အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) အဖြဲ႕ဝင္ကတ္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

SME အဖြဲ႕ဝင္ကတ္ဆိုတာ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) အျဖစ္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန႐ံုးမွ  အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အသင္းဝင္ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

SME အဖြဲ႕ဝင္ကတ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္ထားရရွိၿပီးတဲ့ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြက SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ (SME Development Agency) မွ ျပဳလုပ္တဲ့ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္း၊ ဗဟုသုတေဝမွ်ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း အစရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ SME အဖြဲ႕ဝင္ကတ္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ Credit Guarantee Insurance (CGI) မွ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေခ်းေငြ အပါအဝင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB)၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (SMEDB) နွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (MADB) မွလည္း အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) ေခ်းေငြေတြကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.comအစိုးရဘဏ္မ်ားအေၾကာင္းဒီမွာေလ့လာပါ။

အဖြဲ႕ဝင္ကတ္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုး သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္႐ံုးခြဲ (DISI) မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စစ္ေဆးပါshwedingar.com။ ႐ံုးခြဲစာရင္းကို ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ေအာက္ဆံုးမွာ ေပးထားတဲ့ လင့္ခ္ (link) ကေနတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါတယ္။

အဖြဲ႕ဝင္ကတ္ေလွ်ာက္ထားမယ့္ လုပ္ငန္းက ၂၀၁၅ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒအရ SME အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.comSME ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ လုပ္ငန္းက သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.com။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္က အခ်က္ေလးေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိရပါမယ္။

  • ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေနထုိင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈမရွိျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမုႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိျခင္း။
  • ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း၊ အလုပ္ခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း။

SME အဖြဲ႕ဝင္ကတ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွာ တင္သြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခ အနည္းငယ္ေပးဖို႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။  

ပိုၿပီး အေသးစိတ္က်က် သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (DISI) ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါshwedingar.comDISI ႐ံုးခြဲမ်ား

SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီအေၾကာင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဆက္လက္ေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (Website) မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္shwedingar.comSME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ

SME အဖြဲ႕ဝင္ကတ္ကို msmewebportal.gov.mm တြင္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီshwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အဆင္မေျပမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ မေလွ်ာက္ထားခင္ ကိုယ့္နဲ႔နီးစပ္ရာ DISI ဌာနမွာ အရင္ဆံုးေမးျမန္းၾကည့္ဖို႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္Morpheus

အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္ကတ္ SMEအဖြဲ႕ဝင္ကတ္ SMEအဖြဲ႔ဝင္ DISI႐ုံးခန္း DISI႐ုံး SME အဖွဲ့ဝင်ကတ် ဘယ်လိုလျှောက်ရမှာလဲ DISIရုံးခန်း DISIရုံး sme member card how to apply disi office

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။