အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့အခါ သတိထားစရာ (၇) ခ်က္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အပိုဝင္ေငြ ရွာဖို႔အတြက္ အလြတ္တန္းအလုပ္ကို အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဖို႔စဥ္းစားေနတယ္ဆုိရင္ သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္dingarအလြတ္တန္းအလုပ္က ဘာလဲဆုိတာ ေသခ်ာမသိေသးဘူးဆုိရင္ ဒီမွာေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။testing


dingar။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ပါ။

ပေရာဂ်က္အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ သံုးလုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔အင္အားက သံုးရက်ိဳးနပ္တယ္ဆိုတာ အမွန္တကယ္ ေသခ်ာဖို႔အတြက္ စာခ်ဳပ္က အေရးႀကီးပါတယ္dingar။ ပေရာဂ်က္ရဲ႕ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာကို စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးခိုင္းပါdingar။ ဒီလိုျပဳလုပ္ထားမယ္ဆုိရင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာေတြ ႀကံဳလာတဲ့အခါ ကိုယ္ေရာ၊ အလုပ္အပ္တဲ့သူေရာ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေရးခ်ခဲ့တဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္လို႔ ရပါမယ္dingar။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဒီတုိင္းမွတ္မိဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔dingar။ ခ်ေရးမွတ္ပါTank

ဒါ့အျပင္ ပေရာဂ်က္အေပၚမွာ နားလည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ ခ်ေရးမွတ္ထားမယ္ဆိုရင္ အလုပ္အပ္သူေရာ၊ လုပ္ေပးမယ့္သူေရာ တစ္ဖက္စီက ဘာကိုဆိုလုိခ်င္တယ္ဆုိတာကို ပိုမိုရွင္းလင္းေစႏုိင္ပါတယ္Tank

အလြတ္တန္းအလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ေနတာဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕စံႏႈန္းပံုစံတစ္ခု ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုမိုလြယ္ကူေစႏုိင္ပါတယ္Tank

စာခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ လံုးဝျပည့္စံုတဲ့ တရားဝင္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ အၿမဲ မလိုပါဘူးdingar။ ဒါေပမယ့္ အနည္းဆံုးေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္dingar။ ဘယ္လုိအခ်က္ေတြလဲဆုိရင္

  • ၿပီးေျမာက္ရမယ့္အလုပ္
  • ၿပီးေျမာက္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔နဲ႔ ၾကားကာလမွာ ၿပီးေျမာက္ရမယ့္အလုပ္
  • ေငြေပးေခ်မႈပံုစံႏွင့္ ပမာဏ
  • အလုပ္အပ္သူဖက္မွ အလုပ္အတြက္ တာဝန္ရွိသူ
  • အလုပ္အပ္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမယ္
  • (တစ္ဖက္ဖက္က) စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုတဲ့အခါ လိုက္နာရမယ့္အခ်က္မ်ားစတဲ့ အေရးႀကီးအခ်က္ေတြ ပါဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။

မွားသြားႏုိင္တဲ့ အရာေတြက

  • ၿပီးေျမာက္ရမယ့္အလုပ္ကို အလုပ္အပ္သူနဲ႔ ေသခ်ာမေျပာထားဘူးဆိုရင္ ပုိက္ဆံလည္းပိုမရပဲ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်ိန္၊ အင္အားေတြကို ထပ္ထပ္တိုးလာတဲ့ အလုပ္အတြက္ အသံုးခ်ရတတ္ပါတယ္။
  • အလုပ္ၿပီးေျမာက္တဲ့အခါ ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေပၚလာတတ္ပါတယ္dingar။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ဘာမွမေျပာထားဘူးဆုိရင္ အလုပ္ၿပီးတဲ့အထိကို ျပႆနာက ေျဖရွင္းလုိ႔ၿပီးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

dingar။ ညိႇႏိႈင္းဖို႔ သင္ယူပါ။

အလြတ္တန္းလုပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ အလုပ္လုပ္ေနတာပါdingar။ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္အတြက္ တန္ရာတန္ေၾကး၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ကိုယ့္ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္dingar။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖို႔အတြက္ အလုပ္မစခင္မွာ ညိႇႏိႈင္းမႈေကာင္းေကာင္း ျပဳလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္dingar။ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္နဲ႔ လုပ္အားခ ထိုက္တန္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္dingar။ အခုမွ အလြတ္တန္းအလုပ္ စလုပ္မွာဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးက ဘယ္ေလာက္ေစ်းနဲ႔ လုပ္ေပးသင့္တယ္ဆုိတာကုိ ကိုယ္တိုင္ အရင္ဆံုးသုေတသနလုပ္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။testing


dingar။ ျငင္းဆိုျခင္းကလည္း အလုပ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ။

