တျခားသူအတြက္ ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္စားေခ်းေငြမယူသင့္တာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အာမခံေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုသလိုပဲ တစ္ခါတစ္ရံ ကုိယ္စားေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားဖို႔ ေတာင္းဆိုခံရတတ္ပါတယ္shwedingarအာမခံေပးဖို႔ သေတာမတူခင္ ခ်င့္ခ်ိန္ရမယ့္အခ်က္ ေတြကို ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္စားေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတယ္ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာမွာ တမင္တကာၾကားဝင္ေခါင္းခံေစခ်င္လို႔ျဖစ္ေစ၊ ေခ်းေငြကုမၸဏီက ျငင္းဆန္လိုက္လို႔ျဖစ္ေစ၊ ေခ်းေငြရရွိဖို႔ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီလို႔ျဖစ္ေစ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားဖို႔ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ေယာက္အား ကိုယ္စားေလွ်ာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္Morpheus

ေယဘုယ်အားျဖင့္ၾကည့္ရင္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုယ္စား ေခ်းေငြေလွ်ာက္ေပးတယ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့အႀကံေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ကိုယ္စားေခ်းေငြေလွ်ာက္ေပးျခင္းက အာမခံေပးရတာထက္ ပိုၿပီး အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္shwedingar။ ေခ်းေငြကို ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ ေခ်းယူခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းထံကေန ေခ်းေငြျပန္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ျပန္ဆပ္ဖို႔ ကိုယ့္မွာ တာဝန္အျပည့္ရွိပါတယ္။hello


ကိုယ္စားေခ်းေငြ မေလွ်ာက္ထားခင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္

တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ကိုယ္စားေခ်းေငြေလွ်ာက္ေပးဖို႔ သေဘာမတူခင္ ဒီေမးခြန္း (၆) ခုကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါMorpheus

ေတာင္းဆိုတဲ့သူက ဘာလို႔ ေခ်းေငြမရႏုိင္တာလဲ။

  • ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူေတြကို အကဲျဖတ္တဲ့အတြက္ သူတို႔က မေခ်းေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ မေခ်းေပးႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေကာင္း ရွိႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ အဲဒီအခ်က္က ဘာလဲ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာသိရေအာင္ အကဲခတ္ေမးျမန္းပါ။

ဒီေခ်းေငြက ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိရဲ႕လား။

  • ကိုယ္စားေလွ်ာက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့သူက ဒီေခ်းေငြကို ဘာအတြက္ လိုခ်င္တာလဲshwedingar။ သက္တမ္းကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ကို တတ္ႏိုင္ေလာက္လားshwedingar။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လိုအစီအစဥ္ခ်ထားလဲshwedingar။ ဒီအရာေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေခ်းေငြက ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိရဲ႕လားဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသူက ေခ်းေငြအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္မလား။

  • ေခ်းေငြကို ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ တာဝန္ရွိသြားပါၿပီshwedingar။ ကိုယ္စားေလွ်ာက္ထားဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သူက ကိုယ့္ကို ျပန္မေပးဘူးဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ္ကေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ဆက္လက္ေပးဆပ္ရဦးမွာပါ။
  • ေခ်းေငြ ျပန္လည္မေပးဆပ္ဘူးဆိုတဲ့အခါမွာ ေခ်းေငြယူၿပီး ထြက္ေျပးသြားတာမ်ိဳးကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပန္ဆပ္ဖို႔ လံုးဝ မရွိတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္shwedingar။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အခါ ကိုယ္ကသာ ေခါင္းခံေျဖရွင္းေပးဆပ္႐ံုကလြဲၿပီး ဘာမွတတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို အၿမဲေျခရာခံႏိုင္မလား။

  • ေခ်းေငြက ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို ေျခရာခံဖို႔ လုိပါမယ္shwedingar။ ဒီလိုေျခရာခံရတာက အလုပ္လည္း ပို႐ႈပ္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈလည္း ပိုမ်ားပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္ကိုျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ ေနာက္က်သြားတာျဖစ္ေစ၊ ေမ့သြားတာျဖစ္ေစ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကေတာ့ ဒဏ္ေၾကးေတြ သတ္မွတ္ေကာက္ခံမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာင္မွာ ကိုယ္တိုင္ေခ်းေငြယူဖုိ႔ မလိုအပ္ဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လား။

  • အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ေခ်းေငြယူလိုက္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ ေခ်းေငြယူခ်င္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳး ႀကံဳလာတဲ့အခါ ေခ်းေငြယူဖို႔ ခက္ခဲသြားပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ေခ်းေငြထပ္ယူလို႔ မရတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
  • ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း ေနာက္က်တာျဖစ္ျဖစ္၊ မေပးျဖစ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ကိုယ့္ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ အသံုးလိုလို႔ ေခ်းငွားတဲ့အခါ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္ဆံေရး အပ်က္အစီးခံႏုိင္လား။

  • ကိုယ္စားေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင္၊ သူငယ္ခ်င္းက ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ သူတို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး တင္းမာသြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆက္ဆံေရးပ်က္သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္ပါတယ္။

ဆက္ဆံေရး နဲ႔ အေျခအေနေတြက အၿမဲေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲျမန္တာကို သတိရပါshwedingar။ ဥပမာ – ကိုယ္စားေခ်းေငြေလွ်ာက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းက အလုပ္ျပဳတ္သြားတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ တကယ္လို႔ ကိုယ္စားေခ်းယူေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ သူ႔မွာ ဘယ္လိုအေျခအေနပဲရွိရွိ၊ ကိုယ္ကေတာ့ အေၾကြးနဲ႔က်န္ရစ္ေနခဲ့မွာပါMorpheus

တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ကိုယ္စားေခ်းေငြေလွ်ာက္ေပးျခင္းက အႏၱရာယ္မ်ားသေလာက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့ နည္းပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ သေဘာမတူခင္မွာ ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ျပန္ထြက္ရခက္တဲ့အေၾကြးႏြံထဲ နစ္သြားႏိုင္ပါတယ္Morpheus

အစားေခ်းေပးျခင္း ကုိယ္စားေခ်းေပးျခင္း ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း အခြားသူအတွက် ချေးငွေယူပေးခြင်း ကိုယ်စားချေးငွေယူခြင်းဖြင့် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း
borrowing on behalf borrowing for someone else taking a loan

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။