ဗီဒီယို – [အပိုင္း – ၁] ေမးခြန္းမ်ား – ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး အေရးႀကီးသလိုပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးက်န္းမာေရးကိုလည္း ပုံမွန္စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္Trinity

ဒီအပိုင္း (၁) မွာ ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးအတြက္ ေငြေၾကးက်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ႐ိုးရွင္းတဲ့ အေျဖမွန္ေ႐ြး ေမးခြန္း ၁၀ ခု ျပင္ဆင္ထားပါတယ္Trinity

ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီ နဲ႔ ေရြးစရာအေျဖေတြကို ေအာက္ပါဗီဒီယိုထဲမွာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Trinity


ေရြးထားတဲ့အေျဖေတြအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ဗီဒီယို အပိုင္း (၂) ကိုၾကည့္ရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ။yes


မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီး ေျဖဆိုၾကည့္ဖို႔ ေမးခြန္းေတြကို ဒီေအာက္မွာ စုစည္းေပးထားပါတယ္Trinity

၁။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲပုံကို ဘယ္လိုပုံေဖာ္လဲ။
(a) ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ပိုင္ႏိုင္မႈရွိဖို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး စီမံခန႔္ခြဲတယ္။
(b) လုပ္သင့္တာေတြရွိမွန္းေတာ့သိတယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဘက္ကို အခ်ိန္ မေပးႏိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။
(c) စိတ္ဒုကၡေပးေနသလိုခံစားရၿပီး ဘယ္ကေန စလုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို မသိဘူး။
၂။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ထားလား။
(a) သတ္မွတ္ထားတယ္dingar။ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ခ်ၿပီးေတာ့လည္း ေရးထားပါတယ္။
(b) သတ္မွတ္ထားတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာ အၾကမ္းဖ်င္းပဲ သတ္မွတ္ထားတယ္။
(c) မသတ္မွတ္ထားဘူးdingar။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး မရွိဘူး။
၃။ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ဘဝရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ စီစဥ္ထားလား။
(a) စီစဥ္ထားတယ္dingar။ ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္ေတြအားလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေငြေၾကးကို စီမံခန႔္ခြဲတာပါ။
(b) ဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္ေတြက ေရာက္လာေတာ့မယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ မေသခ်ာဘူးျဖစ္ေနတယ္။
(c) မစီစဥ္ထားဘူးdingar။ ဘဝရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြဆိုတာ ဘာလဲ။
၄။ ကိုယ့္မွာ ခိုင္မာတဲ့ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ ရွိလား။
(a) ရွိတယ္dingar။ ခိုင္မာတဲ့ ဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုထက္မကရွိပါတယ္dingar။ (ဥပမာ – လစာဝင္ေငြ)
(b) ရွိေတာ့ရွိတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ တစ္လနဲ႔တစ္လ မတူဘူးdingar။ (ဥပမာ – လုပ္ငန္းဝင္ေငြ၊ freelance အလုပ္ဝင္ေငြ)
(c) မရွိဘူးdingar။ ခိုင္မာတဲ့ဝင္ေငြရင္းျမစ္ မရွိဘူးdingar။ (ဥပမာ – အခါအားေလ်ာ္စြာအလုပ္မ်ား၊ ပင္စင္စား)
၅။ အေရးေပၚအသုံးစရိတ္အတြက္ ေငြေတြကို ခြဲထားလား။
(a) ခြဲထားတယ္dingar။ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့အတြက္ ၃-၆ လစာအသုံးစရိတ္ကာမိေအာင္ စုထားတယ္။
(b) ခြဲထားတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ၃-၆ လစာအသုံးစရိတ္ ကာမိတဲ့ထိရေအာင္ စုေနတုန္းပဲ။
(c) ခြဲမထားဘူးdingar။ အေရးေပၚအသုံးစရိတ္အတြက္ စုမထားဘူး။
၆။ စုေငြအတြက္ ေငြေတြကို ဘယ္လိုခြဲ ထားလဲ။
(a) စုေငြအတြက္ ေငြေတြကို အရင္ဆုံးခြဲထားတယ္dingar။ ၿပီးမွ သုံးစရာရွိတာ သုံးတယ္။
(b) အရင္ဆုံးသုံးစရာရွိတာသုံးတယ္dingar။ ၿပီးမွ က်န္တာကို စုတယ္။
(c) စုဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္မရွိေသးဘူး။
၇။ တစ္လတစ္လကို ေငြဘယ္ေလာက္ သုံးျဖစ္လဲ ဆိုတာ သိပါသလား။
(a) သိပါတယ္dingar။ သုံးလိုက္တဲ့ေငြေတြကို ေသခ်ာေရးမွတ္ ထားပါတယ္။
(b) အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့သိတယ္dingar။ ေရးၿပီးမွတ္ထားတာမ်ိဳး မရွိဘူး။
(c) မသိဘူးdingar။ ဘယ္ေလာက္သုံးျဖစ္ေနလဲဆိုတာ ေသခ်ာမသိဘူး။
၈။ တစ္လတစ္လမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြက ဘယ္ေလာက္ထိ အသုံးခံလဲ။
(a) ေငြစုႏိုင္တယ္dingar။ ၿပီးေတာ့ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တာေတြ အတြက္လည္း ကာမိတယ္။
(b) အသုံးစရိတ္ေတြေတာ့ ကာမိတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ လိုရမယ္ရအတြက္ ပိုရင္လည္း မ်ားမ်ားမပိုဘူး။
(c) မဟန္ပါဘူးdingar။ မၾကာခဏဆိုသလို သုံးစရာေငြ မေလာက္တာေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
၉။ ေငြေခ်းယူဖို႔ေကာ စဥ္းစားျဖစ္လား။
(a) မစဥ္းစားဘူးdingar။ လုံးဝႀကီး အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ရင္ေပါ့။
(b) စဥ္းစားပါတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ဆပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေသခ်ာသိရမွ ေခ်းဖို႔စဥ္းစားတာပါ။
(c) စဥ္းစားတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုျပန္ဆပ္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ႀကိဳၿပီးစဥ္းစားထားေလ့ မရွိဘူး။
၁၀။ လစဥ္ အသုံးစရိတ္အစီအစဥ္ ဖန္တီးၿပီး ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားလား။
(a) စီစဥ္ထားတယ္dingar။ အသုံးစရိတ္အစီအစဥ္ေတြ ဖန္တီးၿပီး လိုက္လည္းလုပ္ျဖစ္တယ္။
(b) အသုံးစရိတ္အစီအစဥ္ေတာ့ ဖန္တီးျဖစ္တယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ သိပ္ၿပီး လိုက္မလုပ္ျဖစ္ဘူး။
(c) မစီစဥ္ထားဘူးdingar။ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ အစီအစဥ္ခ်တာမ်ိဳး လုပ္ေလ့မရွိဘူး။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။