ပညာသင္စရိတ္အတြက္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ေက်ာင္းရွိတယ္shwedingar။ ဒီေက်ာင္းကေနၿပီး ပညာေတြအမ်ားႀကီး ျပန္ရႏိုင္တယ္၊ အလုပ္ေကာင္းေတြ ရႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိတယ္shwedingar။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လည္းရၿပီးၿပီshwedingar။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ လက္ထဲမွာ ေက်ာင္းလခအတြက္ ေငြအလံုအေလာက္မရွိေသးလို႔ လက္လြတ္လိုက္ရတာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္Tank

အခုေတာ့ ဒီအရာေတြအတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ပညာသင္စရိတ္အတြက္ ေခ်းေငြေတြ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ကိုယ့္ပညာေရးကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနပါၿပီTank

ပညာသင္စရိတ္အတြက္ ေခ်းေငြဆိုတာဘာလဲ။
ပညာသင္စရိတ္အတြက္ေခ်းေငြဆိုတာ ဘဏ္နဲ႔ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားက ကိုယ့္အစား ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းလခအျပည့္ သြင္းထားေပးၿပီး ေနာက္မွ ကိုယ္က အဲဒီ ေခ်းေပးခဲ့တဲ့ကုမၸဏီကို အတိုးနဲ႔ ျပန္ဆပ္ရတာမ်ိဳးပါshwedingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္အတြင္း တစ္လခ်င္းစီအရစ္က်ျပန္ဆပ္ရမွာျဖစ္လို႔ သက္သာလြယ္ကူေစပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္မွာ လစဥ္ဝင္ေငြရွိဖို႔ေတာ့လိုပါမယ္Tank

အခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြ၊ ေငြေခ်းကုမၸဏီေတြက ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြဆိုၿပီး သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထုတ္ေခ်းေပးတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြ၊ ေခ်းေငြကုမၸဏီေတြက ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြရယ္လုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြကို အာမခံပစၥည္းထားၿပီး ပညာသင္စရိတ္အတြက္ ေခ်းယူအသံုးျပဳလို႔ ရတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္Tank

ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ ဘာလို႔ ေလွ်ာက္ထားသင့္တာလဲ။
ကိုယ္က ဒီေက်ာင္းကိုၾကိဳက္တယ္shwedingar။ တက္ခ်င္တယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္လက္ထဲမွာလည္း ေက်ာင္းလခတစ္ႏွစ္လံုးစာအတြက္ ေငြအလံုအေလာက္ တစ္လံုးတစ္စုတည္း မရွိဘူးshwedingar။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြကို ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါတယ္Tank

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမွာလဲ။
အရင္ဆံုး ဘယ္ေက်ာင္းတက္ခ်င္လဲဆိုတာ ေရြးရပါမယ္shwedingar။ ေက်ာင္းေရြးၿပီးၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ေရြးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္လို႔ ရ မရ ၾကည့္ရပါမယ္shwedingar။ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ေက်ာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာစာရင္းျပဳစုေပးထားပါတယ္shwedingar။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးတာမ်ိဳးက မၾကာေသးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းတိုင္းမွာေတာ့ ေခ်းေငြရႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးပါဘူးTank

ကိုယ္ေရြးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္တက္မယ့္အတန္း၊ ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ေငြပမာဏ အစရွိတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံုကို ျဖည့္ၿပီး ကိုယ့္ကို အာမခံေပးမယ့္သူတစ္ဦး (တစ္ခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက ႏွစ္ဦးလိုအပ္ပါတယ္။) နဲ႔ ေက်ာင္းကေနတစ္ဆင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမယ့္ အဖဲြ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အာမခံေပးမယ့္သူက ကိုယ့္ရဲ႕ မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ျဖစ္ဖို႔လိုပါေသးတယ္shwedingar။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကေန ေခ်းေငြထုတ္ခြင့္ ျပဳမျပဳဆိုတာကို ၂ ရက္ကေန ၇ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္Tank

