ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖိုး (Time Value of Money)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကုိ အႏုိင္ရၿပီး ဆုေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရမယ္ဆုိရင္

shwe။ ေငြ ၁၀ သိန္းကို အခုခ်က္ခ်င္း လက္ခံ မလား။

shwe။ ေငြ ၁၀ သိန္းကို ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွ လက္ခံမလား။

ဘယ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။

အမ်ားစုကေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈ (၁) အခုခ်က္ခ်င္းရမယ့္ ေငြ ၁၀ သိန္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေငြရဲ႕အခ်ိန္တန္ဖိုးကို မသိစိတ္ကေန သိထားၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကအခ်က္မ်ား

  • ဒီကေန႔ ရွိတဲ့ေငြက မနက္ျဖန္မွာရွိမယ့္ တူညီတဲ့ေငြပမာဏထက္ ပိုၿပီးအဖိုးတန္ပါတယ္။
  • ဒီကေန႔ ရွိတဲ့ေငြနဲ႔ အဲဒီေငြအေပၚအတိုးရႏိုင္သလို အျမတ္အစြန္းရဖို႔လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ပါတယ္။
  • ေငြရဲ႕ အနာဂတ္တန္ဖုိးက လက္ရွိတန္ဖုိးထက္ ပိုမ်ားပါတယ္။
  • ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်တဲ့ေနရာမွာ ေငြရဲ႕အခ်ိန္တန္ဖုိးက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။

ေငြရဲ႕အခ်ိန္တန္ဖုိး ဆုိတာ ဘာလဲ။

ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖိုး ဆုိတာ အခုရွိေနတဲ့ေငြက ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ရွိလာမယ့္ ပမာဏတူညီတဲ့ေငြထက္ ပိုၿပီးအဖိုးတန္တယ္ လို႔ ဆိုလုိတဲ့ အေတြးအေခၚ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ေငြ ၁၀ သိန္းက ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ ရွိမယ့္ ေငြ ၁၀ သိန္းထက္ပိုၿပီး အဖိုးတန္တာေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ဒါက တူညီတဲ့ပမာဏ (၁၀ သိန္း) ပါပဲshwe။ ဒါဆို ဘယ္လုိေၾကာင့္ ပိုၿပီးအဖိုးတန္တယ္လို႔ ဆိုရတာလဲ။

လက္ရွိ ေငြ ၁၀ သိန္းက ဘာလို႔ ပိုၿပီးအဖိုးတန္တယ္ဆုိတာ သိဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။

  • အတိုး – အခုခ်ိန္မွာ ေငြ ၁၀ သိန္းရွိရင္ အတိုးရဖုိ႔အတြက္ ေငြစုဘဏ္စာရင္းထဲမွာ စုထားႏိုင္တယ္shwe။ အတိုးႏႈန္းက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅% ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ အခုခ်ိန္မွာ ၁၀ သိန္းျဖစ္ေနေပမယ့္ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါ ၁၁ သိန္းေက်ာ္အထိ တန္ဖုိးရွိလာပါလိမ့္မယ္။
  • ရင္းႏီွးမႈအျမတ္ – အခုခ်ိန္မွာ ၁၀ သိန္းရွိတယ္ဆုိရင္ ဒီေငြေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားလုိ႔ ရမယ္shwe။ အစုရွယ္ယာဝယ္ယူထားတာျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုထဲ ရင္းႏွီးထားတာျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေတြတိုးလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
  • ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ – ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာမယ္ဆုိရင္ ဒီပမာဏတူညီတဲ့ေငြနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ဝယ္ႏုိင္မယ့္အရာက ပိုၿပီးနည္းသြားပါလိမ့္မယ္။
  • ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ – အနာဂတ္ဆုိတာ မေသခ်ာပါဘူူးshwe။ အနာဂတ္မွာ ေငြ ၁၀ သိန္းရဖို႔အတြက္ ကတိျပဳထားေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မရေတာ့တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေငြဝင္ႏုိင္ေျခအလားအလာ နဲ႔ ေစာင့္ဆုိင္းမႈအတြက္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခေတြက ယခုလက္ရွိမွာ ရွိတဲ့ေငြက အနာဂတ္မွာ ရွိလာမယ့္ တူညီတဲ့ေငြပမာဏထက္ ပိုၿပီး အဖိုးတန္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။world


Present value နဲ႔ Future value

ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖုိးကုိ စဥ္းစားတဲ့အခါ “present value” နဲ႔ “future value” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ (၂) ခုကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

Present value ဆိုတာ လက္ရွိ ဒီကေန႔ရဲ႕ ေငြတန္ဖိုးျဖစ္ၿပီး Future value ဆုိတာက ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ ေငြရဲ႕တန္ဖိုးပါ။

အေပၚမွာ ျပထားတဲ့ ဥပမာအရ ေရြးခ်ယ္မႈနံပါတ္ (၁) (အခု ၁၀ သိန္း လက္ခံရရွိျခင္း) ရဲ႕ လက္ရွိတန္ဖိုးဟာ ၁၀ သိန္း ဆိုတာ ႐ိုး႐ိုးေလးပါပဲ။

