အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အဓိကအတိုးႏႈန္းမ်ား

ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္
၇.၀%
ဘဏ္အပ္ေငြအေပၚ အနည္းဆံုးအတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္
၅.၀%
ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္း (အာမခံပါ) တစ္ႏွစ္လွ်င္
၁၀.၀%
ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္း (အာမခံမဲ့) တစ္ႏွစ္လွ်င္
၁၄.၅%
MFI ေခ်းေငြအေပၚ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္
၂၈%
မူရင္း – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အတိုးမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။


ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (CPI)

ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း
(၁၁/၂၀၂၀)
တစ္ႏွစ္လွ်င္
၄.၆၀%
ႏွစ္အလိုက္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (YOY)
(၁၁/၂၀၂၀)
တစ္ႏွစ္လွ်င္
၀.၉၇%
မူရင္း – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။


ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာထုတ္ကုန္ အတိုးႏႈန္းမ်ား

သိလိုတဲ့ ထုတ္ကုန္ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းအတြက္ ထုတ္ကုန္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုစီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Savings Accounts Fixed Deposits Credit Cards Home loans Car Auto loans Motorbike Loans Education loans Personal Loans

အျခားဘ႑ာေရးထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။


စတင္ေလ့လာရန္မ်ား

 ေအာက္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈမွ ေငြေၾကးနဲ႔ အတိုးအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေလ့လာပါ။

Making Sense of Money Article Collection Calculating Interest Article Collection

တြက္စက္မ်ား

ေအာက္ပါတြက္စက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အတိုးမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

Savings account interest calculator Fixed Deposit interest calculator Simple interest calculator Compound Interest Calculator Annual Equivalent Rate AER Calculator Flat vs Amortization Calculator Home Loan EMI Repayment Calculator Auto Loan Bike Loan Calculator

<-  ေနာက္ထပ္တြက္စက္မ်ားအတြက္ ဘယ္/ညာ ေရႊ႕ပါ။ ->

အျခားတြက္စက္မ်ားကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။


အတိုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆာင္းပါးမ်ား

အတိုးႏႈန္း လစဥ္အတိုးႏႈန္း လစဥ္အတိုးႏႈန္းမ်ား အတိုးႏႈန္းမ်ား ဘဏ္တိုး ေငြတိုးတြက္နည္း အတိုးႏူန္း အတိုးႏုန္း အတိုးႏႈံး အတိုးႏုံး အတိုးနှုန်း လစဉ်အတိုးနှုန်း လစဉ်အတိုးနှုန်းများ အတိုးနှုန်းများ ဘဏ်တိုး ငွေတိုးတွက်နည်း အတိုးနူန်း အတိုးနုန်း အတိုးနှုံး အတိုးနုံး economy business interest tool

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္