ေငြလႊဲေငြလက္ခံျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြလႊဲႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း မ်ားစြာရွိပါတယ္Tank

ေငြလႊဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈကို လိုခ်င္ၾကမွာပါပဲshwe။ ပို႔သူေကာ လက္ခံသူေရာ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ –

 • အဆင္အေျပဆံုး နဲ႔
 • ေစ်းအသက္သာဆံုး ျဖစ္ရပါမယ္။

ေအာက္ကပံုထဲမွာ ဘဏ္ကေနတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ကေနတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ေငြလႊဲႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။123


ကၽြန္ေတာ္က ပိုက္ဆံလႊဲတဲ့သူပါ –

အားလံုးျပရန္ | အားလံုးဖံုးထားရန္

 • ဘဏ္ခြဲတစ္ခုကေနၿပီး ေငြလႊဲမယ္ဆိုရင္ ေငြလႊဲလက္ခံမယ့္သူရဲ႕ ဘဏ္အေကာင့္ထဲကို တိုက္႐ိုက္လႊဲထည့္ႏိုင္သလို အဲဒီလူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္နဲ႔လည္း ေငြလႊဲႏိုင္ပါတယ္။
 • အမ်ားအားျဖင့္ ဘဏ္တူအခ်င္းခ်င္းကိုသာ ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ပါတယ္shwe။ (ဥပမာ – KBZ to KBZ, AYA to AYA, CB to CB စသျဖင့္ …)
 • ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရပါတယ္shwe။ ဘဏ္ကေနလႊဲတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခဟာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းနဲ႔ လႊဲတဲ့ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိုမ်ားတတ္ေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ျပည္တြင္း တျခားနယ္ကြဲတစ္ခုခုဆီသို႔ ေငြလႊဲမယ္ဆိုရင္လည္း နယ္တူအခ်င္းခ်င္းေငြလႊဲတာထက္ ဝန္ေဆာင္ခ ပိုမ်ားေလ့ရွိပါတယ္။
 • ေငြလႊဲလက္ခံမယ့္သူထုတ္ယူႏိုင္ဖို႔ နာရီပိုင္းအထိ ၾကာႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ေငြထုတ္ဝန္ေဆာင္ခေတာ့ သတ္မွတ္ထားေလ့မရွိပါဘူး။ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္းအေၾကာင္းကို ဒီမွာ အေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ 
 • ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဏ္အေကာင့္ထဲကို အရင္လႊဲထည့္ၿပီး အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ လႊဲပို႔ခ်င္တဲ့လူဆီကို Mobile banking/Internet banking အသံုးျပဳၿပီး လႊဲပို႔ႏိုင္ပါေသးတယ္shwe။ (ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေလ့လာပါ)

 • ကိုယ့္မွာ ေငြသားရွိၿပီး မိုဘိုင္းေအးဂ်င့္ကေနတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေအးဂ်င့္က ေငြလႊဲလက္ခံသူရဲ႕မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ထဲကို တိုက္႐ိုက္လႊဲထည့္ႏိုင္သလို လက္ခံသူရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္နဲ႔လည္း လႊဲပို႔ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ေငြထုတ္မယ့္သူက သူနဲ႔ အနီးဆံုးေအးဂ်င့္ကေန ေငြျပန္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
 • အမ်ားအားျဖင့္ ကုမၸဏီတူ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ကြန္ရက္အခ်င္းခ်င္းပဲ ေငြလႊဲလို႔ရပါတယ္shwe။ ေငြလႊဲသူဖက္ကေရာ ေငြထုတ္ယူသူဖက္ကပါ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရတဲ့ ကုမၸဏီရွိသလို ေငြလႊဲသူဖက္ကပဲ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရတဲ့ ကုမၸဏီလည္းရွိပါတယ္။
 • ကိုယ့္ရဲ႕မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ထဲကို ေငြအရင္ထည့္လိုက္ၿပီး အဲဒီကေနလည္း လႊဲလို႔ရပါတယ္shwe။ (ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေလ့လာပါ)
ဘဏ္အေကာင့္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရွိတယ္။

 • ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဏ္အေကာင့္ထဲမွာ ေငြရွိရင္ Mobile banking ကျဖစ္ေစ Internet banking က ျဖစ္ေစ အဆင္ေျပသလို ေငြလႊဲ ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြက ၂၄ နာရီ ၇ ရက္ပတ္လံုး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
 • ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕ ဘဏ္အေကာင့္ (ဘဏ္တူ) ထဲကို တိုက္႐ိုက္လႊဲထည့္ႏိုင္သလို အဲဒီဘဏ္ရဲ႕ ATM ကတ္မဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ လည္း လႊဲပို႔ရပါေသးတယ္shwe။ ဒါမွမဟုတ္ ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္နဲ႔လည္း ေငြလႊဲႏိုင္ပါတယ္shwe။ ေငြလက္ခံမယ့္သူက မွတ္ပံုတင္ယူၿပီး နီးစပ္ရာဘဏ္ခြဲ (ဘဏ္တူ) မွာ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အမ်ားအားျဖင့္ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံေလ့ရွိၿပီး ေငြထုတ္ျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေတာ့ မရွိပါshwe။ ဘဏ္အေကာင့္ထဲကို ေငြလႊဲထည့္ျခင္းအတြက္ အမ်ားဆံုးလႊဲပို႔ႏိုင္တဲ့ေငြပမာဏ ကန္႔သတ္မထားပါ။
 • တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြရဲ႕ Mobile banking ဝန္ေဆာင္မႈကေနတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ထဲကို ေငြသြင္းေပးႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ရွိပါတယ္။
မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရွိတယ္။

 • မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရွိတယ္ဆိုရင္ ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕ ကြန္ရက္တူမိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ထဲကို တိုက္႐ိုက္ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လႊဲပို႔ႏိုင္ၿပီး လက္ခံမယ့္သူက သူနဲ႔ အနီးဆံုးေအးဂ်င့္ဆိုင္မွာ ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
 • လႊဲသူေရာ ထုတ္သူပါ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရတဲ့ ကုမၸဏီေတြရွိသလို လႊဲသူကပဲ ေပးရတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္းရွိပါတယ္shwe။ ေငြလႊဲႏိုင္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္၊ တစ္ရက္အတြင္း အမ်ားဆံုးလႊဲပို႔ႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ၊ အမ်ားဆံုးထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ အကန္႔အသတ္ေတြရွိပါတယ္။
 • အမ်ားဆံုးထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏမေရာက္ေသးရင္ေတာင္ ေအးဂ်င့္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ ေငြသားအလံုအေလာက္မရွိရင္လည္း လိုခ်င္သေလာက္ထုတ္ယူလို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳပါ။

အားလံုးဖံုးထားရန္

 

