ေခ်းေငြရရွိဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားလာေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူေတြကိုသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးခ်င္ၾကပါတယ္shwe။ အဲဒီအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့လူဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာကို ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္ အကဲျဖတ္တတ္ၾကပါတယ္Cypher

ဒီလိုအကဲျဖတ္တဲ့အခါ အဂၤလိပ္အကၡရာ (C) ၅ လံုးကို အသံုးျပဳေလ့ရွိေပမယ့္ သူတို႔အဓိက ဆန္းစစ္တာကေတာ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ပဲရွိပါတယ္Cypher

 • ျပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ ဆႏၵ ရွိမရွိ။
 • ျပန္ဆပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ (ေငြေၾကး) ရွိမရွိ။
 • ျပန္မဆပ္ႏိုင္တဲ့အခါ ေခ်းေငြကိုကာမိေစဖို႔ အားထားႏုိင္မယ့္ပစၥည္း ရွိမရွိ။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ဘယ္လိုအကဲျဖတ္လဲ ဆုိတာနဲ႔ ေခ်းေငြအကဲျဖတ္နည္း (C) ၅ လံုးအေၾကာင္းကို ဒီမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ဒီ အခ်က္ (၅) ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္Cypher

မၾကာခင္မွာ ေခ်းေငြယူဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေလးတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္Cypher

မေလွ်ာက္ထားမီ ျပင္ဆင္စရာမ်ား

 • ေခ်းေငြအကဲျဖတ္နည္း အခ်က္ (၅) ခ်က္ (C ၅ လံုး) ကုိ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
 • ေခ်းေငြကို အခု ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ သံုးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေအာင္ လုပ္ပါ။
 • ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး အမွန္တကယ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ ေရးဆြဲပါ။
 • ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသံုးဖို႔ ဝယ္စရာတစ္ခုခုအတြက္ ေခ်းမွာဆိုရင္ေတာ့ ေငြမေခ်းခင္ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြကို ျပန္ေမးေစခ်င္ပါတယ္။
 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရဲ႕ဘ႑ာေရးစာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ မွတ္တမ္းေတြကို အစီအစဥ္တက် ျပဳလုပ္ထားပါ။
 • ရႏုိင္မယ့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သုေတသနလုပ္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။
 • လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ လုပ္ၿပီး လုိအပ္မယ့္စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ အာမခံေပးမယ့္သူေတြကို မေလွ်ာက္ထားမီ ႀကိဳတင္ၿပီး အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားပါ။

ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ျပင္ဆင္စရာမ်ား

 • လိုအပ္ခ်က္ေတြ အစီအစဥ္တက်ရွိၿပီး လိုလိုလားလားတာဝန္ယူမႈရွိပါေစshwe။ ဒါမွ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုရၿပီး လိုအပ္ရင္ ကူညီဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါလိမ့္မယ္။
 • လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းေတြ အားလံုးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ျပပါshwe။ “စာရြက္စာတမ္းမျပည့္စံုျခင္း” က ေခ်းေငြရရွိဖို႔ ျငင္းပယ္ခံရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပါ။

ေခ်းေငြရရွိၿပီးတဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား

 • ေခ်းေငြကို အခ်ိန္မီျပန္ဆပ္ပါshwe။ ေခ်းေငြကို ျပန္မဆပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပန္ဆပ္ဖို႔ ေနာက္က်တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေခ်းေငြရရွိဖို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခြင့္အလမ္းနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲshwe။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အေရးေပၚေခ်းေငြ လုိအပ္မလားမသိႏုိင္တဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း ေခ်းေငြကို အခ်ိန္မီျပန္ဆပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ေခ်းေငြမွတ္တမ္းေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန (၃) မ်ိဳးမွာ ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြကို နားလည္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ေခ်းေငြကို ရရွိေစမယ့္ အခြင့္အလမ္းပိုေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္Cypher

ဒီလို ျပင္ဆင္မႈေတြအမ်ားႀကီး ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ အခြင့္အေရးပိုမ်ားလာမယ္ဆိုေပမယ့္ ေခ်းေငြကုိ ခ်က္ခ်င္းရမယ္လုိ႔ မဆိုလုိုပါဘူး။ ေခ်းေငြတစ္ခု ရရွိဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူလဲဆုိတာကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။testing


ေခ်းေငြတစ္ခုေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေခ်းေငြရေအာင္ဘယ္ေတြျပင္ဆင္မလဲ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ချေးငွေရရှိရန်ပြင်ဆင်ရန်များ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်း loan chance borrowing things to prepare

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။