အေသးစားေခ်းေငြ ဆိုတာ ဘာလဲ။ MFI ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အေသးစားေခ်းေငြယူျခင္းက ကိုယ့္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈလားဆိုတာ စဥ္းစားေနသလားCypher

ဒါမွမဟုတ္ အေသးစားေခ်းေငြဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ေသခ်ာနားမလည္ဘူးျဖစ္ေနသလားCypher

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြဘယ္လို လည္ပတ္ေနလဲshwe။ ဒီေမးခြန္းေတြအတြက္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါCypher

အေသးစားေခ်းေငြ ဆိုတာ ဘာလဲ။

အေသးစားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ဘဏ္ေတြမွာ မရႏိုင္တဲ့ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI) လို႔ ေခၚပါတယ္shwe။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြနဲ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ပမာဏက ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပါးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ေခ်းေငြကိုလည္း “အေသးစားေခ်းေငြ” ဆိုၿပီး သံုးႏႈန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္Cypher

MFI ေတြရဲ႕ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈကေတာ့ အေသးစားေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဘဏ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဒီေခ်းေငြေတြဟာ အရမ္းနည္းတဲ့ ပမာဏျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ေပးေလ့မရွိပါဘူး။ Microfinance Institutions (MFI) ေတြက ဒီလို အေသးစားေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးပါတယ္Cypher

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI) ဆိုတာ ဘာလဲ။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI) ဆိုတာကေတာ့ အေသးစားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကုမၸဏီေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ အထူးသျဖင့္ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးတာျဖစ္ၿပီး ေငြစုဝန္ေဆာင္မႈေပးတာေတြလည္း ရွိေပမယ့္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မေတြ႕ရပါဘူးCypher

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI) ေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (FRD) မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္shwe။ လက္ရွိမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ လိုင္စင္ရ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကုမၸဏီ ေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္Cypher

ေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္ထိ ေခ်းယူႏိုင္သလဲ။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေငြပမာဏနည္းနည္းပဲ စၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ေခ်းေပးတဲ့ ပမာဏကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလအတြင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္ဆပ္ႏိုင္တယ္ဆိုမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ပိုမ်ားတဲ့ ေငြပမာဏကို ေခ်းေပးတာျဖစ္ပါတယ္Cypher

တည္ဆဲဥပေဒအရ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်းႏိုင္တဲ့ ပမာဏကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ သတ္မွတ္ထားပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ပမာဏကိုပဲ ထုတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္shwe။ တကယ္လို႔ ဒီထက္မ်ားတဲ့ ေငြပမာဏကို ေလွ်ာက္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာဘဏ္တစ္ခုခုမွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္shwe

ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကေရာ ဘယ္ေလာက္လဲ။

တည္ဆဲဥပေဒအရ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြကို လက္ရွိ ေကာက္ခံခြင့္ျပဳထားတဲ့ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၈% (တစ္လလွ်င္ ၂%) ျဖစ္ပါတယ္shwe။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းအားလံုးက ဒီအတိုးႏႈန္းအတိုင္း မဟုတ္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အမ်ားဆံုးေကာက္ခံႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းထားအတိုင္း ေကာက္ခံေလ့ရွိပါတယ္Cypher

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလအထိ အတိုးႏႈန္းကို အမ်ားဆုံး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀% ( တစ္လလွ်င္ ၂.၅%) အထိ ေကာက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္shwe။ ( ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ မတိုင္ခင္ ေခ်းယူခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြေတြအတြက္ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္ ၃၀% နဲ႔ ေကာက္ခံႏိုင္ပါတယ္shwe။ )yes


အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြကေန ေခ်းေငြယူမယ္ဆိုရင္ ဘာေတြသိထားရမလဲ။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI)

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြ ေခ်းေငြအမ်ိုးအစားမ်ား ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားMFIs ဘဏ္မဟုတ္ေသာေခ်းေငြဌာနမ်ား ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ား ေခ်းေငြကုမၸဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား လိုင္စင္ရေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား လိုင္စင္ရေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား MFI ဆိုတာဘာလဲ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ချေးငွေအမျိုးအစားများ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းများMFIs ဘဏ်မဟုတ်သောချေးငွေဌာနများ ချေးငွေကုမ္ပဏီများ ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ လိုင်စင်ရငွေချေးလုပ်ငန်းများ လိုင်စင်ရချေးငွေလုပ်ငန်းများ what is MFI Microfinance loan borrowing company MFIအတိုးႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ေခ်းလို႔ရလဲ ေခ်းေငြပမာဏ အတိုး အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႂကြး အေႂကြး အေႂကြး ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ား ေခ်းေငြကုမၸဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ တိုးေငြ အတိုးႏႈန္း အမ်ားဆုံးေခ်းေငြပမာဏ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ေငြေခ်းျခင္း အေႂကြးယူျခင္း ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ား MFIအတိုးနှုန်း ဘယ်လောက်ချေးလို့ရလဲ ချေးငွေပမာဏ အတိုး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း အသေးစားချေးငွေ ငွေချေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေ အကြွေး ငွေချေးရန် ချီးငွေ အကြွေး အကြွေး အကြွေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေကုမ္ပဏီများ ချေးငွေကုမ္ပဏီ ချေးငွေကုမ်ပဏီ ချေးငွေကုမ်ပဏီ တိုးငွေ အတိုးနှုန်း အများဆုံးချေးငွေပမာဏ ချေးငွေအမျိုးအစားများ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေကုမ္ပဏီများ MFI interest maximum loan borrowing company

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။