ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ဘာေတြသတိထားဖို႔ လိုမလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေခ်းေငြကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အတြက္ကို အဓိကထား ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိၿပီး ဒီေခ်းေငြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အဓိကလိုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္Tank

အေသးစားေခ်းေငြကုမၸဏီေကာင္းတစ္ခုဆိုတာ စီးပြားေရးအစီအမံ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ေခ်းေငြေတြကိုလည္း လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ ျပန္ဆပ္ရန္ တတ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏသာလွ်င္ ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း စတာေတြအတြက္ အႀကံျပဳကူညီေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္Tank

လုပ္ငန္းသံုးေခ်းေငြ နဲ႔ မတူတဲ့ ပုဂၢလေခ်းေငြ ေခၚ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြေတြကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝင္ေငြကို တိုးပြားလာေအာင္ကူညီႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးTank

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအသံုးစရိတ္အတြက္ ေခ်းေငြယူဖို႔ စဥ္းစားေနရင္ မယူခင္မွာ ဆိုးရြားတဲ့အေႂကြးႏြံနစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြမယူခင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း ၆ ခုကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါဦးTank

ေခ်းေငြလုပ္ငန္းေတြဆီကေန ေခ်းေငြရယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္Tank

  • အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြက လိုင္စင္ရထားၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (FRD) မွ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အတိအက် လိုက္နာရပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ လိုင္စင္မဲ့ေခ်းငွားသူေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ ဒါေၾကာင့္ ပမာဏအမ်ားႀကီးေခ်းငွားၿပီး အရမ္းျမင့္တဲ့ အတိုးႏႈန္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္ခေတြ ေကာက္ခံတတ္ပါတယ္။
  • ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားခ်ိန္မွာ ေခ်းေငြ မထုတ္ေပးခင္ ဝန္ေဆာင္ခေတြ၊ အပ္ေငြေတြ ဘာမွ ေပးေဆာင္စရာမလိုပါဘူးshwe။ ႀကိဳတင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေငြေခ်းသူေတြကို သတိျပဳပါshwe။ အလိမ္အညာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္shweအလိမ္အညာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြရွိႏိုင္ေသးလဲဆိုတာ ဒီမွာ ဝင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။
  • ေခ်းေငြရေအာင္ ကူညီေပးမယ္ေျပာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုရင္လည္း ေငြေခ်းလုပ္ငန္းကုမၸဏီက တရားဝင္ခန္႔ထားတာ၊ အသိအမွတ္ျပဳထားတာ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳပါshwe။ အခေၾကးေငြေတြ ေတာင္းခံတာေတြ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြေတြကို လိမ္လည္သြားတာေတြ ခံရႏိုင္ပါတယ္shweအေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေကာင္းေတြကေတာ့ ေခ်းေငြရယူဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနအရ အဆင္ေျပႏိုင္ေျခ ရွိမရွိဆိုတာေတြကို ကိုယ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးေပးပါလိမ့္မယ္shwe။ မေသခ်ာေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကို ဖုန္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းၾကည့္သင့္ပါတယ္။

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္လို ရွာရမလဲ။
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြဟာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လိုင္စင္ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေခ်းေငြကုမၸဏီကို အရင္ရွာၾကည့္ရပါမယ္shwe။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းရွာမေတြ႕ဘူးဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွာ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံ ေမးျမန္းၾကည့္ပါTank

ေခ်းေငြရယူဖို႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေတြ ရွာလို႔မေတြ႕ဘူးဆိုရင္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီ (NBFIs) ေတြမွာလည္း ေငြေခ်းလိုင္စင္ရွိတဲ့အတြက္ သူတို႔ဆီကလည္း ေခ်းေငြမ်ားရယူႏိုင္ပါတယ္shwe။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပမယ့္ ဘဏ္နဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီလို အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ေခ်းယူႏိုင္ပါတယ္။hello


အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သတိထားရမွာေတြ သိထားရမယ့္အျပင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ဘယ္လိုအကဲျဖတ္လဲဆိုတာလည္း သိထားဖို႔ လိုပါတယ္shwe။ ဒါေတြအကုန္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္သိထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေခ်းေငြတစ္ခုကုိ ရရွိႏိုင္မွာပါ။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI)

ေခ်းေငြယူတဲ့အခါသတိထားစရာမ်ား ဘာသတိထားဖို႔လုိလဲ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ား ေခ်းေငြကုမၸဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း သတိထားစရာများ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေကုမ္ပဏီများ MFI watch outs loan borrowing company

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။