အခ်ိဳ႕ဘဏ္နဲ႔ ေငြေခ်းကုမၸဏီေတြက သူတုိ႔နဲ႔  ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းမွသာ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးတတ္သလို မည္သည့္ေက်ာင္းမဆို ေက်ာင္းမွေထာက္ခံခ်က္ရတယ္ဆိုရင္ ထုတ္ေခ်းေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိတာေၾကာင့္ ကုိယ္တက္ခ်င္တဲ့ေက်ာင္းမွာလည္း ကိုယ္တိုင္ေမးျမန္း စံုစမ္းၾကည့္ပါTank

ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္ေလ့ရွိသလဲ။

 • ေလွ်ာက္ထားမယ့္သူဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
  • ေလွ်ာက္လႊာ အျပည့္အစံု
  • မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
  • ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမူရင္း
  • ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း
  • အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ
  • ဘဲြ႔လက္မွတ္မိတၱဴ (ဘြဲ႕ရၿပီးပါက)
  • ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူး၊ ဌာန၊ လစာေထာက္ခံစာ
  • ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္မိတၱဴ
  • ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃လအတြင္း ဘဏ္စာရင္း႐ွင္းတမ္း
 • အာမခံေပးမည့္သူဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
  • မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
  • ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမူရင္း
  • ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း
  • အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ
  • ဝင္ေငြအေထာက္အထားစာရင္း

*လိုအပ္ခ်က္ေတြက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္Tank

အမ်ားဆံုး ဘယ္ေလာက္အထိ ေလွ်ာက္လို႔ရလဲ။
အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ားဆံုး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ပမာဏ ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္တက္မယ့္ အတန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏအထိပဲ ေခ်းေပးေလ့ရွိပါတယ္shwedingar။ ေခ်းေငြကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားသူကို မေပးဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းကို တိုက္႐ုိက္သြင္းေပးေလ့ရွိပါတယ္Tank

အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုးႏႈန္းေတြ ကြာျခားတတ္ပါတယ္shwedingar။ တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြက အတိုးအျပင္ ေနာက္က်ေၾကးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခဆိုၿပီး ထပ္မံေကာက္ခံတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္Tank

ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း
ကိုယ္ေခ်းလိုက္တဲ့ ေငြပမာဏကို တစ္လခ်င္း အရစ္က်ဆပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္လခ်င္း ေပးဆပ္ရမယ့္ေနာက္ဆံုးရက္ကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္shwedingar။ ဒီသတ္မွတ္ရက္ကို ေက်ာ္လြန္ရင္ေတာ့ ေနာက္က်ေၾကးေပးေဆာင္ရတတ္ပါတယ္shwedingar။ သင္တန္းမၿပီးဆံုးခင္ ေခ်းေငြအျပည့္ ျပန္ဆပ္ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိသလို သင္တန္းၿပီးေနာက္ ၆ လအထိ အခ်ိန္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္Tank

ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားလို႔ ရလဲ။
ပညာသင္စရိတ္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္မွ ရပါမယ္Tank

ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြနဲ႔ တက္လို႔ရတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Tank

 • Crown Education
 • Excellent Choice
 • Inspiro Institute
 • KMD institute
 • MHR Management Institute
 • Myanmar Imperial University (MIU)
 • Myanmar Institute of Business (MIB)
 • Myanmar Institute of Business Academy (MIBA)
 • Myanmar Institute of Education (MIE)
 • Myanmar Metropolitan College (MMC)
 • Nanyeng International College
 • River Samon Institute
 • STI Myanmar University
 • Strategy First University (SFU)
 • Wall Street English Myanmar
 • YCTC Business Institute
 • အျခား

ေဖာ္ျပထားတဲ့ အထဲမွာ မပါတဲ့ အျခားေက်ာင္းေတြမွာလည္း ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ ရွိတတ္တာေၾကာင့္ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ ကိုယ္တုိင္ေမးျမန္း စံုစမ္းၾကည့္ပါ။world


ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ တစ္ခုကို ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားမွာ ေလ့လာၿပီးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္Tank

တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြအေၾကာင္းေလးလည္း ဒီမွာဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ပညာေရးအတြက္ေခ်းေငြ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ သင္တန္းတက္ဖို႔ေခ်းေငြယူလုိ႔ရလား ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ပညာေရး ပညာသင်စရိတ်ချေးငွေ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ပညာရေး education loan borrowing a loan for courses classes

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။