အရစ္က်ေခ်းေငြ၊ တစ္လံုးတစ္ခဲေခ်းေငြ ႏွင့္ ထပ္တလဲလဲေခ်းေငြ ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေခ်းေငြေတြက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္Trinity

ဒီလိုကြာျခားခ်က္ထဲက တစ္ခုက ျပန္လည္ေပးဆပ္တဲ့နည္းလမ္း မတူညီျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္Trinity

အေတြ႕ရမ်ားတဲ့ ေပးဆပ္ျခင္းနည္းတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။yes


အရစ္က်ေခ်းေငြ
အရစ္က်ဆိုတာကေတာ့ ေခ်းေငြအျပည့္ကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း အရင္ထုတ္ေပးၿပီးေတာ့ အတိအက်သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း ျပန္ဆပ္ရတာမ်ိဳးပါshwe။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္လခ်င္းစီျပန္ဆပ္ရပါတယ္Trinity

လတိုင္း လတိုင္း ေပးဖို႔က်န္ရွိေနတဲ့ပမာဏထဲ အတိုးကို ထည့္ေပါင္းသြားပါလိမ့္မယ္shwe။ အတိုးနဲ႔ ေငြရင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို လစဥ္ျပန္ဆပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္Trinity

သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း ေခ်းေငြအျပည့္ျပန္ဆပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီေခ်းေငြယူျခင္းက ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္shwe။ ထပ္မံၿပီးေခ်းေငြယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားဖို႔လုိပါတယ္Trinity

ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္Trinity

 

တစ္လံုးတစ္ခဲေခ်းေငြ
ဒီေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမွာလည္း ေခ်းေငြအျပည့္ကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း အရင္ထုတ္ေပးပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းခ်င္းစီပံုမွန္ျပန္ဆပ္မယ့္အစား ေခ်းေငြကာလၿပီးဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္က်မွ ေခ်းေငြအျပည့္ကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျပန္ဆပ္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္shwe။ အတိုးေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခေတြအားလံုးကိုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေပးေဆာင္ရမွာပါshwe။ ဥပမာေျပာရရင္ အေပါင္ဆိုင္ေတြမွာရႏိုင္တဲ့ ေခ်းေငြနဲ႔တူပါတယ္shwe။ ေငြတိုးေခ်းစားသူအမ်ားစုက ဒီနည္းကိုသံုးေလ့ရွိပါတယ္Trinity

 

ထပ္တလဲလဲေခ်းေငြ (ေၾကြးၿမီလိုင္း – line of credit)
ဒီေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမွာေတာ့ ေခ်းေငြကို ႀကိဳထုတ္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အေၾကြးယူႏိုင္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္shwe။ ဒီပမာဏအထိ လိုအပ္သေလာက္ ေခ်းယူၿပီးသံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္shwe။ အတိုးကိုလည္း ကိုယ္ေခ်းယူသံုးစြဲလိုက္တဲ့ ပမာဏအေပၚမွာ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံပါလိမ့္မယ္Trinity

သေဘာတူညီခ်က္ၿပီးဆံုးတဲ့အခ်ိန္အထိ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္လိုက္၊ ျပန္ယူလိုက္ လုပ္လို႔ရပါတယ္shwe။ ဒီလိုေခ်းေငြမ်ိဳးမွာေတာ့ ေခ်းေငြဆက္လက္ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခသတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခရက္ဒစ္ကတ္ (အေၾကြးဝယ္ကတ္) လိုမ်ိဳး ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားပါ။yes


အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားေတြအားလံုးဟာ အာမခံပစၥည္းပါေခ်းေငြေတြလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို အာမခံပစၥည္းမဲ့ေခ်းေငြလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အာမခံျဖင့္ေခ်းေငြနဲ႔ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြ ကြာျခားခ်က္ကို ဆက္လက္ေလ့လာရန္။

အရစ္က် ထပ္တလဲလဲ တစ္လံုးတစ္ခဲ ခ်ီးေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ေခ်းေငြပံုစံ ေခ်းေငြပံုစံမ်ား အရစ်ကျ တစ်လုံးတစ်ခဲ ထပ်တလဲလဲ ချေးငွေ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေပုံစံ ချေးငွေပုံစံများ loan installment lump sum revolving borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။