ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေခ်းေငြတြက္စက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေခ်းေငြ ရွာေနတာလားshwedingar။ ဒီတြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး လစဥ္ျပန္ဆပ္ေငြနဲ႔ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ေတြကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္Trinity

အတိုးတြက္တဲ့အခါ Flat Method နဲ႔ Amortization Method ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ဘယ္တြက္နည္းအသံုးျပဳတယ္ဆိုတာ ေမးျမန္းပါTrinity

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အတိုးကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တြက္တတ္ၿပီး အျခားဝန္ေဆာင္ခေတြလည္း ေကာက္ခံတတ္ေသးတာေၾကာင့္ ေခ်းေငြယူတဲ့အခါ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြနဲ႔ စုစုေပါင္းကုန္က်မယ့္ေငြပမာဏ စသျဖင့္ ေသခ်ာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ဖို႔ အႀကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္။yesေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ   နဲ႔  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ တို႔ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုေတြကို ဆက္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Trinity

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြတြက္စက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအတိုးတြက္စက္ အတိုးတြက္စက္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေခ်းေငြအတိုးတြက္စက္ ဆိုင္ကယ္အတုိးတြက္စက္ ေခ်းေငြအတိုး ေခ်းေငြအတိုးတြက္စက္ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း အတိုးတြက္ရန္ မော်တော်ယာဉ်ချေးငွေအတိုးတွက်စက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ချေးငွေအတိုးတွက်စက် ဘဏ်ချေးငွေအတိုးတွက်စက် ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း အတိုးတွက်ရန် interest auto bike calculator car loan loan calculation interest calculation

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။