တိုးရင္းေပါင္းအတိုး ႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးအတိုး ဆိုတာ ဘာေတြလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • ရိုးရိုးအတိုးတြက္နည္းမွာ မူလေငြရင္းအေပၚမွာပဲ အတိုးကို တြက္ခ်က္ပါတယ္။
  • တုိးရင္းေပါင္းအတုိးတြက္နည္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့အတိုးအေပၚမွာလည္း အတိုးထပ္မံတြက္ခ်က္ပါတယ္။
  • ေန႔စဥ္တြက္၊ ႏွစ္စဥ္တြက္ စသျဖင့္ တိုးရင္းေပါင္းတဲ့ အႀကိမ္အေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ားႀကီး ကြာဟႏုိင္ပါတယ္။
  • တိုးရင္းေပါင္းျခင္းရဲ႕အစြမ္းက ကိုယ့္ရဲ႕စုေဆာင္းေငြ (ဒါမွမဟုတ္ ေခ်းေငြ) ေတြကုိ လ်င္ျမန္စြာ ပြားမ်ားေစႏုိင္ပါတယ္။

တိုးရင္းေပါင္းအတိုး ႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးအတိုး ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ အကြာႀကီးပါshwe။ ဒါေပမယ့္လည္း နားလည္ဖို႔သိပ္မလြယ္ကူလွပါဘူးCypher

အတိုးတြက္ခ်က္တဲ့အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္shweအဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အရာကေတာ့ အတိုးကုိ ႐ိုး႐ိုးအတိုးတြက္နည္းနဲ႔ တြက္တာလား၊ တိုးရင္းေပါင္းအတိုးတြက္နည္းနဲ႔ တြက္တာလားဆိုတာပါပဲCypher

႐ိုး႐ိုးအတိုးဆိုတာ မူလေငြပမာဏ (ေငြရင္း) အေပၚမွာပဲ တြက္တဲ့ အတိုးပါCypher

တိုးရင္းေပါင္းဆိုတာကေတာ့ လက္ရွိေပးရမယ့္ ေငြပမာဏနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိုးေတြေပါင္းၿပီး အဲဒီအေပၚမွာ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အပ္ေငြေတြအတြက္ဆိုရင္ အတိုးေပၚအတိုးဆင့္ၿပီး တြက္ထားတဲ့ အတိုးကိုရမွာျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြေတြအတြက္ေတာ့ အတိုးေပၚအတိုးဆင့္ၿပီး အတိုးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

တိုးရင္းေပါင္းအတိုးတြက္နည္းေၾကာင့္ အတိုးေတြ ဘယ္လိုကြာျခားသြားလဲဆိုတာကို ေအာက္ကဇယားမွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္shwe။ ဇယားမွာ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းကို တစ္ႏွစ္ အတိုးႏႈန္း ၅% နဲ႔ တိုးရင္းေပါင္းအတိုး တြက္ခ်က္နည္းကို အသံုးျပဳၿပီး မတူတဲ့ အတိုးထည့္တြက္သည့္ကာလေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္ျပေပးထားပါတယ္Cypher

Simple vs Compound interest comparison chart

အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ အတိုးေတြအားလံုးကို တစ္ႏွစ္ အတိုးႏႈန္း ၅% နဲ႔ တြက္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ အက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ေတြ႕တဲ့အတိုင္း အေတာ္ေလးကြာျခားေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါshwe။ ေအာက္မွာလည္း အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားပါတယ္Cypher

Simple vs Compound interest table

တိုးရင္းေပါင္းတြက္ခ်က္မႈ ကာလအပိုင္းအျခားတိုေလ၊ တစ္ႏွစ္မွာ ရွိတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခားအေရအတြက္မ်ားေလ ဆိုတာကို သတိထားမိၾကမွာပါshwe။ ဥပမာ – တစ္ႏွစ္မွာ ၁၂ လပဲရွိေပမယ့္ ရက္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ၃၆၅ ရက္ရွိတဲ့အတြက္ တစ္လခ်င္းစီတိုးရင္းေပါင္းတြက္ရင္ ၁၂ ခါပဲတြက္မွာျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္ခ်င္းစီ တိုးရင္းေပါင္းတြက္ရင္ေတာ့ ၃၆၅ ခါ တြက္မွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားေလေလ၊ တိုးရင္းေပါင္းေပးတဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားေလေလ၊ ရမယ့္အတိုး သို႔မဟုတ္ ေပးရမယ့္အတိုးကလည္း မ်ားေလေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ ကာလအပိုင္းအျခားတိုတယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့ၿပီးသားအတိုးေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္လည္း မ်ားလာပါမယ္shwe။ ဒါေတြေၾကာင့္ တိုးရင္းေပါင္းတဲ့ အႀကိမ္ေရ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ႏွစ္စဥ္သက္ေရာက္အတိုးႏႈန္း (အမွန္တကယ္ထြက္လာတဲ့အတိုးႏႈန္း) ကလည္း ပိုပိုၿပီးမ်ားလာတယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္Cypher

