ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေနပါဦးdingar။ ေခ်းေငြယူတာ၊ အေၾကြးရွိတာက မေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာၾကတယ္ မဟုတ္ဘူးလားNeo

ဟုတ္ပါတယ္dingar။ အေၾကြးကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေရွာင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့Neo

ေငြေခ်းတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္ဝင္ေငြထဲကေန ျပန္ေခ်းယူေနတာနဲ႔ အတူူတူပါပဲdingar။ အနာဂတ္ဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူးdingar။ အေကာင္းဆံုးခ်မွတ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကလည္း အၿမဲတမ္း အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူးdingar။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြေတြက အရမ္းအႏၱရာယ္ရွိတဲ့အျပင္ အေၾကြးႏြံထဲလည္း နစ္မြန္းသြားေစႏုိင္ပါတယ္dingar။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ရမွာက ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဖို႔အတြက္ ေငြေခ်းမယ့္အစား ပိုက္ဆံစုရင္ ရႏုိင္မလားဆိုတာပါပဲNeo

ဒါေပမယ့္လည္း ကုိယ္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေခ်းေငြေတြကလည္း အမ်ားႀကီး အသံုးဝင္ႏုိင္ပါတယ္dingar။ ေခ်းေငြေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုက တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုတူမွာ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေခ်းေငြေတြထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ေခ်းေငြေတြရွိေပမယ့္ ေသခ်ာ မစဥ္းစားပဲ အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့ ေခ်းေငြကလည္း မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္Neo

ဒါဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့ ေခ်းေငြေတြက ဘာလဲdingar။ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြကေေရာ ဘာေတြလဲNeoေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ

ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြဆိုတာ ေအာက္ပါလကၡဏာထဲက တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးတတ္ပါတယ္Neo

 • ေနာက္ထပ္ဝင္ေငြရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
 • တန္ဖိုးျမင့္လာမယ့္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈအတြက္ျဖစ္ျခင္း။
 • အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြကုန္သက္သာျခင္း။

အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြက ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသလဲ ဒါမွမဟုတ္ ေခ်းေငြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္တဲ့ အတိုးကို ကာမိေစမယ့္ ဝင္ေငြကို ဘယ္လိုဖန္တီးေပးတယ္ဆိုတာကို သတိထားၾကည့္ပါNeo

 • ေနာက္ထပ္ဝင္ေငြရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း – ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းကျဖစ္ေစ၊ အျခားဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းကျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ဝင္ေငြ ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္dingarဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း (၇) ခုအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။
 • တန္ဖိုးျမင့္လာမယ့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈအတြက္ ျဖစ္ျခင္း – ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းရဲ႕ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာျခင္းက ေခ်းေငြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္တဲ့ အတိုးေတြ၊ ဝန္ေဆာင္ခေတြကို ကာမိေစႏုိင္ပါတယ္။
 • အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္သက္သာျခင္း –အကုန္အက်သက္သာသြားတဲ့ ေငြ ဟာ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္dingar။ ဒီလုိပဲ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္းကလည္း ေနာက္ထပ္ဝင္ေငြမ်ားတိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခ်ိန္ပိုရတဲ့အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။

ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြေတြကို ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ –

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခ်းေငြ

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခ်းေငြက အျမတ္ရႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ လည္ပတ္ၿပီးသားလုပ္ငန္းကို တုိးခ်ဲ႕ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။
 • ဥပမာ – စက္ကိရိယာမ်ားဝယ္ယူဖို႔အတြက္ ရယူထားတဲ့ ေခ်းေငြက ဝင္ေငြေတြ တိုိးပြားေစ႐ံုသာမကပဲ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လုပ္အားခလည္း သက္သာေစပါလိမ့္မယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ဝယ္ယူၿပီးသား စက္ကိရိယာရဲ႕တန္ဖိုးကေတာ့ က်သြားႏုိင္ပါတယ္။

အိမ္ရာေခ်းေငြ

 • အိမ္ရာေခ်းေငြက အိမ္၊ တိုက္ခန္း စသည္တို႔ကို ဝယ္ယူရာမွာ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္dingar။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ လိုမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် တန္ဖိုးျမင့္လာႏုိင္ပါတယ္dingar။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ငွားခအတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ေငြေတြကို အိမ္ရာေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရာမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ

 • ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြက အသိပညာ၊ အတတ္ပညာအသစ္ေတြနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာ ဝင္ေငြတိုးပြားေစႏုိင္ပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ

မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြဆိုိတာ ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြေတြဆီကေန ရႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုေတာင္မွ မေပးႏုိင္တဲ့ ေခ်းေငြမ်ိိဳးပါdingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြေတြက စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္Neo

မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြဆိုတာ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ပါဝင္ပါတယ္Neo

 • ဝင္ေငြတိုးပြားလာေအာင္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း။
 • တန္ဖိုးက်ဆင္းတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ျဖစ္ျခင္း။
 • အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြကုန္ျခင္းကို မသက္သာေစႏိုင္ျခင္း။

မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြယူတဲ့အခါ အခ်ိန္နဲ႔ ေငြေခၽြတာဖို႔အတြက္လို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၿပီး ယူေလ့ရွိၾကပါတယ္dingar။ ဝယ္ယူလုိက္တဲ့ ပစၥည္းက အခ်ိန္နဲ႔ ေငြကုန္ျခင္းကို သက္သာေစႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို လိမ္လည္တတ္ၾကပါတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီသက္သာမႈက ေခ်းေငြကုန္က်စရိတ္ကိုေတာင္ မကာမိပါဘူးNeo

ဒါဆိုရင္ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ ဥပမာေတြကေရာ ဘာေတြလဲNeo

စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ေခ်းေငြ

 • ဖုန္း၊ တီဗြီ၊ ပရိေဘာဂ အစရွိတာေတြက ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ ဝယ္ၿပီးသြားတာနဲ႔ ပစၥည္းတန္ဖိုးလည္း က်တတ္ပါေသးတယ္dingar။ ကိုယ္ဝယ္ခဲ့တဲ့ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ျပန္ေရာင္းလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။
 • ဒီအရာေတြက ဇိမ္ခံ႐ံုသက္သက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ မလိုအပ္တဲ့အတြက္ ေငြေခ်းၿပီး ဝယ္မယ့္အစား ပုိုက္စံစုၿပီးမွသာ ဝယ္သင့္ပါတယ္။

အေၾကြးဝယ္ကတ္ေခ်းေငြမ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ

မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြဆိုတာ လိုအပ္တာအတြက္ မဟုတ္ပဲ လိုခ်င္တဲ့အရာအတြက္ ဆိုတာကို သတိထားမိမွာပါdingar။ ဘယ္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ခုလုိခ်င္လာၿပီဆိုရင္ ပထမဆံုးစဥ္းစားရမွာက ေငြမေခ်းပဲ ေငြစုၿပီး ဝယ္ႏုိင္မလားဆိုတာပါပဲNeo

တစ္ခါတစ္ရံ ႀကီးမားတဲ့ ဝယ္ယူမႈ ေတြအတြက္ မေကာင္းတဲ့ ေခ်းေငြကုိ အသံုးျပဳဖို႔ စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္dingar။ ဒီေခ်းေငြကိုု မယူသင့္ဘူးဆိုေပမယ့္ ကိုယ္တတ္ႏုိင္တဲ့ ပမာဏျဖစ္ေနေသးရင္ေတာ့ အဆင္ေျပႏုိင္ပါတယ္dingar။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို နားလည္ၿပီး ဒီဝယ္ယူမႈကို အခုခ်ိန္မွာ ခံစားအသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ကုန္က်မွာထက္ ပိုေပးေနျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ထားသင့္ပါတယ္Neo


ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြေတြလည္း မေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ရွိပါတယ္။

ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျအေနအေပၚမူတည္ၿပီး မေကာင္းတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္တယ္ဆုိတာ မွတ္ထားပါNeo

ဘာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မယူသင့္တဲ့ေခ်းေငြေတြက

 • မတတ္ႏုိင္တဲ့ေခ်းေငြ (ပမာဏအရမ္းမ်ားတဲ့ေခ်းေငြ)
 • ကုန္က်စရိတ္အရမ္းႀကီးတဲ့ေခ်းေငြ (အရမ္းျမင့္တဲ့ အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး)
 • ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ မရွိတဲ့ေခ်းေငြမ်ိဳးဆို မယူသင့္ပါဘူး။

တတ္ႏိုင္တဲ့ပမာဏ

ဘယ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲေခ်းေခ်း အေရးႀကီးတာက တတ္ႏုိင္တဲ့ပမာဏ ျဖစ္ဖို႔ပါပဲdingar။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဒီေခ်းေငြက မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဥပမာ – လစဥ္အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ လစဥ္ဝင္ေငြထက္ ပိုမ်ားတဲ့ပမာဏကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ ေစ်းႀကီးတဲ့အိမ္တစ္လံုးကို ဝယ္ယူျခင္းက မတတ္ႏုိင္တဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္Neo

ေခ်းေငြယူဖို႔ မဆံုးျဖတ္ခင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို မခြ်င္းမခ်န္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါတယ္dingar။ ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္dingar။ အဲဒီေခ်းေငြေတြယူၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီဆိုရင္ တတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခုမကယူမိလို႔ အားလံုးေပါင္းဆပ္ရတဲ့အခါ မတတ္ႏုိင္တဲ့ပမာဏျဖစ္သြားၿပီး မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္Neo

ေစ်းမွန္ျခင္း

ေခ်းေငြကိုယ္တုိင္ သင့္ေတာ္တဲ့တန္ဖိုးတစ္ခုရွိဖို႔ လိုပါတယ္dingar။ ေခ်းေငြဆိုတာ အလကားေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူးdingar။ ေခ်းေငြတစ္ခုရဲ႕ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ အျခားဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိိဳးဟာ အဲဒီ ေခ်းေငြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးျဖစ္ပါတယ္dingar။ အျခားဝယ္ယူမႈေတြလိုပဲ ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုး (အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား) မွန္ကန္ဖို႔၊ တန္ဖို႔ လုိပါတယ္Neo

ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ခ်ထားတဲ့ အစီအစဥ္

ေခ်းေငြအသံုးျပဳမယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘူးဆိုရင္၊ မရွိဘူးဆိုရင္ ဘယ္ေခ်းေငြပဲျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္dingar။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေကာင္းေကာင္းမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းေခ်းေငြ၊ တန္ဖိုးက်ႏုိင္တဲ့ အိမ္ကို ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ အိမ္ရာေခ်းေငြ၊ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိတဲ့ သင္တန္းအတြက္ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ အစရွိတာေတြက မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္Neo


ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြေတြမွာလည္း ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေခ် ရွိနိုင္ပါေသးတယ္။

ေခ်းေငြယူတယ္ဆိုတာ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရတာပါdingar။ ဒါေၾကာင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မညာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္Neo

ကိုယ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြအတိုင္း ျဖစ္လာမယ္ဆိုၿပီး ေျပာဖို႔လြယ္ေပမယ့္ စီစဥ္ထားတဲ့အတိုိင္း အၿမဲ ျဖစ္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိရပါdingar။ လုပ္ငန္းအတြက္ စဥ္းစားထားတဲ့ အိုင္ဒီယာက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေလာက္ေအာင္ မေကာင္းတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဝယ္လုိက္တဲ့ အိမ္က တန္ဖိုးက်သြားတာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ျပဳျပင္ဖို႔လုိအပ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းကလည္း အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုရရွိမယ္လုိ႔ အာမ မခံႏုိင္ပါဘူးNeo

အေကာင္းဆံုး စဥ္းစားၿပီး အေကာင္းဆံုး အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ထားေပမယ့္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု မွားယြင္း ခ်ြတ္ေခ်ာ္ႏုိင္ပါေသးတယ္dingar။ ဒီလိုထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရတဲ့ အရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္dingar။ ႐ုတ္တရက္ အလုပ္ျပဳတ္သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးအေျခအေန မေကာင္းေတာ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္ျဖစ္ ဒီအရာေတြက ကုိယ့္ရဲ႕ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္းအေပၚမွာ ကိုယ္ဘာအမွားမွ မလုပ္ရင္ေတာင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္Neo

ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ မွားယြင္းခ်ြတ္ေခ်ာ္ပါေစ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ရက္ကေတာ့ ေရာက္လာမွာပါပဲdingar။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ျခင္း၊ အေၾကြးႏြံထဲနစ္ျခင္း အစရွိတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြက အမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္Neo


မွန္ကန္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ေခ်းေငြယူဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ယူမယ့္ေခ်းေငြက ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြလား၊ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြလားဆိုတာ သိရဖို႔ ဒီေမးခြန္းေလး ၅ ခု ျပန္ေမးၾကည့္ပါNeo

 

ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြ၊ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြဆိုတာက အမွန္တကယ္ေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေျခအေနအေပၚ မူတည္ပါတယ္dingar။ သင့္ေတာ္တဲ့ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေသခ်ာစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြက ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ အမ်ားႀကီးမရွိပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဝနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အနာဂတ္  အရည္အေသြးကို တုိးျမင့္ေပးႏုိင္ပါတယ္Neo

ေခ်းေငြေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ ဝင္ေငြထဲက ျပန္ဆပ္ေနရတဲ့အတြက္ ေခ်းေငြေတြက က်ြန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ဘဝအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္dingar။ ေခ်းေငြယူတဲ့ အခါ ရရွိမယ့္အက်ိဳးေတြ၊ တန္ဖိုးေတြ နဲ႔ ေခ်းေငြယူၿပီးတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕ ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေနကို ႏိႈင္းယွဥ္္ၾကည့္ပါdingar။ ဘယ္ေနရာမွာ မွားယြင္းခ်ြတ္ေခ်ာ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားပါNeo

ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြလား မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြလားဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ခင္  ေငြမေခ်းခင္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕ ျပန္ေမးသင့္ပါတယ္။

စားသံုးသူလုိအပ္ခ်က္ေခ်းေငြေတြကအၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဒီအရာေတြအတြက္ကိုေတာ့ ပိုက္ဆံစုၿပီး ဝယ္ယူသင့္ပါတယ္။ ေငြစုရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုထားရမလဲဆိုတာ ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ေလ့လာပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးမွာ အေၾကြးနည္းနည္းပဲ ရွိျခင္းက ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အေၾကြးမ်ားလာၿပီ ဆိုိရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ပါတယ္dingar။ ေခ်းေငြယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကုိယ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးကို ေကာင္းေကာင္းစီမံၿပီး အေၾကြးႏြံနစ္ျခင္းကို ေရွာင္ႏုိင္ဖို႔  အတြက္  ကိုယ္ရဲ႕ အေၾကြး – ဝင္ေငြအခ်ိိဳးကို ေသခ်ာသိထားဖို႔ လိုပါတယ္Neo

ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ အေၾကြးႏြံ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ကောင်းတဲ့ချေးငွေ မကောင်းတဲ့ချေးငွေ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း အကြွေးနွံ borrowing good loan bad loan

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။