ေခ်းေငြရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ခု

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေခ်းေငြတစ္ခု ရယူျခင္းဆိုတာ ဒီအတိုင္း ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတယ္ဆို႐ံုေလာက္နဲ႔ ရႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔shwedingar။ အဲဒီေလာက္ထိ မလြယ္ပါဘူးshwedingar။ အဲဒီလို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုိအပ္ပါတယ္Cypher

ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ တစ္လထက္ ပိုၿပီး ၾကာႏုိင္ပါတယ္။  ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အဲဒီလို အခ်ိန္အၾကာႀကီးေပးၿပီးတာေတာင္မွ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျငင္းဆိုႏုိင္ေသးတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔Cypher

သူမ်ားဆီက ပိုက္ဆံေခ်းတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္ဝင္ေငြကို ျပန္ေခ်းေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲshwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္Cypher

ေခ်းေငြရယူျခင္းအတြက္ အဆင့္ (၅) ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္Cypher

၁။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

၂။ ေလွ်ာက္ထားရန္ျပင္ဆင္ျခင္း

၃။ မွန္ကန္ေသာေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ရွာေဖြျခင္း

၄။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း

၅။ ေခ်းေငြအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းtesting


ေခ်းေငြရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ခုtesting


shwedingar။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဘယ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားကို ေလွ်ာက္ထားရမလဲ စဥ္းစားရခက္ေနတယ္ဆိုရင္ ရႏိုင္တဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားေတြကို – လုပ္ငန္းအတြက္ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါCypher

ေခ်းေငြအားလံုးကို ပံုစံတူ၊ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ေခ်းေငြကို ဘယ္မွာ အသံုးျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာလဲshwedingar။ ဒီေခ်းေငြကို ယူမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ “ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ” လား “မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ”လား ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ၿပီးၿပီလားshwedingar။ ဒီေခ်းေငြက ကိုယ့္အတြက္ ဝင္ေငြေတြ ဖန္တီးေပးမွာလား ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕အသံုးစရိတ္ေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္သြားမွာလားshwedingarေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ နဲ႔ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ အေၾကာင္းကို ဒီမွာ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

ကိုယ္အမွန္တကယ္ေကာ ေခ်းေငြ လိုအပ္ရဲ႕လားshwedingar။ တစ္ခုခုဝယ္ခ်င္လို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ပဲဆိုရင္ အဲဒီအတြက္ ေငြစုရင္ေကာ မရႏိုင္ဘူးလားshwedingarတျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းေတြေကာ ရွိေသးလားshwedingarေခ်းေငြမယူခင္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းေတြကို ဒီမွာ ဆက္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ကိုယ့္မွာ ဆပ္ဖို႔က်န္ေနေသးတဲ့ အေၾကြးေတြရွိေနတယ္ဆိုရင္ ဒီထက္အေၾကြးပိုမ်ားလာဖို႔ ကိုယ္တတ္ႏုိင္ေသးရဲ႕လားဆိုတာ သိရေအာင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေၾကြး – ဝင္ေငြ အခ်ိဳး ကို ေလ့လာတြက္ခ်က္ၾကည့္ပါဦး။testing


shwedingar။ ေလွ်ာက္ထားရန္ျပင္ဆင္ျခင္း

ေခ်းေငြယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆိုရင္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုိပါတယ္Cypher

မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေတာင္းဆိုေလ့ရွိပါတယ္Cypher

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမွာဆိုရင္ လုပ္ငန္းအေထာက္အထားနဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအမံေတြ လုိအပ္ႏုိင္ပါတယ္Cypher

တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ လစာဝင္ေငြအေထာက္အထားနဲ႔ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ လုိအပ္ပါတယ္Cypher

ဒါ့အျပင္ အာမခံေပးမယ့္သူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အာမခံပစၥည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္shwedingar။ အာမခံေပးမယ့္သူက ျဖစ္လာသမွ် အဆိုးအေကာင္းကို တာဝန္ယူရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အာမခံေပးမယ့္သူ ရရွိဖို႔ကေတာ့ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ အာမခံေပးသူဆိုတာ အမွန္တကယ္ ဘာလုပ္ရတာလဲဆိုတာကို ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာပါshwedingarအာမခံပစၥည္းနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားတာဆိုရင္ အာမခံပစၥည္းကို အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား လုိအပ္ႏုိင္ပါတယ္Cypher

အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ရွိဖို႔ပါပဲshwedingar။ ဒီအစီအစဥ္ကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူတိုင္းက အၿမဲေမးေလ့ မရွိေပမယ့္ ရွိထားတာေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့shwedingar။ တကယ္လုိ႔ မရွိဘူးဆိုရင္ အေၾကြးႏြံထဲနစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြ မယူတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲCypher

ေငြေၾကးကို ေကာင္းစြာ စီမံႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အတိုးတြက္စက္ ကို အသံုးျပဳၿပီး ေခ်းေငြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ (ေပးရမယ့္အတိုးေငြပမာဏ စုစုေပါင္း) ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။testing


shwedingar။ မွန္ကန္ေသာေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ရွာေဖြျခင္း

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကို ရရွိဖို႔အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ ရွာေဖြဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္Cypher

အတိုးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေခ်းေငြသက္တမ္း စတာေတြကို စစ္ေဆးၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ ကုမၸဏီေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါshwedingar။ မ်ားမ်ား ရွာေဖြေလ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကို ရရွိႏုိင္ေခ်မ်ားေလပါပဲshwedingarေခ်းေငြတစ္ခုရဲ႕ သိထားသင့္တဲ့ အဓိက အစိတ္အပိုင္း (၄) ခုကို ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာပါ။

ဒီလို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်င့္ခ်ိန္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္က ဘယ္လိုေခ်းေငြမ်ိဳးကို ရွာေဖြေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသိဖို႔ လုိပါတယ္shwedingar။ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားအေနနဲ႔ ေခ်းယူမယ့္ေငြကို ဘယ္မွာသံုးဖို႔အတြက္၊ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သံုးမွာလဲ ဆိုတာမ်ိဳးပါCypher

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ ကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေခ်းေငြေတြကို ပံုစံအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားထားေလ့ရွိပါတယ္shwedingar။ ( ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ အိမ္ရာေခ်းေငြပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြအာမခံမဲ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခ်းေငြ )

တန္ဖိုးနည္းတိုင္း၊ ေစ်းနည္းတိုင္း၊ အတိုးနည္းတိုင္းလည္း အၿမဲတမ္း အေကာင္းဆံုးလို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူးshwedingar။ အခ်ိဳ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အတုိးႏႈန္းနည္းနည္းပဲ ေကာက္ခံေပမယ့္ အျခားဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးအမ်ိဳး၊ ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အမ်ားႀကီးေကာက္ခံတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္shwedingar။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မလိမ့္တပတ္လုပ္ဖို႔၊ လိမ္လည္ဖို႔ ႀကိဳးစားႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီလို မသမာေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြမေလွ်ာက္ခင္မွာ အခ်ိန္ေပးၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။testing


shwedingar။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း

အဆင္ေျပမယ္ထင္တဲ့ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းလုပ္သူကို ရွာေတြ႕ၿပီဆုိရင္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားပါshwedingar။ ကိုယ့္မွာရွိရမယ့္လိုအပ္ခ်က္၊ ကိုယ္နဲ့ကိုက္ညီမယ့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားဟုတ္မဟုတ္၊ လုိအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္း စတာေတြကို ျပင္ဆင္ၿပီး ေသခ်ာစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြရႏိုင္ေခ် မ်ားပါတယ္Cypher

မတူညီတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားေတြမွာ မတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေသခ်ာေမးျမန္းပါshwedingar။ ေခ်းေငြအတည္ျပဳေပးမယ့္ အခြင့္အေရးမ်ားလာဖို႔အတြက္ သူတို႔ေတာင္းဆိုသမွ် ေမးျမန္းသမွ်ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေျဖဆိုတင္ျပေပးႏုိင္ဖို႔လည္း လုိပါတယ္Cypher

