က်ပ္၊ ျပား ျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ရာခိုင္နႈန္းနဲ႔ မဟုတ္ပဲ ပမာဏတစ္ခုနဲ႔ ေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။
  • ရာခိုင္နႈန္းအျဖစ္ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ အတိုးပမာဏကို ေခ်းေငြပမာဏနဲ႔ စားပါshwedingar။ ရလာတဲ့အေျဖကို ရာခိုင္နႈန္းေျပာင္းဖို႔အတြက္ ၁၀၀ ျဖင့္ ေျမႇာက္ပါ။
  • တူညီတဲ့ ယူနစ္မ်ားကိုသာ နိႈင္းယွဥ္ပါshwedingar။ ဥပမာ – ျပား ႏွင့္ ျပား၊ က်ပ္ ႏွင့္ က်ပ္။

တစ္က်ပ္လွ်င္ ၅ ျပားႏႈန္း၊ ၁ သိန္းလွ်င္၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းဆိုတာေတြက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲCypher

တစ္ခါတရံ ဘဏ္ေတြနဲ႔ အျခားေငြေခ်းသူေတြက သူတို႔ရဲ႕ႏႈန္းထားေတြ၊ အတိုးေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ မဟုတ္ပဲ ဘယ္ႏွျပားႏႈန္း၊ ဘယ္ႏွက်ပ္ႏႈန္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတတ္ပါတယ္shwedingar။ ဒီလို ႏႈန္းထားေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔ ဒသမကိန္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရတာ သိပ္လည္း မခက္ပါဘူးCypher

ဒုတိယပမာဏကို ပထမပမာဏ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုမ်ားေသာ ပမာဏ) ျဖင့္ စားပါshwedingar။ (အနည္းလို အမ်ား စားေျခ)

ဥပမာ –

“တစ္က်ပ္လွ်င္ ၅ ျပားႏႈန္း” လို႔ေျပာရင္ –

တစ္က်ပ္မွာ ျပား ၁၀၀ ရွိတဲ့အတြက္ ျပား ၁၀၀ လွ်င္ ၅ ျပားလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
၅ ÷ ၁၀၀ = ၀.၀၅ = ၅%  လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္Cypher

“၁ သိန္းလွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္း” လို႔ေျပာရင္ –

၁ သိန္းမွာ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ရွိတဲ့အတြက္ ၂၀၀ က်ပ္ ကို ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ စားမယ္ဆိုရင္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရပါမယ္Cypher

၂၀၀ ÷ ၁၀၀,၀၀၀ = ၀.၀၀၂ = ၀.၂% လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္Cypher

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတခ်ိဳ႕ကို ဆက္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ပါဦးCypher

  • ၁ က်ပ္ (၁၀၀ ျပား) လွ်င္ ၂ ျပားႏႈန္း = ၂ ÷ ၁၀၀ = ၀.၀၂ = ၂%
  • ၁၀၀ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀ ျပား) လွ်င္ ၂၅ ျပားႏႈန္း = ၂၅ ÷ ၁၀,၀၀၀ = ၀.၀၀၂၅ = ၀.၂၅%
  • ၁ သိန္းလွ်င္ ၁,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း = ၁,၀၀၀ ÷ ၁၀၀,၀၀၀ = ၀.၀၁ = ၁%
  • ၁ သိန္းလွ်င္ ၂,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္း = ၂,၅၀၀ ÷ ၁၀၀,၀၀၀ = ၀.၀၂၅ = ၂.၅%

မွတ္ခ်က္ ။    shwedingar။ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရမွာက တြက္ခ်က္တဲ့အခါမွာ ျပား ဆိုရင္ ျပား၊ က်ပ္ ဆိုရင္ က်ပ္ ၊ အဲဒီလို ယူနစ္ တူေအာင္ေျပာင္းၿပီး တြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။123


အတိုးႏႈန္းေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္သိၿပီးၿပီဆိုရင္ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ဒသမကိန္းေျပာင္းနည္းကို ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အတိုးကို တြက္ခ်က္တဲ့အခါ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုပဲ အေရးႀကီးတာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ အတိုးႏႈန္းကာလက တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းလား၊ တစ္လအတိုးႏႈန္းလား၊ တစ္ရက္အတိုးႏႈန္းလားဆိုတာနဲ႔ အတိုးကို တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီ (ႏွစ္တိုး) တြက္ေပးတာလား၊ တစ္လခ်င္း (လတိုး) လား၊ တစ္ရက္ခ်င္းစီ (ေန႔တိုး) လားဆိုတာကိုလည္း သိထားရပါမယ္Cypher

ဒီအတိုးႏႈန္းကာလေတြက အတိုးတြက္ခ်က္မႈကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆိုတာ ဒီမွာ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။123


“က်ပ္ႏႈန္းထားမွ ရာခိုင္ႏႈန္းထားသို႔ ေျပာင္းျခင္း” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါCypher


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း

ရာခိုင္ႏႈန္း က်ပ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္နည္း က်ပ္ျပား ရာခိုင်နှုန်းကိုကျပ်ပြောင်းခြင်း ရာခိုင်နှုန်းတွက်ခြင်း ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းခြင်း ရာခိုင်နှုန်းတွက်နည်း ကျပ်ပြား percentage to kyats

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။