ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

‌ေငြေခ်းတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔  ေငြေခ်းတဲ့သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေငြေခ်းလို႔ရတဲ့ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္dingar။ ေငြေခ်းတ့ဲသူ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္လည္း တူမွာမဟုတ္ပါဘူးdingar။ အာလံုးမွာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ရွိသလို မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြလည္းရွိၾကပါတယ္Morpheus

ဒါေပမယ့္ ဘယ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူ႔ဆီကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခ်းေငြယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ‌ေငြမေခ်းခင္ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းေလး ၆ ခုကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါMorpheus

‌ေတြရေလ့ရွိတဲ့ ေခ်းေငြရႏိုင္တဲ့ေနရာ ၃ ခုကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား (MFIs)ေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ား
ထုတ္ေခ်းသည့္ ပမာဏမ်ားမ်ားေခ်းယူႏိုင္သည္။နည္းနည္းသာ ေခ်းယူႏိုင္သည္။ (အမ်ားဆုံး သိန္း ၁၀၀)နည္းနည္းသာ ေခ်းယူႏိုင္သည္။
ကုန္က်စရိတ္အတိုးႏႈန္းအနည္းဆံုး (အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၄.၅%)ရွိၿပီး အျခား ဝန္ေဆာင္ခမ်ားရွိတတ္သည္။အတိုးႏႈန္းအလယ္အလတ္ (အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၈% )အတိုးႏႈန္းအမ်ားဆံုး (ဥပမာ- တစ္လလွ်င္ ၁၀% ၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂၀% )
လိုအပ္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားၿပီး ေခ်းေငြရဖို႔ ခက္သည္။ဘဏ္မ်ားထက္ လိုအပ္ခ်က္ပိုနည္းၿပီး ေခ်းေငြရရန္ ပိုလြယ္သည္။လိုအပ္ခ်က္သိပ္မရွိပါ။
လိုင္စင္ရွိ/
လိုင္စင္မဲ့
လိုင္စင္ရ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၇ ခုရွိသည္။လိုင္စင္ရ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း ၁၇၇ ခုရွိသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိပါ။
အဓိက ရည္ရြယ္သည့္ ေဖာက္သည္မ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း
စီးပြားေရးအတြက္မဟုတ္ေသာ နမူနာေခ်းေငြမ်ားေခ်းေငြသတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိသည္။ ဥပမာ- အိမ္၊ ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ပညာေရးအတြက္ေခ်းေငြမ်ားေခ်းေငြသတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိပါ။ ပညာေရး၊ အိမ္ငွားခ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ စသည္ျဖင့္ ...မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို ထုတ္ေခ်းသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား
ဘဏ္ေတြမွာ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ ထုတ္ေပးတဲ့ လိုင္စင္ေတြရွိရပါတယ္dingar။ ဒီလို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိမႈေတြေၾကာင့္သာ ဘဏ္ေတြကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လို႔ရတာပါMorpheus

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘဏ္ေတြက တစ္ေယာက္ခ်င္းကို နည္းနည္းစီေခ်းေပးရတာထက္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကိုပဲ ပိုမိုထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကို ေငြပမာဏမ်ားမ်ားနဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးလိုက္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမ်ားၿပီး ဘဏ္ေတြအတြက္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခလည္း ပိုနည္းပါတယ္Morpheus

ဘဏ္ကေန တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းေခ်းေငြအျဖစ္ေပးတာေတြကေတာ့ အိမ္ရာေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ေခ်းေငြပညာသင္စရိတ္အတြက္ေခ်းေငြ စတဲ့ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ဘဏ္ေတြကို လက္ရွိကန္႔သတ္ထားတဲ့ အမ်ားဆံုး အတိုးႏႈန္းေတြကေတာ့ –

  • အာမခံပစၥည္းျဖင့္ ေခ်းေငြ (အေပါင္ပစၥည္းပါေခ်းေငြ) အတြက္ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ – ၁၀%
  • အာမခံမဲ့ေခ်းေငြ (အေပါင္ပစၥည္းမပါေခ်းေငြ) အတြက္ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ – ၁၄.၅% (တစ္လလွ်င္ – ၁.၂၁% ခန္႔)
  • ခရက္ဒစ္ကတ္အတြက္ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ – ၂၀% ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ –

