ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ (Motorbike Hire Purchase)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြရဲ႕ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုဟာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ (ကားေခ်းေငြ) တည္ေဆာက္ပံုနဲ႔ ပံုစံတူပါတယ္financeေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအေၾကာင္းမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ သက္တမ္းကာလ၊ အတိုးတြက္ခ်က္ပံုတစ္ခ်ိဳ႕သာ ကြဲျပားသြားပါလိမ့္မယ္Tank

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြကို ဒီမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တန္ဖိုးက ကားတန္ဖိုးေလာက္မမ်ားတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ သက္တမ္းကိုေတာ့ ၆ လ မွ ၃ ႏွစ္ အထိသာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္Tank

အတိုးကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုေသပုတ္ျပတ္တြက္နည္း (Flat Method) ျဖင့္သာ တြက္ခ်က္ေလ့ရွိပါတယ္finance။ ေပးဆပ္ရမယ့္ စုစုေပါင္းအတိုးကို ကနဦးေပးေခ်ေငြ ေပးသြင္းခ်ိန္ကတည္းက ေပးေဆာင္ၿပီး ေငြရင္းကိုေတာ့ လစဥ္အရစ္က်ဆပ္ရမွာပါTank

ပံုမွန္ ပံုေသပုတ္ျပတ္တြက္နည္း (Flat Method) (အတိုးႏွင့္ အရင္းကို လစဥ္အရစ္က်ေပးသြင္းျခင္း) ကို အသံုးျပဳသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္finance။ လက္က်န္ျဖန္႔က်က္တြက္နည္း (Amortization Method) ကိုေတာ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြအတြက္ သံုးတာ နည္းပါတယ္financeပံုေသပုတ္ျပတ္တြက္နည္းႏွင့္ လက္က်န္ျဖန္႔က်က္တြက္နည္း အေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေခ်းေငြကိုေတာ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားတဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာပဲ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္finance။ ဒီလိုေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ဘဏ္ခြဲအခ်ိဳ႕မွာသာ ရႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ ရႏိုင္တဲ့ ဘဏ္ေတြ၊ လိုင္စင္ရ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကို အရင္ရွာတာထက္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ အရင္ဦးဆံုး သြားေရာက္ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းက ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္Tank

ဆုိင္ကယ္ေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေခ်းေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း မော်တော်ဆိုင်ကယ် ချေးငွေ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း
motorbike loan borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။