ဒါဆိုရင္ တိုးရင္းေပါင္းအတိုးနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးအတိုးရဲ႕ အဓိက ကြာျခားခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲshwe။ ေအာက္ကပံုမွာ ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Cypher

Differences between simple and compound interest

အပ္ေငြအတြက္ဆိုရင္ အတုိးဘယ္ေလာက္ရမလဲ၊ ေခ်းေငြအတြက္ဆိုရင္ အတိုးဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ ဆိုတာကို သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႐ိုး႐ိုးအတိုး တြက္စက္၊ တိုးရင္းေပါင္းအတိုး တြက္စက္၊ ႏွစ္စဥ္သက္ေရာက္အတိုးႏႈန္းတြက္စက္ေတြသံုးၿပီး ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ေလ့လာတြက္ခ်က္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္shweshweမတူညီေသာ တြက္ခ်က္နည္း ႏွင့္ ေငြထုတ္ေပးေသာကာလမ်ား

အတိုးတြက္ခ်က္တဲ့ကာလနဲ႔ အတိုးထည့္ေပးတဲ့ကာလက မ်ားေသာအားျဖင့္ တူညီေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ဥပမာ – ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးေတြကို လစဥ္ လကုန္ရက္ေတြမွာ တြက္ခ်က္ေပးေလ့ရွိၿပီး ေပးရမယ့္ ေၾကြးက်န္ေငြထဲကို ထည့္ေပါင္းေပးေလ့ရွိပါတယ္Cypher

ဒါေပမယ့္ အတိုးတြက္ခ်က္တဲ့ကာလနဲ႔ အတိုးထည့္သြင္းတဲ့ကာလက မတူတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္shwe။ ဒီလို ကြာျခားခ်က္ေတြကို ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္shwe။ အတိုးကို လစဥ္တြက္ခ်က္ေပးၿပီး သံုးလတစ္ႀကိမ္သာ အတိုးေငြကို ထည့္သြင္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္Cypher

ဆိုလိုတာကေတာ့ အတိုးကို လစဥ္ ႐ိုး႐ိုးအတိုးတြက္နည္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ေနတာျဖစ္ေပမယ့္ အတုိးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ထည့္သြင္းေပးေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ တုိးရင္းေပါင္းေပးေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္Cypher


“႐ိုး႐ိုးအတိုး ႏွင့္ တိုးရင္းေပါင္းအတိုးကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါCypher


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း

႐ိုး႐ိုးအတိုး တိုးရင္းေပါင္း တိုးရင္းေပါင္းအတိုး ဘဏ္တိုး ဘဏ္အတိုး အတိုးႏႈန္း အတိုးႏႈန္းမ်ား အတိုး ေခ်းေငြအတိုး အပ္ေငြအတိုး စုေငြအတိုး ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား ဘဏ္အတိုးႏႈန္း တိုးေငြ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း အတိုးတြက္ခ်က္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္ခ်က္နည္း ဘဏ္အတိုးမ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း အတိုးႏႈန္းတြက္နည္း အတိုးအေၾကာင္း အတိုးႏူန္း အတိုးႏုန္း အတိုးႏႈံး အတိုးႏုံး အတိုးတြက္ရန္ ရိုးရိုးအတိုး တိုးရင်းပေါင်း တိုးရင်းပေါင်းအတိုး ဘဏ်တိုး ဘဏ်အတိုး အတိုးနှုန်း အတိုးနှုန်းများ အတိုး ချေးငွေအတိုး အပ်ငွေအတိုး စုငွေအတိုး ဘဏ်အတိုးနှုန်း ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ ဘဏ်အတိုးနှုန်း တိုးငွေ ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း အတိုးတွက်ချက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်ချက်နည်း ဘဏ်အတိုးများတွက်ချက်ခြင်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း အတိုးနှုန်းတွက်နည်း အတိုးအကြောင်း အတိုးနူန်း အတိုးနုန်း အတိုးနှုံး အတိုးနုံး အတိုးတွက်ရန် interest, simple interest, compound interest

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။