ေခ်းေငြတစ္ခုရရွိဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေခ်းေငြလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း ေခ်းေငြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျမန္ရခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲshwedingar။ ဒါေပမယ့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ယံုၾကည္ရတဲ့ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုသာ ေခ်းေပးခ်င္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြကို အျမန္ရရွိဖို႔ေတာ့ ခက္ပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းနဲ႔ ေခ်းေငြရရွိျခင္းက ၄ – ၆ ပတ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္လည္း အခ်ိန္ ပိုၾကာႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဥပမာ – အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြဟာ ေခ်းေငြမေလွ်ာက္ထားခင္မွာ ေလ့က်င့္ေရးက႑ေတြ၊ အစည္းအေဝးေတြနဲ႔ စစ္ေဆးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္Tank

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုမ်ားတဲ့အတိုးႏႈန္း ကို ေပးဖို႔ ဆႏၵရွိၿပီး ေခ်းေငြပမာဏ နည္းနည္းပဲ လိုအပ္တာဆုိရင္ လိုင္စင္မရွိတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြရွိတဲ့အတြက္ ေခ်းေငြရရွိဖုိ႔ ပိုျမန္ ပါတယ္shwedingar။ အေပါင္ဆိုင္ေတြမွာ ေခ်းသလို အာမခံ (အေပါင္ပစၥည္း)နဲ႔ ေခ်းတာက ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ပိုနည္းတာေၾကာင့္ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြထက္ ေခ်းေငြရဖို႔ ပိုျမန္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ တစ္ႀကိမ္ေခ်းေငြရရွိဖူးၿပီးသား ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူထံမွာ ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေခ်းေငြအတည္ျပဳေပးဖုိ႔အတြက္ ပိုျမန္ႏုိင္ပါတယ္Tank

ေခ်းေငြပမာဏမ်ားၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆံုး အနည္းဆံုးအတိုးႏႈန္း လိုခ်င္တာဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ရွည္ဖို႔လိုပါမယ္shwedingar။ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြယူမယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ပိုမိုသတိထားလုပ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဘယ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူဆီကပဲျဖစ္ျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားတာဆိုရင္ ေခ်းေငြအတည္ျပဳဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ၾကာတတ္ပါတယ္shwedingarအာမခံေခ်းေငြနဲ႔ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြအေၾကာင္းဒီမွာေလ့လာပါ။

ေခ်းေငြတစ္ခုရရွိဖို႔ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ယူႏိုင္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြယူဖို႔ လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္ဆိုရင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျမန္ဆံုး အစီစဥ္ခ်ထားသင့္ပါတယ္shwedingar။ ဒါ့အျပင္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ အရံေငြလည္း စုေဆာင္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္Tank

ဘာလို႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူတာလဲ။

ေခ်းေငြယူတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ေသခ်ာမစဥ္းစား၊ မခ်င့္ခ်ိန္ပဲ ေခ်းေငြယူျခင္းက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေၾကြးႏြံထဲကို တြန္းပို႔တာနဲ႔ အတူတူပါပဲTank

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ လုပ္ရမယ့္ အဆင့္အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္shwedingar။ အဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္က ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနအေပၚမူတည္ပါတယ္shwedingar။ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့ အဓိကအဆင့္ (၅) ဆင့္ ကေတာ့ –

shwedingar။ ေခ်းေငြယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

shwedingar။ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း

shwedingar။ မွန္ကန္ေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ရွာေဖြျခင္း

shwedingar။ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

shwedingar။ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြခ်ေပးျခင္း

ေခ်းေငြရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေခ်းေငြခ်က္ခ်င္းလိုအပ္သူေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ရွိမလဲ။

ေခ်းေငြကို အခုခ်က္ခ်င္း လိုအပ္ေနတာမ်ိဳးဆိုရင္ အထူးသျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားသူဆိုရင္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြက အကန္႔အသတ္မ်ားလြန္းပါတယ္Tank

ေခ်းေငြယူမယ့္အစား တျခားနည္းနဲ႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းလို႔ရေသးလဲဆိုတာကို အရင္ဆံုး စဥ္းစားၾကည့္ပါshwedingar။ ဥပမာ – စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာအတြက္ အေရးေပၚ ေငြလိုအပ္ေနတာဆုိရင္ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူ (Supplier) ကို ေငြေပးေခ်မႈကာလတုိးေပးႏိုင္မလား၊ ေဖာက္သည္ေတြကို ေပးေခ်စရာေတြအတြက္ ေစာေစာေပးေခ်ႏုိင္မလားဆိုၿပီး ေမးျမန္းၾကည့္ပါTank

