အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကေန ဘယ္လိုေခ်းေငြမ်ိဳးကို ရႏိုင္မလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိုင္စင္ရ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုယ့္ေဒသမွာ ဘယ္ကုမၸဏီကဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသလဲဆိုတာ အရင္ဆံုးစစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္Neo

မတူညီတဲ့ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ရႏိုင္တဲ့ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အဲဒီထဲက အမ်ားဆံုးေတြ႕ရတဲ့ ႏွစ္မ်ိဳးကို ေအာက္က ဇယားထဲမွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Neo

ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အျခား အေသးစားေခ်းေငြႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ –

စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြ – လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ပံုစံ ၇ (လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္) ႏွင့္ အာမခံေပးမည့္သူမ်ား လုိအပ္ပါတယ္Neo

ပုဂၢလေခ်းေငြ – ပံုမွန္အားျဖင့္ လခစား ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး လစာအေထာက္အထားႏွင့္ အာမခံေပးသူမ်ားလိုအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြအေၾကာင္းဆက္ေလ့လာရန္Neo

အိမ္ရာေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ စသည့္ ေခ်းေငြမ်ားဆိုလွ်င္ ဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NBFIs) မွ ေခ်းေငြရယူျခင္းက ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။yes


ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္မွာရႏိုင္မွန္းသိၿပီးရင္ ေနာက္သိသင့္တဲ့ အေသးစိတ္ေလးေတြကိုလည္း ေမးျမန္းရပါမယ္shwedingarအတိုးႏႈန္းဘယ္ေလာက္ႏႈန္းနဲ႔ ေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္အထိရႏိုင္မလဲ စသျဖင့္ေမးျမန္းပါ။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI)

MFIsမွရႏုိင္ေသာေခ်းေငြမ်ား အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အေသးစားေခ်းေငြ ေခ်းေငြအမ်ိုးအစားမ်ား ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ား ေခ်းေငြကုမၸဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ ေခ်းေငြကုမ္ပဏီ ေခ်းေငြပံုစံ ေခ်းေငြပံုစံမ်ား အသေးစားချေးငွေ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ချေးငွေအမျိုးအစားများ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေကုမ္ပဏီများ ချေးငွေပုံစံ ချေးငွေပုံစံများ MFI loans microfinance borrowing company

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။