အိမ္ရာေခ်းေငြေတြက အာမခံပစၥည္းရွိတဲ့အတြက္ (ျပန္မဆပ္ႏိုင္ရင္ အိမ္ကို ျပန္သိမ္းႏိုင္တဲ့အတြက္) အမ်ားဆံုး အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀%  ရွိပါတယ္dingar။ ဘဏ္ေတြအတြက္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနည္းတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ပညာေရးအတြက္ေခ်းေငြေတြကေတာ့ အာမခံပစၥည္းမရွိတဲ့အတြက္ (ျပန္မဆပ္ႏိုင္လည္း တက္ထားတဲ့သင္တန္းကို ျပန္ၿပီးယူလို႔မရတဲ့အတြက္) တစ္ႏွစ္ကို အတိုးႏႈန္း ၁၄.၅% အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္dingar။ ဘဏ္ေတြအတြက္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ဒီလို သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြကသူတို႔ရဲ႕ ပိုက္ဆံ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခအနည္းအမ်ားအေပၚအကဲျဖတ္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ ျငင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္Morpheus

အာမခံေခ်းေငြနဲ႔ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြအေၾကာင္း ဒီမွာ ဆက္လက္ ေလ့လာပါ။world


အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား (MFIs)
လိုင္စင္ရ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္Morpheus

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကလည္း ဘဏ္ေတြလိုဘဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိပါတယ္dingar။ လက္ရွိကန္႔သတ္ထားတာေတြကေတာ့

  • အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ေသာပမာဏ – ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (သိန္း ၁၀၀)
  • အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၈% (တစ္လလွ်င္ ၂.၄% ခန္႔)

ဘဏ္နဲ႔ဆင္တူတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြလည္း ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ကို ျငင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္Morpheus

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းအမ်ားစုက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၾကတာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသံုးစြဲဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးတာမ်ိဳး သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါdingar။ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအသံုးစရိတ္၊ ပညာေရး နဲ႔ က်န္းမာေရးအေရးေပၚစတဲ့ ေခ်းေငြမ်ိဳးအတြက္ ထုတ္ေခ်းတဲ့ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိေနပါၿပီ။world


အေပါင္ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ား
တစ္ခ်ိဳ႕က လိုင္စင္ရွိေပမယ့္ အားလံုးေတာ့ ရွိခ်င္မွ ရွိမွာပါMorpheus

လုိင္စင္မဲ့ ေငြတိုးေခ်းစားတဲ့ဆိုင္ေတြမွာေတာ့ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာခ်င္မွ လိုက္နာမွာပါdingar။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးကေန ေခ်းေငြယူမယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ေတြ၊ လိုင္စင္ရအေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြထက္ အတိုး ပိုမ်ားတတ္ပါတယ္Morpheus

အတိုးႏႈန္းက တစ္လကို ၁၀% (တစ္ႏွစ္ကို ၁၂၀%) အထိရွိႏိုင္ပါတယ္dingar။ ဒါ့အျပင္ ဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ခံႏိုင္ေျခ ရွိပါေသးတယ္Morpheus

ဒီလိုေနရာေြကေန ေခ်းေငြရဖို႔ လြယ္ခ်င္လြယ္ပါလိမ့္မယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ေၾကးႀကီးတဲ့အတြက္ ျပန္ဆပ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူးdingar။ ဒီလုိနဲ႔ ထြက္ဖို႔ခက္တဲ့ အေၾကြးႏြံထဲနစ္သြားႏိုင္ပါတယ္dingarအေၾကြးႏြံထဲက ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ဘာလို႔ခက္တာလဲဆိုတာကို ဒီမွာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။world


ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ အားလံုးက ကိုယ္ေခ်းလိုတဲ့ပမာဏအတုိင္း ေခ်းေပးမွာမဟုတ္ပါဘူးdingar။ အဲဒီလို လြယ္လြယ္နဲ႔ ေပးေခ်းမယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီလူက ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေန၊ အခက္အခဲအေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္မွာပါMorpheus

ဘယ္လိုေခ်းေငြထုတ္ေပးသူျဖစ္ပါေစ C ၅ လံုး အကဲျဖတ္နည္းကို အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ဒီနည္းေလးကို ေလ့လာၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ေခ်းေငြရႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးကို မ်ားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ား ဘယ္သူေတြဆီမွာေခ်းလုိ႔ရလဲ ဘဏ္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အေပါင္ဆိုင္ အျခားေခ်းငွားသူ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ေခ်းေငြဘယ္မွာထုတ္ရမလဲ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ချေးငွေထုတ်ပေးသူများ ဘယ်သူတွေဆီမှာချေးလို့ရလဲ ဘဏ် အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း အပေါင်ဆိုင် အခြားချေးငှားသူ ငွေချေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေ အကြွေး ငွေချေးရန် ချေးငွေဘယ်မှာထုတ်ရမလဲ ချီးငွေ အကြွေး အကြွေး အကြွေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ lenders banks MFIs pawnshops others where can I get

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။