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ အေရးေပၚ ေငြလုိအပ္တာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ေခ်းေငြမယူခင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း (၆) ခုကို ဒီမွာ အရင္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကေန ေငြေၾကးနဲ႔ မဟုတ္ပဲ ဥပမာ – အစားအေသာက္အားျဖင့္ အကူအညီရႏုိင္လား ဆိုတာ အကူအညီေတာင္းၾကည့္ပါshwedingar။ ဒီနည္းအားျဖင့္လည္း အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်မယ့္ ကုန္က်စရိတ္က အေရးေပၚအတြက္ သံုးေငြအျဖစ္ က်န္ရွိေနမွာပါပဲTank

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေခ်းေငြေရြးခ်ယ္မႈေတြကေတာ့

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းရႏိုင္တာ

  • သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မိသားစု

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လို ျပန္ဆပ္မယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၁၀၀% ရာခုိင္ႏႈန္း ရွင္းေအာင္လုပ္ထားပါshwedingar။ ျပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ ေငြကို ဘယ္ကေနရမယ္ဆုိတာကိုလည္း ေသခ်ာသိဖို႔လုိပါတယ္Tank

  • လိုင္စင္ရ အေပါင္ဆိုင္

ေရႊကို အေပါင္ထားၿပီး အတိုး ၃% နဲ႔ ၄ လေခ်းထားတာျဖစ္ျဖစ္၊ အဝတ္အစား စတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ၁၀% အတိုးနဲ႔ အေပါင္ထားၿပီး ေခ်းလို႔ ရေကာင္း ရႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အခ်ိန္မီ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေပါင္ပစၥည္းဆံုးမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့ပါနဲ႔Tank

  • လိုင္စင္မဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ

ေၾကးႀကီးေပမယ့္ ေခ်းေငြရဖို႔ ျမန္ဆန္လြယ္ကူပါတယ္shwedingar။ ေၾကးႀကီးၿပီး အေၾကြးႏြံထဲ ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ားတဲ့အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြဆီကေန ေခ်းေငြယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတိထားပါTank

ရက္ပိုင္းေလာက္ အခ်ိန္ရွိေသးတယ္ဆိုရင္

  • ဘဏ္မွ ကာလတုိအာမခံေခ်းေငြ

ဘဏ္ကေန ရက္ပိုင္းအတြင္း အတည္ျပဳေပးႏုိင္တဲ့ ေရႊေပါင္ေခ်းေငြ၊ အိမ္ေပါင္ေခ်းေငြ နဲ႔ အျခားအာမခံေခ်းေငြေတြ ရရွိႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြအားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ ေတာ့ လိုပါတယ္shwedingar။ ဘဏ္နဲ႔ အရင္က ဆက္ဆံေရးရွိၿပီးသားဆိုရင္ ေခ်းေငြရရွိႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးပိုမ်ားပါတယ္Tank

  • ဒီဂ်စ္တယ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားမွ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြ

ဒီနည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနတုန္းပါshwedingar။ ဒါေပမယ့္ လိုင္စင္ရ ဒီဂ်စ္တယ္ေခ်းေငြကုမၸဏီေတြ တျဖည္းျဖည္း ေပၚထြက္လာပါၿပီshwedingar။ စာရြက္စာတမ္းျပည့္စံုတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုေနရာကေန ရက္ပိုင္းအတြင္း ေခ်းေငြရေကာင္း ရႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ သို႔ေသာ္လည္း ေခ်းေငြပမာဏ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး အတိုးႏႈန္းကလည္း လိုင္စင္မဲ့ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြထက္ေတာ့ နည္းေကာင္းနည္းေပမယ့္ ပံုမွန္ႏႈန္းထားထက္ေတာ့ ပိုမ်ားေလ့ရွိပါတယ္Tank

ေတြ႕တဲ့အတိုင္းပါပဲ အေရးေပၚအတြက္ ေခ်းေငြဆိုတာ ေရြးခ်ယ္စရာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မရွိဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပါshwedingar။ ကုန္က်ေငြပိုမ်ားႏိုင္တဲ့ ေခ်းေငြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ဘ႑ာေရးကို ေသခ်ာစီမံထိန္းသိမ္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ အရံေငြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အၿမဲစုေဆာင္းထားပါ။world


အျခား ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကေတာ့ အာမခံ၊ အေၾကြးဝယ္ကတ္ (စီးပြားေရးဆိုင္ရာေၾကြးၿမီလိုင္း) နဲ႔ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕ေတြျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြကလည္း အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။world


ေခ်းေငြတစ္ခုေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေခ်းေငြခ်က္ခ်င္းလုိခ်င္ပါတယ္ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ ချေးငွေရဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်း loan how long option for emergency need of money borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။