ျငင္းဆိုမႈေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ထားပါdingar။ ျငင္းဆုိမႈကို လက္ခံႏုိင္ေအာင္လုပ္ပါTank

ညိႇႏိႈင္းဖို႔အတြက္ အဆင္မေျပတာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ကို ျငင္းလိုက္တဲ့သူက ကိုယ္လည္းျဖစ္ႏုိင္သလို၊ အလုပ္လာအပ္တဲ့သူဖက္ကလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္dingar။ ဥပမာ – ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ အျခားတစ္ေယာက္ကို အလုပ္အပ္လိုက္တာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္dingar။ ျငင္းဆိုျခင္းကလည္း အလုပ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနသားက်ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါTank

ဒီလိုပဲ အလုပ္အပ္တဲ့သူက အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရမယ့္ေန႔၊ ေပးရမယ့္ အခေၾကး၊ အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြ စသည္အားျဖင့္ ကိုယ္နဲ႔အဆင္မေျပတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္dingar။ ကုိယ့္ရဲ႕ သံုးရမယ့္ အခ်ိန္၊ အင္အားနဲ႔ လာအပ္တဲ့အလုပ္က ထိုက္တန္မႈရွိရဲ႕လားဆိုတာ ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားပါdingar။ မတန္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ လက္မခံပါနဲ႔dingar။ လက္လြတ္လိုက္ပါ။testing


dingar။ အခ်ိတ္အဆက္ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ပါ။

အလြတ္တန္းလုပ္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အခ်ိတ္အဆက္ရွိဖုိ႔ပါပဲdingar။ ဒီအခ်ိတ္အဆက္ေတြက အလုပ္ဝင္လာမယ့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ တည္ေဆာက္ထားသင့္ပါတယ္dingar။ အခ်ိန္ျပည့္ အလြတ္တန္းအလုပ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့သူဆုိရင္ အခ်ိတ္အဆက္တည္ေဆာက္ဖို႔ အခ်ိန္ယူသင့္ပါတယ္Tank

အလုပ္အပ္ခဲ့ဖူးသူေတြကို အျခားသူေတြဆီမွာ ညႊန္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရမွာကို မရွက္ပါနဲ႔dingar။ အဆိုးဆံုးျဖစ္ရင္ေတာင္ ညႊန္းေပးဖို႔ျငင္းဆိုတာေလာက္ပဲ ျဖစ္မွာပါdingar။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ဖက္က အ႐ံႈးမရွိပါဘူးdingar။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေကာင္းကြက္ေလးေတြကို အျခားအလုပ္အပ္ဖို႔ လူလိုတဲ့သူေတြဆီမွာ ေျပာျပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုဖို႔လည္း မရွက္ပါနဲ႔Tank

အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့သူေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း အခ်ိတ္အဆက္ေတြ ျပဳလုပ္ထားပါdingar။ ကိုယ့္ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ေတြျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ သူတုိ႔ဆီကေနလည္း အမ်ားႀကီးသင္ယူႏိုင္ပါတယ္dingar။ သူတို႔ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္အတြက္လည္း ကိုယ့္ကို ညႊန္းေပးႏုိင္ပါတယ္dingar။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္လုိသူလုိ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြတ္တန္းအလုပ္ရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို နားလည္တာေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကံဳလာတဲ့အခါလည္း ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။testing


dingar။ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။

ကုိယ့္ကိုယ္ကို အလုပ္ခန္႔ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္အပ္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔နဲ႔ အလုပ္နဲ႔ပက္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ ကိုယ့္မွာတာဝန္ရွိပါတယ္dingar။ အလုပ္အပ္သူ ေမးတဲ့အခါ ျပန္ေျဖႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါTank

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္အပ္တဲ့သူ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ စည္းစနစ္က်ဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္dingar။ ကိုယ့္အလုပ္ကုိ အၿမဲႏုိင္နင္းၿပီး အခ်ိန္မီၿပီးစီးဖုိ႔ ေသခ်ာျပဳလုပ္ပါ။testing


dingar။ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းက အဓိကေသာ့ခ်က္ပါ။

အလုပ္အပ္သူနဲ႔ အၿမဲ ဆက္ဆံေျပာဆုိပါdingar။ အလုပ္အပ္သူဖက္ကေရာ လုပ္ေပးတဲ့သူဖက္ကေရာ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္တယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ခုခုမွားသြားႏုိင္ပါတယ္Tank

