ေခ်းေငြမေလွ်ာက္ခင္ လိုအပ္တဲ့အရာ တစ္ခု

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ လိုအပ္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္dingar။ လစာေထာက္ခံစာ၊ အာမခံေပးသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ စသျဖင့္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ဒါ့အျပင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသင့္မသင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို သုံးသပ္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက စာရြက္စာတမ္း အေျမာက္အမ်ားေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္Neo

ပုဂၢလေခ်းေငြ (ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ) ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းေခ်းေငြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာအတြက္မဆို ေခ်းေငြမေလွ်ာက္ထားခင္မွာ လုိအပ္တာ တစ္ခု ရွိပါတယ္dingar။ ဒါကေတာ့ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ရွိဖို႔ပါdingar။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔အတြက္ ေငြေတြကို ဘယ္ကေနရမွာလဲဆိုတာကို သိဖို႔လုိပါတယ္Neo

ဘယ္လိုိျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွန္း မသိေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေခ်းေငြယူျခင္းက ေကာင္းတဲ့အႀကံ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္အေၾကြးႏြံထဲ နစ္သြားႏုိင္တယ္ ဆိုတာလည္း သတိရပါdingarအေၾကြးႏြံနစ္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္ သိႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာက္ကေမးခြန္းေလးေတြျပန္ေမးၾကည့္ပါNeo

ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔အတြက္ ေငြေတြကို ဘယ္ကရမွာလဲဆိုတာ သိၿပီလား။

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ ေငြေတြကို လစာထဲကရမွာလား၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကရမွာလား စသျဖင့္ ဘယ္ကေနရမွာလဲဆိုတာ သိဖို႔လုိအပ္ပါတယ္dingar။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ ပမာဏကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕လစာနဲ႔လံုေလာက္တဲ့ ပမာဏ ျဖစ္ဖို႔လုိပါတယ္Neo

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ပမာဏကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာလဲဆိုတာ သိၿပီလား။

ေခ်းေငြရဲ႕ သက္တမ္းကာလကို သိၿပီး ဘယ္ေလာက္ပမာဏကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုးေပးသြင္းရမယ္ဆိုတာ သိရပါမယ္Neo

ဘယ္ကေန ဘယ္လို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာလဲဆိုတာ သိၿပီလား။

ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို နားလည္ထားဖို႔လုိပါတယ္dingar။ ဥပမာ – ဘဏ္ခြဲမွာလား၊ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈကေန တစ္ဆင့္လား စသျဖင့္ သိရွိၿပီး ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ျပန္ဆပ္မယ္ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ပါNeo

ျပန္မဆပ္မိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္က်လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာက္ခံတဲ့ ဒဏ္ေၾကးေတြကို သိၿပီလား။

ဒီလို ဒဏ္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ရသံုးေငြစာရင္း၊ အသံုးစရိတ္ကို ဘယ္လိုထိခိုက္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႔ လုိပါတယ္Neo

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ သံုးဖို႔ အရံစုေငြရွိၿပီလား။

ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ အရံစုေငြထားရွိပါdingar။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ေနာက္က်တာနဲ႔တင္ အမ်ားႀကီးကုန္က်ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီလိုအေျခအေနမွာ သံုးႏိုင္ဖို႔ အရံေငြထားရွိပါ။yes


ေခ်းေငြတစ္ခု ေလွ်ာက္ထားဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ ဒီေမးခြန္းေလးေတြကို အရင္ ေျဖၾကည့္ပါdingar။ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမေျဖႏိုင္ေသးရင္ေတာ့ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတာကို ကိုယ့္ကိုယ္ကို နားလည္ရပါမယ္dingar။ အဆင္သင့္မျဖစ္ခင္ ေလွ်ာက္လိုက္လို႔ ေခ်းေငြတစ္ခုရရင္ေတာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္dingar။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကို ေသခ်ာ ဂ႐ုစိုက္ပါNeo

ေခ်းေငြရရွိသြားၿပီဆိုရင္လည္း အေၾကြးႏြံထဲမနစ္ေအာင္ ေခ်းေငြကို ေကာင္းစြာစီမံတတ္ဖို႔ လိုပါေသးတယ္dingar။ ေခ်းေငြကို ေကာင္းစြာစီမံျခင္းအေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။yes


ေခ်းေငြတစ္ခုေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ အေၾကြးႏြံ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အေၾကြးျပန္ဆပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ေခ်းေငြဆပ္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်း အစီအစဉ်ငွေမချေးခင် လိုအပ်တဲ့အရာ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း အကြွေးနွံ repayment plan one thing you need to do before applying a loan

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။