သို႔ေသာ္လည္း ဒီေငြ ၁၀ သိန္းရဲ႕ တန္ဖိုးက ေနာင္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ ဒီထက္ပိုၿပီး မ်ားလာပါလိမ့္မယ္shwe။ တကယ္လို႔ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္ ၅% နဲ႔ အတိုးရမယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႔ ရရွိမယ့္ ေငြ ၁၀ သိန္းရဲ႕ “အနာဂတ္တန္ဖိုး” က ၁၁ သိန္းေလာက္ရွိပါတယ္။ 

ေရြးခ်ယ္မႈ နံပါတ္ (၂) မွာက ေငြ ၁၀ သိန္းကို ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ျပထားပါတယ္shwe။ ဒီပမာဏကိုက အနာဂတ္တန္ဖိုး (Future value) ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သူ႕ရဲ႕ Present value က ၁၀ သိန္းေအာက္ နည္းပါလိမ့္မယ္shwe။ တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္း ၅% နဲ႔ပဲ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သူ႕ရဲ႕ Present value က ၉ သိန္းေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါမယ္။world


Time Value of Moneyworld


ဒီေန႔ ၁၀ သိန္း ရမယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ Future value ကုိ အတိုးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တိုးမ်ားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ၾကာမွ ေငြ ၁၀ သိန္းရရွိမယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ဘက္မွာ ေငြကိုတုိးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္မရွိပါဘူးshwe။ ရရွိမယ့္ ေငြပမာဏက Future value ျဖစ္ေနၿပီးသားမို႔လို႔ပါ။

ဒီကေန႔ ၁၀ သိန္းရဲ႕တန္ဖုိးနဲ႔ ေနာင္ ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၀ သိန္းရဲ႕ တန္ဖိုးက မတူဘူးဆိုတာကို ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။world


ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖိုးက ဘာလို႔ အေရးပါတာလဲ။

တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးအတြက္ျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ေငြရဲ႕အခ်ိန္တန္ဖိုးက အဓိက က်ပါတယ္။

အေပၚက ဥပမာမွာဆုိရင္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြက လြယ္ကူပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ေရြးခ်ယ္မႈက ဒီလုိျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေရာ။

  • အခုခ်က္ခ်င္း ၁၀ သိန္းယူမလား။
  • ေနာက္ ၁ ႏွစ္ၾကာမွ ၁၁ သိန္းယူမလား။

ဒီမွာဆိုရင္ ၁၁ သိန္းဆိုတာ ၁၀ သိန္းထက္ ၁၀% ပိုမ်ားပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ အခုရွိတဲ့ေငြ ၁၀ သိန္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခနည္းနည္းနဲ႔ ၁၀% ထက္ပိုၿပီးရေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလားဆိုတာ စဥ္းစားရပါမယ္shwe။ တကယ္လုိ႔ ရေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခုရတဲ့ ၁၀ သိန္းကို ေရြးခ်ယ္တာဟာ ပိုေကာင္းတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမယ့္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းေကာင္း မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ ၁ ႏွစ္ၾကာမွ ရမယ့္ ေငြ ၁၁ သိန္းကို ေစာင့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ခ်က္ – ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခက အေရးပါတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။

ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ၿပီး ေငြ ၁၀ သိန္းကို ႏွစ္ဆျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပမယ့္ ရွိတဲ့ ၁၀ သိန္းပါ ေျပာင္ၿပီး ဘာမွျပန္မရႏုိင္ေျခကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။

Present value နဲ႔ Future value ကို ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

တစ္ကုိယ္ေရဘ႑ာေရးမွာဆိုရင္ Present နဲ႔ Future value ကို ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းရဲ႕ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ တြက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္shwe။ ဒါကေတာ့ လူတိုင္းလုပ္ႏုိင္ၿပီး ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခလည္း နည္းပါတယ္။


ေငြရဲ႕ အခ်ိန္တန္ဖုိး ဆုိတာ ေခတ္သစ္ဘ႑ာေရးရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ယူဆခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္မႈေတြရဲ႕ Present value နဲ႔ Future value ကို နားလည္ထားတယ္ဆုိရင္ အတိုး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ဆံုး႐ံႈးခံႏုိင္စြမ္း နဲ႔ ခန္႔မွန္းအျမတ္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ဘယ္ေရြးခ်ယ္မႈက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

Present value နဲ႔ Future value ကို အေသးစိတ္ တြက္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ Present value နဲ႔ Future value တြက္ခ်က္ျခင္း မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။  world


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း

ေငြ ပိုက္ဆံ ပစၥဳပၸန္တန္ဖိုး ဒီကေန႔တန္ဖိုး ဒီေန႔တန္ဖိုး အနာဂတ္တန္ဖိုး အတိုး ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္း လုပ္ငန္းဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခ ရင္းႏွီးမႈအျမတ္ အျမတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြရဲ႕အခ်ိန္တန္ဖိုး အခ်ိန္တန္ဖိုး ငွေ ပိုက်ဆံ ပစ္စုပ္ပန်တန်ဖိုး ဒီကနေ့တန်ဖိုး ဒီနေ့တန်ဖိုး အနာဂတ်တန်ဖိုး အတိုး ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်း ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ခြင်း လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ ရင်းနှီးမှုအမြတ် အမြတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ငွေရဲ့အချိန်တန်ဖိုး အချိန်တန်ဖိုး Present value future value time value of money interest inflation risk investment return

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။