လုပ္ငန္းေတြ အက်ပ္အတည္းႀကံဳေနရတဲ့အခ်ိန္ လမ္းညႊန္ေပးမယ့္ နိယာမ (၆) ခု

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


လူမ်ား၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေပးတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာျပရရင္ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း၊ ၂၀၀၈ မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္း နဲ႔ ၂၀၂၀ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး မထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း အစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီကို အက်ပ္အတည္းနဲ႔ရင္ဆိုင္ရေစႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလုိအခ်ိန္ေတြမွာ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး ဒီက်ပ္တည္းမႈကေန အေကာင္းဆံုးပံုစံနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အျမန္ဆံုးနဲ႔ စနစ္တက် တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ လုိပါတယ္။

အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတုန္းမွာ မွန္ကန္တဲ့အခ်က္အလက္လစ္ဟင္းမႈနဲ႔ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈေတြ ေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဦးေဆာင္တဲ့သူေတြကို အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ လမ္းျပေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ နိယာမေလးေတြရွိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနတဲ့အခ်ိန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ နိယာမတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။123


(၁) ကိုယ့္လူေတြကို အရင္ဆံုး ဂ႐ုစိုက္ပါ။

 • ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု၊ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးကို အဓိကဦးစားေပး ဂ႐ုစုိက္ပါshwedingar.com။ သူတို႔ေတြကို အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါ။
 • ဒီအက်ပ္အတည္းျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြကပဲ ကိုယ့္ကိုကူညီေပးႏိုင္မယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။
 • ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေမတၱာျပျခင္းက ေရရွည္မွာ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သစၥာရွိမႈကို ပိုမုိခိုင္မာလာေစပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ လူေတြက သူတို႔အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္လိုဆက္ဆံခံရလဲဆိုတာကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘူးဆိုတာကို ယံုလုိက္ပါ။ 

(၂) ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ပံုမွန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 • ဘာမွေသခ်ာမႈမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းက ကိုယ့္ရဲ႕အႀကီးမားဆံုးရန္သူပါပဲshwedingar.com။ ေကာလဟာလေတြနဲ႔ သတင္းအမွားေတြေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္လစ္ဟင္းမႈျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 • ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အဖြဲ႕က အၿမဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး ယံုၾကည္ရတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚမွာပဲ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနဖို႔ သတိျပဳပါ။ 
 • မွန္ကန္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြပဲ ခ်မွတ္ထားပါshwedingar.com။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနေတြနဲ႔႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ႐ိုး႐ိုးသားသား လက္ခံထားပါ။

(၃) လက္ထဲမွာ ေငြသားရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပါ။

 • ကိုယ့္ရဲ႕ေငြသားအေျခအေနကို ေသခ်ာသိထားၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားစီမံထားပါshwedingar.com။ အဆိုးဆံုး အေျခအေနေတြအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။
 • အက်ပ္အတည္းထဲမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေငြစီးထြက္မႈကို ဖယ္ထုတ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ေလွ်ာ့ခ်တာျဖစ္ျဖစ္၊ ေပးရမွာေတြကို ခဏဆိုင္းထားတာျဖစ္ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

(၄) အေတြးအေခၚေတြကို အၿမဲသြက္လက္ခ်က္ခ်ာေအာင္ထားပါ။

 • အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတုန္းမွာ အရာရာတိုင္းက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲႏုိင္တာေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို နားစြင့္ထားပါ။ 
 • သတင္းအသစ္ရတာနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြကို ျပန္ေျပာင္းပါshwedingar.com။ အေျခအေနနဲ႔အညီ ျပန္ညႇိပါ။
 • ဘာပဲျဖစ္လာ ျဖစ္လာ အျမန္ဆံုး တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ အျဖစ္အပ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားပါ။ 

(၅) ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့အရာေတြအေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္ပါ။

 • ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အျမတ္ေငြလမ္းေၾကာင္းေတြကို ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ထားပါshwedingar.com။ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္ (Supply chain) ေတြကိုလည္း တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ပါshwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔မရတဲ့အရာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိေနႏုိင္ပါေသးတယ္။
 • ကိုယ့္ရဲ႕ အဖြဲ႕သားေတြကို အာရံုစိုက္ေစႏိုင္မယ့္ အလုပ္ေတြ နဲ႔ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့စိတ္ေတြ ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အလားအလာေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ၊ ႀကီးပြားျခင္းအခ်က္ေတြအေပၚကို အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ပါ။

(၆) ေရလတ္နဲ႔ ေရရွည္အတြက္ ေတြးပါ။

 • ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္႐ံု မဟုတ္ပဲ ေရလတ္ နဲ႔ ေရရွည္ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
 • ဒီလုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ပ္အတည္းၿပီးသြားရင္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို အေျခအေနမွန္ျပန္ေရာက္ေအာင္ ကူညီတည့္မတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ 

အက်ပ္အတည္းဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုပါshwedingar.com။ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဆက္လက္ရွင္သန္မႈ အတြက္သာမဟုတ္ပဲ အက်ပ္အတည္းကို ေကာင္းစြာစီမံႏုိင္ၿပီး အက်ပ္အတည္းကေန အေျခအေနေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လြတ္ေျမာက္သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္  ဒီအေျခခံ နိယာမသေဘာတရားေတြအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလုိ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕တဲ့အခါ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြကိုလည္း ဒီမွာေလ့လာလုိက္ပါ။123


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME အတြက္ စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲမႈ

အက်ပ္အတည္း ပ်က္ကပ္ လုပ္ငန္း စီးပြားေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပ်က္ကပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအက်ပ္အတည္း အက်ပ္အတည္းထဲကလြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ့္နည္းလမ္း အက်ပ္အတည္းဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ အက်ပ္အတည္းထဲကလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မယ့္လမ္းညႊန္ လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အကျပ်အတည်း ပျက်ကပ် လုပ်ငန်း စီးပွားရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပျက်ကပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျပ်အတည်း အကျပ်အတည်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း အကျပ်အတည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ အကျပ်အတည်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်မယ့်လမ်းညွှန် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း crisis financial crisis business crisis guide for your business

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။