အိမ္ရာေခ်းေငြအေၾကာင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

လတိုင္း အိမ္ငွားခေတြ ေပးေနရတာကို စိတ္ကုန္ေနၿပီလားdingar။ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ေလးတစ္လံုးေလာက္ ဝယ္ႏုိင္ဖို႔ကို စိတ္ကူးယဥ္ဖူးလားTrinity

အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ဖို႔ဆိုတာ လူတိုင္းရဲ႕ စိတ္ကူးတစ္ခုပါdingarအိမ္ရာေခ်းေငြက ဒီစိတ္ကူးအိပ္မက္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္dingar။ အိမ္ငွားခေပးသလုိပဲ လစဥ္ေပးေဆာင္မႈေတြ ရွိဦးမွာဆိုေပမယ့္ ဒီေပးေဆာင္မႈေတြက အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္Trinity

အိမ္ရာေခ်းေငြကို ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြလုိ႔လည္း သိၾကပါတယ္dingar။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အိမ္ေတြက သူ႕ရဲ႕တန္ဖိုးကို ထိန္းထားႏိုင္လုိ႔ပါပဲdingar။ တစ္ခါတစ္ေလဆိုရင္ အိမ္တန္ဖိုးက တက္ေတာင္ တက္လာႏိုင္ပါေသးတယ္dingar။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြနဲ႔ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းကို ဝယ္ယူခဲ့သလုိပါပဲ။

အိမ္ေတြက ေစ်းအရမ္းမ်ားတာေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ တစ္ခါတည္း ေငြအကုန္ေခ်လိုက္ဖို႔က ခက္ခဲတတ္ပါတယ္dingar။ ဒီေငြေပးေခ်မႈ အဆင္ေျပသြားေအာင္ အိမ္ရာေခ်းေငြက ေငြေပးေခ်မႈကို ျဖန္႔က်က္ေပးပါလိမ့္မယ္Trinity

ေငြေခ်းတယ္ဆုိတာ အတိုးနဲ႔ ျပန္ဆပ္ရတာေၾကာင့္ ေပးရမယ့္စုစုေပါင္းပမာဏက ေငြတစ္ခါတည္း အၿပီးရွင္းရတာထက္ပိုၿပီး အကုန္အက်မ်ားတယ္ဆိုတာေတာ့ သတိရေစခ်င္ပါတယ္Trinity

ေခ်းေငြတုိင္းကေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိတာခ်ည္းပါပဲdingar။ ဒီအႏၱရာယ္ကို ေခ်းေပးတဲ့သူေရာ၊ ေခ်းယူသူကပါ ဂရုတစိုက္ စဥ္းစားဖို႔လုိပါတယ္dingar။ ဒီအႏၱရာယ္ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြ အကဲျဖတ္တဲ့ပံုကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Trinity

အိမ္ရာေခ်းေငြအေၾကာင္း ေအာက္မွာဆက္လက္ေလ့လာပါ။hello


အိမ္ရာေခ်းေငြဆုိတာဘာလဲ။

အိမ္ရာေခ်းေငြဆိုတာ အိမ္တစ္လံုး ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းတဲ့ေခ်းေငြပါTrinity

တိုက္ခန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေဆာက္အအံုပါတဲ့ေျမပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကူးထဲက အိမ္ေလးရွိေပမယ့္ ဝယ္ဖုိ႔အတြက္ ေငြအလံုအေလာက္မရွိေသးဘူးဆုိရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ပါတယ္dingar။ ဒါက ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးတာပါdingar။ ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ ဒါေၾကာင့္ ေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ေတာ့ လုိပါတယ္dingar။ ဒါ့အျပင္ အတိုးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခေတြလည္း ေပးရဦးမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မူလေခ်းေငြပမာဏထက္ ပိုတဲ့ပမာဏကို ျပန္ဆပ္ရပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လိုအိမ္မ်ိဳးဝယ္လို႔ရလဲ။

တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုနဲ႔ အေဆာက္အအံုပါတဲ့ေျမေတြကို ဝယ္လုိ႔ရပါတယ္dingar။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္လည္း ဝယ္ဖို႔ခြင့္ျပဳတဲ့ အိမ္အမ်ိဳးအစားမတူႏုိင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ေခ်းေငြယူမယ့္သူဆီမွာ ေမးျမန္းၾကည့္ပါdingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေဆာက္လုပ္ဆဲအိမ္ေတြကို ဝယ္ဖို႔ခြင့္ျပဳတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက်ေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြကေနျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားမခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီကျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးဆီကျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳတာေတြ ရွိပါတယ္။

ေခ်းေငြကို ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ထားလဲ။

အိမ္ရာေခ်းေငြယူတဲ့အခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကနဦးေပးသြင္းေငြ၊ အတိုးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္ခေတြ ေပးေဆာင္ဖို႔ လုိပါတယ္Trinity

အိမ္ရာေခ်းေငြက လစဥ္အရစ္က်ျပန္ဆပ္ရတဲ့ ေခ်းေငြမ်ိဳးပါdingar။ ေခ်းေငြရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသနဲ႔ အတိုးကို လစဥ္ပံုမွန္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာပါTrinity

အိမ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ = ကနဦးေပးေခ်ေငြ + ေခ်းေငြပမာဏ (ေငြရင္း) + အတိုး + ဝန္ေဆာင္ခ

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရလဲ။

အိမ္ရာေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔ အခ်ိန္အေတာ္အတန္ ယူႏုိင္ပါတယ္dingar။ ပမာဏမ်ားတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြကလည္း ျပန္ဆပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ၁၅ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ေပးပါတယ္dingar၂၅ ႏွစ္ထိေပးတဲ့သူတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္Trinity

ေခ်းေငြသက္တမ္း (ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရမယ့္ကာလ) ၾကာတယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြပမာဏကို အခ်ိန္အၾကာႀကီးအထိ ျဖန္႔လုိက္တဲ့သေဘာျဖစ္တာေၾကာင့္ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ ပမာဏနည္းသြားပါလိမ့္မယ္dingar။ တစ္လကို ဘယ္ေလာက္ဆပ္ဖို႔ လိုမလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းခ်င္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ လစဥ္ဆပ္ေငြတြက္စက္မွာ တြက္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္Trinity

ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာေလေလ ေပးရမယ့္အတိုးမ်ားေလေလ ဆိုတာကိုေတာ့ သတိရပါdingar။ ဒါ့အျပင္ ေခ်းေငြသက္တမ္းၾကာတယ္ဆုိရင္ အေၾကြးႏြံထဲမွာ ၾကာၾကာေနရေလပါပဲ။ ေခ်းေငြပမာဏအျပည့္ ဆပ္လို႔မၿပီးမခ်င္း အိမ္ကလည္း ကိုယ့္အပိုင္မဟုတ္ေသးပါဘူး။

ဘယ္ေလာက္ေခ်းေပးႏိုင္လဲ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အိမ္တန္ဖိုးရဲ႕ ၇၀% အထိ ေခ်းေပးပါတယ္dingar။ က်န္တဲ့ ၃၀% ကို ကနဦးေပးသြင္းေပးေခ်ေငြအျဖစ္ ေပးေခ်ရပါတယ္Trinity

အမ်ားဆံုးေခ်းေငြပမာဏကေတာ့ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူ ဘယ္ေလာက္တတ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ မူတည္ပါတယ္Trinity

တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အိမ္ရာေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ (တုိက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၊ အေဆာက္အအံုပါေသာေျမ) အတြက္ အနည္းဆံုးပမာဏ သတ္မွတ္ထားတတ္ပါတယ္dingarတိုက္ခန္းအတြက္ အနည္းဆံုး သိန္း ၂၀၀ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၿပီး အေဆာက္အအံုပါတဲ့ေျမေတြရဲ႕ အနည္းဆံုးတန္ဖုိးက ပမာဏပိုမ်ားပါတယ္။