ကၽြန္ေတာ္က ပိုက္ဆံလက္ခံမယ့္သူပါ –

အားလံုးျပရန္ | အားလံုးဖံုးထားရန္

ဘဏ္အေကာင့္ထဲကိုပဲ လႊဲေပးပါ။

 • ေငြလက္ခံမယ့္သူမွာ ဘဏ္အေကာင့္ရွိတယ္ဆိုရင္ အေကာင့္ဖြင့္ထားတဲ့ဘဏ္ရဲ႕ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခုကို ေငြလႊဲသူက သြားေရာက္ၿပီး လက္ခံသူရဲ႕အေကာင့္ထဲကို တိုက္႐ိုက္လႊဲထည့္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘဏ္တူအခ်င္ခ်င္း ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ထားရင္ေတာ့ Mobile banking/Internet banking ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး ၂၄ နာရီ ၇ ရက္ပတ္လံုး ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြက တစ္ရက္အတြင္း ေငြလႊဲႏိုင္တဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္နဲ႔ အမ်ားဆံုးလႊဲပို႔ႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ ကန္႔သတ္ထားတတ္ပါတယ္shwe။ ဘဏ္ခြဲေတြမွာ သြားေရာက္ၿပီး ေငြလႊဲရင္ေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး အကန္႔အသတ္မရွိပါဘူး။
 • အမ်ားအားျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္းအတြက္ ဘဏ္ေတြက ဝန္ေဆာင္ခသတ္မွတ္ေကာက္ခံေလ့ရွိပါတယ္shwe။ နယ္ျခားဘဏ္အေကာင့္ကို ေငြလႊဲမယ္ဆိုရင္ ဝန္ေဆာင္ခတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံပါေသးတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြရဲ႕ Mobile banking ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေငြလႊဲရင္ ဝန္ေဆာင္ခ အခမဲ့ သတ္မွတ္ထားတာလည္း ရွိပါတယ္။
မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ ထဲကိုပဲ လႊဲေပးပါ။

 • ေငြလက္ခံသူအေနနဲ႔ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ေငြလႊဲသူက လက္ခံမယ့္သူရဲ႕ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ထဲကို တိုက္႐ိုက္လႊဲထည့္ႏိုင္ပါတယ္shwe။ အဲဒီမိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ရဲ႕ေအးဂ်င့္ကေနတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ကြန္ရက္တူမိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အသံုးျပဳသူဆိုရင္ အေကာင့္ထဲဝင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လႊဲပို႔ႏိုင္ပါေသးတယ္။
 • လႊဲသူေရာ ထုတ္သူပါ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရတဲ့ ကုမၸဏီေတြရွိသလို လႊဲသူကပဲ ေပးရတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္းရွိပါတယ္shwe။ ေငြလႊဲႏိုင္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္၊ တစ္ရက္အတြင္း အမ်ားဆံုးလႊဲပို႔ႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ၊ အမ်ားဆံုးထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ အကန္႔အသတ္ေတြရွိပါတယ္။

 • ေငြလက္ခံမယ့္သူအေနနဲ႔ ဘဏ္အေကာင့္လည္းမရွိဘူး၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္လည္းမရွိဘူး (မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ဖြင့္ဖို႔လည္းစိတ္မဝင္စားဘူး) ဆိုရင္ေတာင္ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခုကေနျဖစ္ေစ၊ ATM ကတ္မဲ့ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္တစ္ခုခုရဲ႕ ေအးဂ်င့္ကြန္ရက္ကေနျဖစ္ေစ ေငြလႊဲသူက သင့္ထံကို ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္္တုန္းပါပဲ။
 • အမ်ားအားျဖင့္ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ေငြလႊဲတဲ့အခါ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခရွိၿပီး ေငြထုတ္ဝန္ေဆာင္ခ သတ္မွတ္ထားေလ့မရွိပါ။

အားလံုးဖံုးထားရန္


အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြဟာ အသံုးမ်ား၊ လူသိမ်ားတဲ့ ေငြလႊဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္Tank

ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြအျပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိတဲ့၊ သာမန္မဟုတ္တဲ့ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း ေငြလႊဲလို႔ရတာေတြရွိပါေသးတယ္shwe။ အဲဒီနည္းေတြနဲ႔ ေငြလႊဲမယ္ဆိုရင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိတဲ့အျပင္ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။123


ေငြလႊဲေငြလက္ခံႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၿခံဳငံုၿပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္Tank

123


ေငြလႊဲတဲ့နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ အဆင္ေျပဆံုး ျဖစ္မယ့္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လုိပါတယ္shweေငြလႊဲတဲ့အခါ သတိထားစရာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး အဆင္ေျပမယ့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္Tank

ေငြလႊဲ ေငြလႊဲနည္း ေငြလက္ခံ ေငြလက္ခံနည္းမ်ား ငွေလွှဲခြင်း ways to transfer

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။