ေရႊေစ်း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ရွင္းလင္းခ်က္ – ေဖာ္ျပပါ ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားမွာ ကိုးကားမွီျငမ္းရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အားထားဆုံးျဖတ္ရန္ မသင့္ပါ။ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ေဈးကြက္အတြင္းျဖစ္ေပၚေသာ ေနာက္ဆုံးရႏႈန္းထားမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳသည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

ေဒသတြင္းေငြလဲႏႈန္း | ကမာၻ႔ေငြလဲႏႈန္း | ေရႊေစ်း


ေနာက္ဆုံးရ ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမ်ား

ရည္ၫႊန္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ား
ေဈးကြက္ရက္စြဲေဈးႏႈန္းယူနစ္
ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္
[MM] ျမန္မာ12/04/20243,998,700က်ပ္သား / က်ပ္
Yangon (24K)
[UK] ၿဗိတိန္12/04/24 15:002,401.50USD / oz t
LBMA (995)(20:30 MMT)
[CN] တ႐ုတ္12/04/24 14:15568.10CNY / gram
SGE (999.9)(12:45 MMT)
[TH] ထိုင္း13/04/24 09:0340,650THB / baht
GTA (965)(08:33 MMT)
[IN] အိႏၵိယ12/04/24 PM7,317.4INR / gram
IBJA (999)
မူရင္း - ျမန္မာ - ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ (CSO) ရွိ ေရႊဘံုသာေစ်းကြက္။ | LBMA: London Bullion Market Association | တ႐ုတ္ - Shanghai Gold Exchange (SGE) Benchmark Price | ထိုင္း - Gold Traders Association (GTA) | အိႏၵိယ - India Bullion and Jewellers Association (IBJA)
မွတ္ခ်က္ - ေဖာ္ျပထားေသာေဈးႏႈန္းမ်ားသည္္ ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ေဈးကြက္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ အခ်ိန္ကြဲျပားမႈ၊ ေငြလဲႏႈန္းအတက္အက်၊ ေ႐ႊစံသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား၊ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသ ကြဲျပားမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆုံးရ ေပါက္ေဈးမ်ား

မူရင္း – TradingView (FXOpen မွ XAUUSD ႏႈန္းကို ရယူထားသည္။ IDC မွ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားကို ရယူထားသည္။)

မွတ္ခ်က္ – ေနာက္ဆုံးရေဈးႏႈန္း မ်ားသည္ မိနစ္ ၃၀ ႏွင့္ အထက္ ေနာက္က်ေနႏိုင္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္္ျပဳဖို႔အတြက္ အားထားဆုံးျဖတ္ရန္ မသင့္ပါ။


မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံတြင္းေဈးႏႈန္းမ်ား

ေ႐ႊ (၂၄ ကာရက္) [MM]
ရက္စြဲက်ပ္သား / က်ပ္
12/04/20243,998,700
11/04/20243,999,500
10/04/20243,997,400
09/04/20243,999,600
08/04/20243,995,800
မူရင္း - ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ (CSO) ရွိ ေရႊဘံုသာေစ်းကြက္။

မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံတကာေဈးႏႈန္းမ်ား

ၿဗိတိန္ - LBMA ေရႊေစ်း (995) [UK]
USD / oz t
ရက္စြဲမနက္ပိုင္းမြန္းလြဲပိုင္း
12/04/242,394.802,401.50
11/04/242,331.752,345.65
10/04/242,346.852,333.00
09/04/242,364.202,356.10
08/04/242,336.902,320.25
မူရင္း - London Bullion Market Association (LBMA)
မွတ္ခ်က္ - ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို (လန္ဒန္စံေတာ္ခ်ိန္) မနက္ ၁၀:၃၀ နာရီႏွင့္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီဟူ၍ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ သတ္မွတ္သည္။ LBMA ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္သာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ - SGE ေရႊေစ်း (999.9) [CN]
CNY / gram
ရက္စြဲမနက္ပိုင္းမြန္းလြဲပိုင္း
12/04/24566.59568.10
11/04/24555.01554.01
10/04/24556.64557.69
09/04/24555.88555.55
08/04/24551.65553.70
မူရင္း - Shanghai Gold Exchange (SGE)
မွတ္ခ်က္ - ရွန္ဟိုင္းေ႐ႊစံအမွတ္ေဈးႏႈန္း (Shanghai Gold Benchmark Price) ကို တစ္ရက္လွ်င္၂ ႀကိမ္သတ္မွတ္သည္။ မနက္ပိုင္းေဈးႏႈန္းကို ၁၀း၁၅ တြင္သတ္မွတ္ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းေဈးႏႈန္းကို ၁၄း၁၅ (တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္) တြင္ သတ္မွတ္သည္။
ထိုင္း - GTA Gold Bar Price (965) [TH]
THB / baht
ရက္စြဲအဖြင့္ေဈးအပိတ္ေဈး
12/04/2440,65040,650
11/04/2441,10041,250
10/04/2440,50040,350
09/04/2440,30040,350
08/04/2440,55040,500
မူရင္း - Gold Traders Association (GTA) ထိုင္း
မွတ္ခ်က္ - အဝယ္ေဈးႏႈန္းကို ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေရာင္းေဈးႏႈန္းအတြက္ THB 100 ထည့္ေပါင္းပါ။ GTA အဖြင့္ေဈးကို မနက္ ၉း၀၀-၉း၃၀ ဝန္းက်င္အခ်ိန္ (ထိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္) တြင္ သတ္မွတ္ၿပီး အပိတ္ေဈးမွာ တစ္ေန႔တာေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ စိစစ္ျပင္ဆင္ေသာေဈးႏႈန္းျဖစ္သည္။ ေဈးႏႈန္းစိစစ္ျပင္ဆင္ျခင္းကို တစ္ေန႔တာအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ႊေခ်ာင္း အတြက္ ၁ ဘတ္ အေလးခ်ိန္သည္ 15.244g သို႔မဟုတ္ 0.490oz t (လက္ဝတ္ရတနာေ႐ႊအတြက္ ၁ ဘတ္ အေလးခ်ိန္သည္ 15.16g သို႔မဟုတ္ 0.487oz t) ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေ႐ႊသန႔္စင္မႈမွာ 96.5% (23.16K ခန႔္) ျဖစ္သည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ေ႐ႊသားပါဝင္မႈပိုနည္းႏိုင္သည္။
အိႏၵိယ - IBJA ေရႊေစ်း (999) [IN]
INR / gram
ရက္စြဲမနက္ပိုင္းမြန္းလြဲပိုင္း
12/04/247,296.707,317.40
10/04/247,204.807,182.30
09/04/247,150.707,183.20
08/04/247,106.407,127.90
05/04/246,966.706,988.20
မူရင္း - India Bullion and Jewellers Association (IBJA)
မွတ္ခ်က္ - IBJA ေဈးႏႈန္းမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ သတ္မွတ္သည္။ တစ္ႀကိမ္ကို မနက္ပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကို ညေနပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္သည္။ (အိႏၵိယစံေတာ္ခ်ိန္)

မၾကာေသးမီက ေငြလဲႏႈန္းမ်ား

အျခားေငြေၾကးအတြက္ tab ထဲမွာေ႐ြးပါ

USD

ဗဟိုဘဏ္ USD ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္း US
ရက္စြဲဗဟိုဘဏ္ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းဘဏ္ - ေဖာက္သည္ ပွ်မ္းမွ်ေငြလဲႏႈန္း (WA Rate)
12/04/242,100.002,897.70
11/04/242,100.003,045.00
10/04/242,100.002,882.90
09/04/242,100.002,732.80
08/04/242,100.002,952.60
မူရင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
မွတ္ခ်က္ - ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ားကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၄ နာရီတြင္ထုတ္ျပန္သည္။

ေဒသတြင္း ေနာက္ဆုံးရ USD ေငြလဲႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္ရန္

CNY

CNY ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား [CN]
ရက္စြဲUSD/CNYCNY/MMK
12/04/247.24290.02
11/04/247.24290.20
10/04/247.23290.67
09/04/247.23290.38
08/04/247.23289.65
မူရင္း - Google Finance
မွတ္ခ်က္ - ယေန႔ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ မိနစ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ ေနာက္က်ႏိုင္သည္။ အပိတ္ေဈးမတိုင္မီ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ေငြလဲႏႈန္း ရည္ၫႊန္းႏႈန္းမ်ားကို ပိုမိုေလ့လာရန္