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက  ေလွ်ာက္လႊာကို စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္shwedingar။ စာရြက္စာတမ္းေတြလည္း မျပည့္စံုတာမ်ိဳးလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္shwedingar။ အဲဒီအတြက္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပင္ဆင္ထားပါshwedingar။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခ်းေငြေလွ်ာက္တာဆိုရင္ ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ လုပ္ငန္းကို လာေရာက္စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္shwedingar။ အာမခံေခ်းေငြဆိုရင္ေတာ့ အာမခံပစၥည္းကုိ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္Cypher

အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္းနဲ႔ စစ္ေဆးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ေခ်းေငြအတည္ျပဳေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္Cypher

ေတြ႕ရတဲ့အတိုင္းပဲ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစဥ္က အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူပါတယ္shwedingar။ လုိအပ္ခ်က္ေတြကလည္း မလြယ္ကူလွပါဘူးshwedingar။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူက ေခ်းေငြကို အမွန္တကယ္တတ္ႏုိင္ရဲ႕လားဆိုတာကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူဘက္မွ ေသခ်ာေစခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ မဟုတ္ရင္ ေခ်းယူသူကို ကူညီရာမေရာက္ပဲ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ေနသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္Cypher

ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ရရွိေအာင္ လိုအပ္မယ့္အရာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြရဲ႕ အကဲျဖတ္ပံုုကို ဖတ္႐ႈၿပီး ေခ်းေငြရရွိႏုုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။testing


shwedingar။ ေခ်းေငြအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ေလွ်ာက္လႊာကို သေဘာက်တယ္၊ အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြကို အတည္ျပဳေပးပါလိမ့္္မယ္။
အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး သူတုိ႔ထုတ္ေပးတဲ့ေခ်းေငြက ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေခ်းေငြနဲ႔ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ ေခ်းေငြနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ပမာဏ၊ သက္တမ္း၊ အတိုးႏႈန္း စတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာဆန္းစစ္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးပါCypher

ေခ်းေငြကို လက္ခံလိုက္ၿပီဆိုရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္Cypher

ေခ်းေငြကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္shwedingar။ တစ္ခ်ိဳ႕က စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီးတဲ့အခါ ေငြသားထုတ္ေပးတတ္သလို အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘဏ္စာရင္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲေပးတာေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္Cypher

တစ္ခ်ိဳ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေငြသားထုတ္မေပးပဲ လိုအပ္တဲ့အရာအတြက္ တိုက္႐ိုက္ေငြေပးေခ် ေပးထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္shwedingar။ ဥပမာ – ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ဘဏ္ေတြက ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကို တိုက္႐ိုက္ေငြေပးေခ်ပါတယ္Cypher

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္shwedingar။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ဒါကိုလည္း သတိျပဳရပါတယ္Cypher

ေလွ်ာက္လႊာအတည္ျပဳျခင္း မခံရဘူးဆိုရင္ ဘာေတြျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ေမးျမန္းပါshwedingar။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီကုမၸဏီမွာ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားၾကည့္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားေနရာထံ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။testing


ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေငြမေခ်းရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့shwedingar။ ေငြေခ်းတယ္ဆိုတာ ေခ်းတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း မလြယ္သလို ေခ်းၿပီးေနာက္ျပန္ဆပ္ရတာလည္း မလြယ္ပါဘူးshwedingar။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ိကိုယ္ကိုလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲရျပန္ပါတယ္shwedingar။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုသိပ္ၿပီး စည္းစနစ္မက်တဲ့သူ၊ စည္းစနစ္နဲ႔ ေနရတာ မႀကိဳက္တဲ့သူအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈ ပိုမ်ားေစႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနသလိုလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္Cypher

ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္လို႔၊ ေသခ်ာလည္း ဆန္းစစ္ၿပီးၿပီ၊ ေခ်းေငြယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအဆင့္ (၅) ဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar။ ဒီအဆင့္ေတြ ၿပီးေျမာက္ဖို႔လည္း အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ယူရတယ္ဆိုတာကိုလည္း မေမ့ပါနဲ႔။testing


ေခ်းေငြတစ္ခုေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ ေခ်းေငြေရွာက္ရန္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ငွေချေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ချေးငွေလျှာက်ထားခြင်း အကြွေးယူခြင်း loan borrowing process step how long does a application take

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။