ကနဦးေပးေခ်ေငြဆုိတာ ဘာလဲ။

ကနဦးေပးေခ်ေငြဆိုတာ ေရွးဦးစြာေပးသြင္းရတဲ့ ေငြကို ဆိုလိုုပါတယ္dingar။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ကိုယ္ဝယ္လုိက္တဲ့အိမ္အတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေစခ်င္ၾကပါတယ္။
ကနဦးေပးေခ်ေငြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ဝယ္ယူမယ့္အိမ္တန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀% ပါdingar။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက က်န္တဲ့ပမာဏကို ေခ်းေပးပါလိမ့္မယ္dingar။ အိမ္ရာေခ်းေငြမယူခင္ ကနဦးေပးေခ်ေငြအတြက္ အရင္စုေဆာင္းဖို႔ လုိပါတယ္Trinity

ကနဦးေပးေခ်ေငြ မ်ားမ်ားေပးႏုိင္ေလေလ ေခ်းေငြပမာဏ နည္းေလေလပါပဲdingar။ ေခ်းေငြပမာဏနည္းေလေလ ေပးရမယ့္အတိုးလည္း နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ေငြရင္း (Principal) ဆုိတာ ဘာလဲ။

ေခ်းယူခဲ့တဲ့ ပမာဏကို ေငြရင္းလုိ႔ ေခၚပါတယ္dingar။ ဒီအေပၚမွာ အတိုးကိုေပးရမွာပါdingar။ လစဥ္လတိုင္း အတိုးနဲ႔ ေငြရင္းအနည္းငယ္ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အတုိးက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁0% ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ျဖန္႔က်က္တြက္နည္း (Amortization method) နဲ႔ တြက္ပါတယ္dingarAmortization နဲ႔ Flat method ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကို ဒီမွာေလ့လာပါdingar။ (အတိုးက ၈% သို႔မဟုတ္ ၁၀% ေကာက္ခံတာလည္း ရွိပါတယ္။)

ဘယ္လိုအခေၾကးေတြ ေပးရလဲ။

အိမ္ရာေခ်းေငြယူတဲ့အခါ သိထားရမယ့္ အခေၾကးေလးေတြ ရွိပါတယ္Trinity

ဝန္ေဆာင္ခ – ေခ်းေငြပမာဏရဲ႕ ၁ % မွ ၂ % အထိ ေကာက္ခံေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ေလွ်ာက္ထားခလည္း ထပ္မံေကာက္ခံတဲ့ ဘဏ္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္dingar။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီအခေၾကးေတြကုိ ေရွးဦးစြာေပးေဆာင္ ရပါတယ္။
ေနာက္က်ေၾကး – လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း ေနာက္က်ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္က်ေၾကး ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္dingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၃% နဲ႔ အထက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ပ်က္ကြက္ေၾကးပါ ထပ္မံေကာက္ခံႏုိင္ပါတယ္။
ႀကိဳတင္ေငြအေၾကဆပ္ခ – ေခ်းေငြယူတယ္ဆိုတာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ကိုလည္း သေဘာတူလုိက္တာပါပဲdingar။ အတိုးက လက္က်န္ျဖန္႔က်က္နည္းနဲ႔ တြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာေစာျပန္ဆပ္မယ္ဆုိရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက အတိုး ရသင့္သေလာက္ မရေတာ့ပါဘူးdingar။ ဒါေၾကာင့္ အစီအစဥ္ခ်ထားတာထက္ ေစာၿပီးျပန္ဆပ္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ေငြအေၾကဆပ္ခ ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။
အျခားဝန္ေဆာင္ခမ်ား – အခိ်ဳ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေရွ႕ေနခ၊ ရာျဖတ္ေၾကး၊ စာရြက္စာတမ္းေၾကး စသျဖင့္ အျခားဝန္ေဆာင္ခေတြကိုလည္း ထပ္မံေကာက္ခံတတ္ပါတယ္Trinity

သိထားရမယ့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြက

အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းက အာမခံေၾကး၊ အခြန္ေၾကး စသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ပိုေစပါတယ္dingar။ မီတာခ၊ ထိန္းသိမ္းခ စသျဖင့္လည္း ေပးေဆာင္စရာေတြ ရွိပါေသးတယ္။

