ဘဏ္စာရင္းဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြလိုမလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

သိခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ရွာေဖြၿပီး ဘယ္ဘဏ္မွာ ဘယ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားက ကိုယ္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲဆိုတာ သိရွိၿပီးတဲ့ေနာက္ စာရင္းဖြင့္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းရပါမယ္Morpheus

ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု လိုအပ္ခ်က္ေတြက မတူေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ –

  • လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
  • မွတ္ပံုတင္မူရင္း
  • ကနဦးထည့္ဝင္ေငြ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁,၀၀၀ က်ပ္) စတာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ေငြစုစာအုပ္ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးတဲ့အျပင္ ATM ကတ္ပါ တစ္ခါတည္း ထုတ္ေပးတတ္ပါတယ္Morpheus

တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္က်ေတာ့လည္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို စီစစ္တာေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ရက္ပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိပါတယ္Morpheus

ဘဏ္ေတြမွာ စာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ ေမးခြန္းေတြကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္နဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးသင့္တာေတြက –

  • ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ ဘယ္လိုေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။
  • ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္ခေတြက ဘယ္လိုေတြရွိလဲ။
  • ဘယ္ဘဏ္ရဲ႕ ATM စက္ေတြမွာ ေငြထုတ္ႏိုင္လဲ။
  • မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ၊ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဘယ္လိုလုပ္ရလဲဆိုတာကို ျပေပးႏိုင္မလား စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းတတ္ပါေစ။

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေမးဖို႔အေရးႀကီးသလိုပဲ စာရင္းဖြင့္မယ့္ဘဏ္ ေရြးခ်ယ္မႈမမွားဖို႔လည္း လုိပါတယ္financeဘဏ္စာရင္းဖြင့္မယ့္ ဘဏ္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ဒီမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ဘဏ္စာရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏႈိင္းယွဥ္မႈမွာလည္း ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ ဘဏ္စာရင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ဖို႔ဘာလိုလဲ လုိအပ္ခ်က္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္တဲအခါ လိုအပ္တာေတြ ဘဏ္အေကာင့္ အေကာင့္ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်တဲ့အခါလိုအပ်ချက်များ ဘဏ်အကောင့် requirements to open an account

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။