အလုပ္အပ္သူေတြက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တိုးတက္မႈေတြကို အၿမဲအသိေပးတာ သေဘာက်ၾကပါတယ္dingar။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္က သူတို႔ရဲ႕မွန္းခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အလုပ္ကို အခ်ိန္မီၿပီးႏုိင္တယ္ဆိုတာ သိေစတဲ့အတြက္ စိတ္သက္သာရာ ရေစပါတယ္Tank

တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရမယ့္ေန႔ သတ္မွတ္ထားၿပီးသားဆုိရင္ေတာင္ အလုပ္အပ္သူနဲ႔ အၿမဲဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းျဖင့္

  • ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အလုပ္နဲ႔ ၿပီးေျမာက္ရမယ့္ေန႔ကို စိတ္ခ်ရေစပါတယ္။
  • နားလည္မႈလြဲတာေလးေတြ ရွိရင္လည္း အခ်ိန္မီေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့အရာက မွန္ရဲ႕လားဆိုတာ ေသခ်ာေစပါတယ္။

အလုပ္အပ္တဲ့သူနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းက ကူညီေပးတဲ့အတြက္ အလုပ္အပ္ၿပီး အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေပ်ာက္ေနတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔dingar။ အလုပ္အပ္တဲ့သူက ကုိယ္နဲ႔အဆင္ေျပတယ္ဆုိရင္ ေနာက္အလုပ္ေတြ ရွိလာတဲ့အခါ ျပန္ငွားႏုိင္ပါတယ္dingar။ မဟုတ္ရင္လည္း အျခားသူေတြဆီမွာ ကိုယ့္ကို ညႊန္းေပးႏုိင္ပါတယ္။testing


dingar။ စည္းစနစ္က်ပါ။

အလြတ္တန္းဆိုတဲ့အတိုင္း ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ရတာမ်ားပါတယ္dingar။ အရာရာတုိင္းအတြက္လည္း ကိုယ္ကပဲ တာဝန္ခံရတာပါdingar။ ကုိယ့္အလုပ္ အရည္အေသြးနဲ႔ ဂုဏ္သတင္းက ေနာက္က်ရင္ အလုပ္ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ အၿမဲစည္းစနစ္က်ပါေစTank

အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့အခါ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်ေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္dingar။ ဒါေၾကာင့္ ဘာလုိ႔ အလြတ္တန္းလုပ္ခ်င္တာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္နဲ႔ ခြန္အားကို သံုးႏုိင္မလဲဆိုတာေတြ ေသခ်ာသိဖို႔ လုိပါတယ္dingar။ ဒါေတြက ကိုယ့္ကုိ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ တြန္းအားေပးတဲ့အရာေတြ ျဖစ္လာမွာပါdingar။ ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကလည္း ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔၊ တြန္းအားေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြဆုိရင္ အကူအညီေတာင္းပါ။testing


အလြတ္တန္းလုပ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အလုပ္ျပန္ခန္႔တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ေနသလို မွတ္ယူရပါမယ္dingar။ ဒါနဲ႔ပက္သက္တာမွန္သမွ် ကိုယ့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္dingar။ ပံုမွန္႐ံုးအလုပ္ေတြနဲ႔ မတူတာက ႐ံုးအလုပ္ေတြမွာဆိုရင္ လိုအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ ခြင့္ယူလုိ႔ရသလို အခ်ိန္ပိုလည္း လုပ္လုိ႔ရပါတယ္Tank

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြက အလြတ္တန္း လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ ဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အကူအညီျဖစ္ၿပီး တကယ္လို႔ အလြတ္တန္း လုပ္ခဲ့ရင္လည္း အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏုိင္ဖို႔ အကူအညီျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္Tank

အပိုဝင္ေငြရွာဖို႔အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ရမွန္း မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ဒီမွာ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္တစ္ခုရွာေနတာဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ရွာနည္း (၄) မ်ိဳးမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Tank

အလြတ္တန္း အလြတ္တန္းအလုပ္ အလြတ္တန္းအလုပ္မ်ား အလြတ္တန္းလုပ္တဲ့အခါ ဘာေတြသတိထားဖို႔လုိလဲ အပိုဝင္ေငြရွာျခင္း ဝင္ေငြတိုးပြားနည္း အပိုဝင္ေငြရွာၾခင္း အပိုဝင္ေငြရွာႀခင္း အပိုဝင္ေငြရွာၿခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အလွတ်တန်းလုပ်တဲ့အခါသတိထားစရာများ အပိုဝင်ငွေရှာခြင်း ဝင်ငွေတိုးပွားနည်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း watch outs for freelancing making extra money business

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။