THB

ထိုင္းဘတ္ (THB) ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား [TH]
ရက္စြဲUSD/THBTHB/MMK
12/04/2436.6557.26
11/04/2436.4357.63
10/04/2436.7457.22
09/04/2436.3357.82
08/04/2436.7157.05
မူရင္း - Google Finance
မွတ္ခ်က္ - ယေန႔ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ မိနစ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ ေနာက္က်ႏိုင္သည္။ အပိတ္ေဈးမတိုင္မီ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုင္းဘတ္ (THB) ေဒသတြင္း ေနာက္ဆုံးရေငြလဲႏႈန္းၾကည့္ရန္

INR

အိႏၵိယ႐ူပီး (INR) ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား [IN]
ရက္စြဲUSD/INRINR/MMK
12/04/2483.6125.10
10/04/2483.4125.20
09/04/2483.2225.23
08/04/2483.2725.15
05/04/24#N/A#N/A
မူရင္း - Google Finance
မွတ္ခ်က္ - ယေန႔ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ မိနစ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ ေနာက္က်ႏိုင္သည္။ အပိတ္ေဈးမတိုင္မီ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ေငြလဲႏႈန္း ရည္ၫႊန္းႏႈန္းမ်ားကို ပိုမိုေလ့လာရန္


ေ႐ႊသားသန႔္စင္မႈ

အသုံးမ်ားေသာ ေ႐ႊသားသန႔္စင္မႈအဆင့္မ်ား
ပဲရည္ကာရက္ (Karat)Millesimalေ႐ႊပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း
၁၆ ပဲရည္24K*999.9999.999%
999.999.99%
99999.9%
99599.5%
99099.0%
23.16K96596.5%
၁၅ ပဲရည္23K95895.8%
၁၄ ပဲ ၂ ျပား22K91691.6%
21.6K90090.0%
၁၄ ပဲရည္21K87587.5%
၁၃ ပဲရည္20K83383.3%
၁၂ ပဲရည္18K75075.0%
၁၁ ပဲရည္16K66666.6%
၁၀ ပဲရည္15K62562.5%
၉ ပဲရည္14K58558.5%
၈ ပဲရည္12K50050.0%
10K41741.7%
9K37537.5%
မွတ္ခ်က္ - ၂၄ ကာရက္ (24K) ေ႐ႊသည္ စည္းစနစ္အရ သန႔္စင္သည့္ေ႐ႊအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဈးကြက္မ်ားတြင္ သန႔္စင္မႈအဆင့္ 990 ႏွင့္အထက္ကို ၂၄ ကာရက္ (24K) ဟု စဥ္းစားသည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

အေလးခ်ိန္

အျခားႏိုင္ငံအတြက္ tab ထဲမွာေ႐ြးပါ

ႏိုင္ငံတကာ

အသုံးမ်ားေသာ အေလးခ်ိန္ - ႏိုင္ငံတကာ
ယူနစ္ယူနစ္
1troy ounce (oz t)31.1035grams (g)
0.0311kilograms (kg)
1.0971avoirdupois ounce (oz)
1.9048က်ပ္သား (tical)
7.6192မတ္
400troy ounce (oz t)*12.44kilograms (kg)
7.62ပိႆာ (viss)
1gram (g)0.0322troy ounces (oz t)
0.0612က်ပ္သား (tical)
0.2450မတ္
1.9597ေ႐ြး
10grams (g)0.3215troy ounces (oz t)
0.6124က်ပ္သား (tical)
2.4496မတ္
19.5967ေ႐ြး
1kilogram (kg)32.1507troy ounces (oz t)
61.2396က်ပ္သား (tical)
0.6124ပိႆာ (viss)
1avoirdupois ounce (oz)28.3495grams
0.9115troy ounces (oz t)
မွတ္ခ်က္ - ထ႐ြိဳင္ေအာင္စ (Troy ounces) သည္ ေ႐ႊအတြက္ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ကမာၻ႔အေလးခ်ိန္ယူနစ္ ျဖစ္သည္။ *LBMA Good Delivery ေ႐ႊေခ်ာင္းမ်ားသည္ 400 oz t ရွိသည္။

