘဏ္ေတြက ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္းကို ၃၆၅ နဲ႔ စားၿပီးတြက္ရတာပါ။

ေအာက္မွာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Cypher

ေငြရင္း (က်ပ္) ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
သက္တမ္း (လျဖင့္) ၁၂ လ ၉ လ ၆ လ ၃ လ ၁ လ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈.၅% ၈.၀% ၇.၅% ၇.၀% ၆.၅%
သက္တမ္း (ရက္ျဖင့္) ၃၆၅ ရက္ ၂၇၀ ရက္ ၁၈၀ ရက္ ၉၀ ရက္ ၃၀ ရက္
တစ္ရက္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း* ၀.၀၂၃၂၉% ၀.၀၂၁၉၂% ၀.၀၂၀၅၅% ၀.၀၁၉၁၈% ၀.၀၁၇၈၁%
အတိုးပမာဏ (က်ပ္) ၈,၅၀၀ ၅,၉၁၈ ၃,၆၉၉ ၁,၇၂၆ ၅၃၄

*ေဖာ္ျပရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ အနီးစပ္ဆံုး ဒသမကိန္းအထိသာ ယူထားသည္Cypher

အနည္းဆံုးအပ္ေငြ

ဘဏ္အေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆံုးအပ္ေငြပမာဏ အမ်ိဳးမိ်ဳးကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္Cypher

သက္တမ္းမေစ့ခင္ ေငြထုတ္ျခင္း

ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သတ္မွတ္ရက္မတိုင္ခင္ ေငြထုတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အတိုးမေပးပါဘူးshwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက အနီးစပ္ဆံုးကာလရဲ႕ အတိုး ဒါမွမဟုတ္ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း အတိုးႏႈန္းအတိုင္းသာ ေပးတတ္ပါတယ္Cypher

စာရင္းေသဖြင့္ရန္ ဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

 • ဝန္ေဆာင္မႈရယူဖူးေသာ ဘဏ္ဟုတ္မဟုတ္ – တျခားစာရင္းအမ်ိဳးအစားဖြင့္ဖူးတဲ့၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူဖူးတဲ့ ဘဏ္ဆိုရင္ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းဖြင့္ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူပါတယ္shwedingar.com။ တျခားဘဏ္အသစ္မွာ ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ အနီးဆံုးမွာ ဘဏ္ခြဲရွိမရွိ ျပန္ၾကည့္ဖို႔လိုပါမယ္shwedingar.com။ စာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ အပ္ခ်င္တဲ့ေငြပမာဏကို တစ္ခါတည္း ယူသြားဖို႔ လိုပါမယ္။
 • ဒီဂ်စ္တယ္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ – တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို ဖြင့္ဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြထုတ္ဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဏ္ခြဲကိုသြားဖို႔ လိုေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္က မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ နဲ႔ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ကေနတစ္ဆင့္ စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေတြအတြက္ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။
 • သက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား – တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက စာရင္းသက္တမ္းေစ့သြားတဲ့့အခါ စာရင္းထဲက ေငြေတြကို သက္တမ္းတူ အျခားစာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအသစ္အျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း စသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေပးထားတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ဘာေရြးခ်ယ္မႈမွမရွိတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။
 • ဝန္ေဆာင္မႈ – ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္တယ္ထင္တဲ့ ဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖြင့္ပါshwedingar.com။ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း မေကာင္းကို call-centre မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲကိုသြားေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္တုိင္ စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမယ္။
 • အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမယ္။
 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ပါရွိရပါမယ္။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းဟာ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္ေငြပမာဏအတိအက်နဲ႔ တစ္ႀကိမ္သာ ေငြသြင္းလို႔ရတာျဖစ္ၿပီး အျခားဘဏ္စာရင္းလိုမ်ိဳးေငြထပ္ျဖည့္လို႔မရပါshwedingar.com။ ေနာက္ထပ္ အပ္ခ်င္တဲ့ေငြပမာဏရွိရင္ ေနာက္ထပ္ကာလအသစ္နဲ႔ စာရင္းအသစ္ထပ္ဖြင့္ရပါတယ္။testing


ဘယ္ဘဏ္စာရင္းက ကိုယ္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲဆိုတာကို ေသခ်ာမသိေသးဘူးဆိုရင္ ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ႏိႈ္င္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ အက်ိဳးမ်ားေအာင္လုပ္ေဆာင္နည္း ကို ဒီမွာ ေလ့လာပါCypher

ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ဘဏ္မွာေငြစုရန္ ဘဏ္အပ္ေငြ ဘဏ္စာရင္း စာရင္းေသအပ္ရန္ စာရင္းေသ ဘဏ္အေကာင့္ အေကာင့္ အခ်ိန္ပိုင္း အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြ အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြစာရင္း ဘဏ္စရင္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုး ဘဏ္အတိုးနႈန္း စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအတိုးႏႈန္း ဘဏ္စာရင္းေသ ဘဏ္စရင္းေသ စရင္းေသ စရင္းေသစရင္း စရင္းေသစာရင္း စာရင္းေသအပ္ေငြ စာရင္းေသအပ္ေငြအတိုး စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း စုငွေ အပ်ငွေ ဘဏ်မှာငွေစုရန် ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားများ ဘဏ်အကောင့် အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေစာရင်း ဘဏ်စရင်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုး ဘဏ်အတိုးနှုန်း စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းအတိုးနှုန်း ဘဏ်စာရင်းသေ ဘဏ်စရင်းသေ စရင်းသေ စရင်းသေစရင်း စရင်းသေစာရင်း စာရင်းသေအပ်ငွေ စာရင်းသေအပ်ငွေအတိုး fixed deposit account saving at bank bank accounts time deposit bank interest way to calculate bank interest fixed deposit interest rate fix deposit pre termination time deposit pre termination

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။