အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) မ်ားအတြက္ အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME) မ်ား တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက ကူညီေပးဖို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့အေလ်ာက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ားက အျခားကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

SME ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက ၂၀၁၅ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ အရ SME လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရဖို႔ လိုပါတယ္။  (SME ဆိုလိုရင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။)

SME ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္းအေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္းဖတ္ၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ SME ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္း လမ္းၫႊန္မွာ ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။testing


စီစစ္ရန္ စီရန္
JICA Logo
JICA TSL (Phase 2)

အေသးစိတ္

JICA Logo
JICA TSL Emergency Loan

အေသးစိတ္

KFW Logo
KfW Loan

အေသးစိတ္

USAID Logo
USAID Credit Guarantee Loan

အေသးစိတ္

MEB Logo
MEB MSME Loan

အေသးစိတ္

SME Development Bank Logo
SMEDB SME CFB Loan

အေသးစိတ္

Myanma Insurance
CGI Loan

အေသးစိတ္

MADB Logo
MADB Agriculture Loans

အေသးစိတ္


အျခား SME ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ရွာေဖြရန္

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ားtesting


SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေလ့လာရန္

SME Financing Guide
SME Loans By Purpose
SME Loans By Loan Structure
SME Loans By Collateral
SME Loans By Lender Type
SME Loans Key Requirements

မွတ္ခ်က္financefinance။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ finance။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

SMEေခ်းေငြ အေသးစားလုပ္ငန္းေခ်းေငြ လုပ္ငန္းေခ်းေငြ အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အစိုးရေခ်းေငြ SMEချေးငွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစိုးရထောက်ပံ့ချေးငွေ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်းများ အစိုးရချေးငွေ sme loans government assisted loans JICA CGI KfW borrowing business small business government loan MEB MSME loan

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။