ျမန္မာ

အသုံးမ်ားေသာ အေလးခ်ိန္ - ျမန္မာ [MM]
ယူနစ္ယူနစ္
1ပိႆာ (viss)100က်ပ္သား (tical)
1က်ပ္သား (tical)0.01 (1/100)ပိႆာ (viss)
4မတ္
16ပဲ
32ေ႐ြး
1မတ္0.25 (1/4)က်ပ္သား (tical)
4ပဲ
8ေ႐ြး
1ပဲ0.0625 (1/16)က်ပ္သား (tical)
0.25 (1/4)မတ္
2ေ႐ြး
1ပိႆာ (viss)1.6329ကီလိုဂရမ္ (kg)
1632.9ဂရမ္ (g)
52.4999ထ႐ြိဳင္ေအာင္စ (oz t)
1က်ပ္သား (tical)16.3293ဂရမ္ (g)
0.5250ထ႐ြိဳင္ေအာင္စ (oz t)
1မတ္4.0823ဂရမ္ (g)
0.1312ထ႐ြိဳင္ေအာင္စ (oz t)
1ပဲ1.0206ဂရမ္ (g)
0.0328ထ႐ြိဳင္ေအာင္စ (oz t)
1ေ႐ြး0.5103ဂရမ္ (g)
0.0164ထ႐ြိဳင္ေအာင္စ (oz t)

ထိုင္း

အသုံးမ်ားေသာ အေလးခ်ိန္ - ထိုင္း [TH]
ယူနစ္ယူနစ္
1baht4salung
100satangs
1salung0.25 (1/4)baht
ေ႐ႊေခ်ာင္း အတြက္*
1baht15.244grams (g)
0.490troy ounces (oz t)
1salung3.811grams (g)
1gram (g)0.066baht
0.262salung
10grams (g)0.656baht
2.624salung
1kilogram (kg)65.600baht
လက္ဝတ္ရတနာေ႐ႊအတြက္**
1baht15.16grams (g)
0.487troy ounces (oz t)
1salung3.790grams (g)
1gram (g)0.066baht
0.264salung
10grams (g)0.660baht
2.639salung
1kilogram (kg)65.963baht
မွတ္ခ်က္ - *ေ႐ႊေခ်ာင္း (Gold bar) အေၾကာင္းေျပာရင္ ေ႐ႊ ၁ ဘတ္က ၁၅.၂၄၄ ဂရမ္ ရွိပါတယ္။ **လက္ဝတ္ရတနာေ႐ႊ အေၾကာင္းေျပာရင္ ေ႐ႊ ၁ ဘတ္က ၁၅.၁၆ ဂရမ္ ရွိပါတယ္။

အိႏၵိယ

အသုံးမ်ားေသာ အေလးခ်ိန္ - အိႏၵိယ [IN]
ယူနစ္ယူနစ္
ေ႐ႊအတြက္*
1tola10.0000grams (g)
0.3215troy ounces (oz t)
1gram (g)0.1000tola
10grams (g)1.00tola
1kilogram (kg)100tola
သာမန္အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္**
1tola11.6638grams (g)
0.3750troy ounces (oz t)
1gram (g)0.0857tola
10grams (g)0.8574tola
1kilogram (kg)85.74tola
မွတ္ခ်က္ - *ေ႐ႊအေၾကာင္းေျပာရင္ ေ႐ႊ ၁ tola ဆိုတာ ၁၀ ဂရမ္ အေလးခ်ိန္ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ **တိတိက်က်ေျပာရရင္ ၁ tola ဆိုတာ troy ounces ရဲ႕ ၃/၈ ပုံ ရွိတာေၾကာင့္ ၁၁.၆၆ ဂရမ္ ရွိပါတယ္။
Gold weights and conversions

အျခားအေလးခ်ိန္မ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေရႊေစ်း ေရႊေစ်း ေရႊေဈး ေရႊေဈး ရွှေစျေး ရွှေစျေး ရွှေဈေး ရွှေဈေး ေရႊခ်ိန္တြက္နည္း ေရႊေစ်းႏႈန္း ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား ေရႊအေလးခ်ိန္ယူနစ္မ်ား ေရႊအေလးခ်ိန္ယူနစ္ ရွှေချိန်တွက်နည်း ေရႊအေၾကာင္း ရွှေအကြောင်း ရွှေဈေးနှုန်း ရွှေဈေးနှုန်းများ ရွှေအလေးချိန်ယူနစ်များ ရွှေအလေးချိန်ယူနစ် gold price

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္