အိမ္ရာေခ်းေငြကို ဘယ္သူေတြေပးလဲ။

အိမ္ရာေခ်းေငြ ထုတ္ေပးတဲ့ အဓိကေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ (၂) မ်ိဳး ရွိပါတယ္dingarဘဏ္နဲ႔ ဘဏ္မဟုတ္တဲ့ ေခ်းေငြကုမၸဏီ (NBFIs) ေတြ ျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဒီေခ်းေငြက ပမာဏမ်ားၿပီး အကဲျဖတ္ရခက္တာေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့သူ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါဘူး။

ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္လဲ။

အျခားေခ်းေငြေတြလိုပဲ အိမ္ရာေခ်းေငြကိုလည္း လူတိုင္းေတာ့ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေခ်းေငြထုတ္ေပးသင့္လား၊ ဘယ္ေလာက္ ပမာဏ ထုတ္ေပးရမလဲ၊ သက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ ဆုိတာေတြကို ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္dingarအသက္၊ ဝင္ေငြနဲ႔ အျခားအခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပါလိမ့္မယ္Trinity

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ားစုကေတာ့ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၀ ႏွစ္အတြင္းရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အသက္အရြယ္အေပၚမွာ တင္းၾကပ္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္Trinity

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ားစုက လစဥ္ပံုမွန္ဝင္ေငြရွိဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုတတ္ၾကပါတယ္dingar။ ဒါမွ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ စိတ္ခ်လို႔ရမွာပါdingar။ ေခ်းေငြမ်ားမ်ားယူေလေလ ရွိရမယ့္ လစဥ္ပံုမွန္ဝင္ေငြလည္း မ်ားေလေလပါပဲdingar။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြက လစဥ္ဝင္ေငြရဲ႕ တစ္ဝက္မရွိရပါဘူး။

အာမခံပစၥည္း၊ အာမခံေပးမယ့္သူ လုိလား။

ပစၥည္းတစ္ခုဝယ္ယူဖို႔ ေခ်းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝယ္ယူမယ့္ပစၥည္းကို အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္dingar။ အျခားအာမခံပစၥည္း ထပ္မံမလိုအပ္ေတာ့ပါဘူးdingar။ ေငြျပန္မဆပ္ႏုိင္ေတာ့တာမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက သိမ္းယူသြားႏိုင္တယ္ဆုိတာကိုေတာ့ သိထားဖို႔လိုပါတယ္Trinity

အာမခံပစၥည္းအျပင္ အာမခံေပးဖို႔ ဝင္ေငြအလံုအေလာက္ရွိတဲ့ အာမခံသူ ၁ ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ၂ ေယာက္ လုိပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားဖို႔လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြက

ပံုမွန္လုိအပ္တတ္တာေတြက မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ လစာေထာက္ခံစာ စသျဖင့္ျဖစ္ပါတယ္dingar။ လခစားဝန္ထမ္းေတြအတြက္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ လစာစလစ္၊ ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း စတာေတြ လုိပါတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအေပၚ မူတည္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္ေတြ ကြာျခားႏုိင္ပါတယ္။


ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအိမ္ငယ္ေလးကို ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းလမ္း (၂) ခု ရွိပါတယ္Trinity

hello


ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္မႈမွာ ကိုယ္အတြက္ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ ေခ်းေငြကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္Trinity

တစ္လကို ဘယ္ေလာက္ျပန္ဆပ္ရမလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ လစဥ္ဆပ္ေငြတြက္စက္မွာ တြက္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ရာေခ်းေငြယူတဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္တန္အိမ္ကို ဝယ္ႏုိင္မလဲဆိုတာ သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြ-ဝင္ေငြအခ်ိဳး တြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္Trinity

အိမ္ေတာ့ မဝယ္ေသးဘူးdingar။ ကားတစ္စီးေလာက္ အရင္ဝယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါTrinity

အိမ္အရစ္က်ဝယ္ရန္ အိမ္ရာေခ်းေငြအတိုး အိမ္ယာေခ်းေငြ အိမ္ယာ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ တိုက္ခန္းေခ်းေငြ တိုက္ခန္း အိမ္ျခံေျမေခ်းေငြ ခ်ီးေငြ အိမ်ရာချေးငွေ အိမ်ယာချေးငွေ အိမ်အရစ်ကျဝယ်ယူခြင်း ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း တိုက်ခန်းချေးငွေ အိမ်ခြံမြေချေးငွေ home loan borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။