ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဘဏ္္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ဖို႔ ဘဏ္ကို သြားဖူးသလားshwedingar။ ဘဏ္စာရင္း လို႔ေျပာရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြစုစာရင္းကိုပဲ ေျပးျမင္တတ္ၾကပါတယ္shwedingar။ တကယ္လည္း ေငြစုစာရင္းက ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာထဲက အသံုးအမ်ားဆံုး ဘဏ္စာရင္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ဆိုတဲ့အတိုင္း သူ႕ရဲ႕နာမည္လိုပဲ ေငြစုျခင္းအေလ့အထ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေငြစုဘဏ္စာရင္းအတြက္ အတိုးေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ေငြစုဘဏ္စာရင္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝက ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္စရာမလိုတဲ့လူေတြအတြက္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္shwedingar။ ေငြစုဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘဏ္စာအုပ္ATM ကတ္Mobile banking ၊ Internet banking ေတြပါ တစ္ခါတည္း ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ပါတယ္Morpheus

ေငြစုဘဏ္စာရင္းနဲ႔ တျခားဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားေတြက ဘာေတြကြာျခားသလဲဆိုတာကို သိခ်င္ရင္ ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအမ်ိဳးအစားက ဘယ္သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္သလဲ။

ေငြစုဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားက ေငြအသြင္းအထုတ္မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္စရာမလိုတဲ့ လူတိုင္းအတြက္ သင့္ေတာ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ဖို႔အတြက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္မွ ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္Morpheus

အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးသူေတြအတြက္ေတာ့ သာမန္မဟုတ္တဲ့ ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားရွိပါတယ္shwedingarဒီမွာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

သင့္ေတာ္တဲ့ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းတစ္ခုကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မလဲ။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းတစ္ခုဖြင့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အခါ ဘယ္ဘဏ္မွာ ဖြင့္ရင္အေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္Morpheus

  • အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ
  • အတိုးႏႈန္း
  • ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
  • အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ

ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ နဲ႔ ဘဏ္ခြဲကိုသြားရမယ့္အေျခအေနမ်ိဳးေတြအတြက္ အလုပ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနအိမ္ရဲ႕အနီးအနားမွာ ဘဏ္ခြဲရွိတဲ့ ဘဏ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္Morpheus

တျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္က ကိုယ့္ရဲ႕ဘဏ္အေကာင့္ထဲကို ေငြလႊဲထည့္ေပးတာမ်ိဳး၊ ေငြလက္ခံတာမ်ိဳးေတြအတြက္ဆိုရင္ ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္ပိုမ်ားတဲ့ ဘဏ္က ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္Morpheus

အခုဆိုရင္ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေခတ္မီနည္းပညာေတြနဲ႔ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနၾကပါၿပီMorpheus

ဒါေပမယ့္ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြမရွိေသးတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္shwedingar။ ဒီအခ်က္ကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕အဆင္ေျပမႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲMorpheus

အတိုးႏႈန္း

ေနာက္ထပ္စဥ္းစားသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အတိုးႏႈန္းဘယ္ေလာက္ေပးလဲဆိုတာပါပဲshwedingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုးႏႈန္းကို အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅% ကေန ၇.၅% အထိ ေပးတတ္ပါတယ္shwedingarအတိုးႏႈန္းေတြကို ဘယ္ဘဏ္မွာ ဘယ္ေလာက္ေပးလဲဆိုတာကို ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔ ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အတိုးႏႈန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါ ျပထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းကိုပဲႏိႈင္းယွဥ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ေပးသလဲ၊ အတိုးကို ဘယ္ခ်ိန္ထည့္ေပးသလဲ၊ လက္က်န္ေငြရဲ႕ဘယ္ရက္ပိုင္း၊ ဘယ္ပမာဏအေပၚမွာ တြက္သလဲ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အတိုးတြက္နည္းကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုးႏႈန္းေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူတြက္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြအတိုးတြက္စက္ကို ဒီမွာ တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ ေတာင္းခံေလ့ရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဥပမာ – ATM ကတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ၊ ဘဏ္စာအုပ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ၊ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခ၊ ေပ်ာက္ပ်က္ျပန္ေလွ်ာက္ခ၊ ေငြလႊဲခ၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္ခ စသည္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေမးျမန္းထားသင့္ပါတယ္Morpheus

ဒီဝန္ေဆာင္ခေတြကို ေမးျမန္းရာမွာလည္း ဘဏ္ကတ္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ေၾကးအျဖစ္ေပးရတာလား၊ တစ္ႀကိမ္တည္းေပး႐ံုပဲလား၊ ေငြလႊဲခဆိုရင္လည္း နယ္တြင္းေငြလႊဲခ၊ နယ္ေက်ာ္ေငြလႊဲခ စသည္ျဖင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာပါေစMorpheus

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အျခားဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာကေတာ့ အဲဒီဘဏ္မွာ ကိုယ္လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဘာေတြရွိလဲ၊ ေနာက္ေနာင္လိုအပ္လာမယ့္ဝန္ေဆာင္မႈေတြေကာ ဘာေတြရွိလဲ၊ ဝန္ထမ္းေတြေကာ ေဖာ္ေရြမႈရွိၿပီး အကူအညီေပးၾကရဲ႕လား၊ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေကာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရဲ႕လား၊ ေနာက္ဆံုး လံုၿခံဳရဲ႕လားဆိုတာေတြကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ စာရင္းဖြင့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္တာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ အႀကံျပဳပါရေစMorpheus

လက္ရွိအခ်ိန္နည္းနည္း အကုန္ခံလိုက္တာက ေနာက္ေနာင္အခ်ိန္ကုန္မႈေတြ၊ ေခါင္းကိုက္ရမယ့္အျဖစ္ေတြကေန ကင္းေဝးေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။123


ေငြစုဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္တဲ့အခါ ဘယ္လို အခ်က္မ်ိဳးေတြကို အဓိကထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမလဲဆိုတာ အထိုက္အေလ်ာက္သိၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ ဘာေတြလုိအပ္မလဲဆိုတာကို ဆက္ေလ့လာလိုက္ပါဦးMorpheus

ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ဘဏ္မွာေငြစုရန္ ဘဏ္အပ္ေငြ ေငြအပ္ရန္ ေငြစုရန္ စာရင္းေငြအပ္ရန္ ဘဏ္စာရင္း အေကာင့္ ဘဏ္အေကာင့္ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း အပ္ေငြစာရင္း ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ ဘဏ္စရင္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုး ဘဏ္အတိုးနႈန္း ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအတိုးနႈန္း ေငြစုဘဏ္စာရင္း လစဥ္တိုး ဘဏ္ကဒ္လုပ္နည္း ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းဆိုတာဘာလဲ ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားများ ဘဏ်မှာငွေစုရန် ဘဏ်အကောင့် စုငွေအပ်ငွေ ဘဏ်စရင်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုး ဘဏ်အတိုးနှုန်း ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းအတိုးနှုန်း ငွေစုဘဏ်စာရင်း လစဉ်တိုး ဘဏ်ကဒ်လုပ်နည်း savings accounts saving at bank bank accounts bank interest way to calculate bank interest saving interest rate

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။