ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

(updated  ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၂၀)

ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြကို ဘဏ္အခ်ိဳ႕နဲ႕ ေငြေခ်းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ (NBFI) ေတြကေန စတင္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိထုတ္ေပးတာ အနည္းငယ္သာ ရွိေသးတာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာေခ်းေငြနဲ႔ ေက်ာင္းကေတာ့ နည္းႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ပညာဆည္းပူးေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပရာကို အလြယ္တကူေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေအာက္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Morpheus

ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြဆိုတာ ဘာလဲdingar။ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ဒီမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ 

*** ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ား (အတိုးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္ခ၊ ရရွိႏုိင္သည့္ေက်ာင္းမ်ား စသည္) သည္ ဤစာမ်ားေရသားေနစဥ္တြင္ တိက်မႈရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္dingar။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူလိုသည့္ ကုမၸဏီကို အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။yes


Sort by
ရလဒ္ 1 – 7 of 7 ခု ကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ 7 ခုလံုးကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုသာ ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုမွ မရွိပါ။
စီစစ္ရန္ စီရန္
UAB Logo
UAB Education Loan
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀.၀%-၁၄.၅%
Amortization Method
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၂၀%
သက္တမ္းကာလ -
၅ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
AEON Education Loan
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၆.၈%
Flat Method
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္သည္။
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ
အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းမ်ားသာ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
Pristine Global Finance Logo
Pristine Finance Education Loan
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၃၆%
Amortization Method
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
မရွိပါ။
သက္တမ္းကာလ -
၆ လ
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
AYA Bank Logo
AYA Education Loan
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၈.၀%-၁၃.၀%
Amortization Method
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၂၀%
သက္တမ္းကာလ -
၅ ႏွစ္
အထိ
အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းမ်ားသာ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
MTB Bank Logo
MTB Education Loan
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
Amortization Method
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၂၀%
သက္တမ္းကာလ -
၃ ႏွစ္
အထိ
အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းမ်ားသာ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
CB Bank Logo
CB Education Loan
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၉.၀%
Flat Method
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၁၀%
သက္တမ္းကာလ -
၂ ႏွစ္
အထိ
အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းမ်ားသာ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
SME Development Bank Logo
SMEDB Education Loan
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၉%
Flat Method
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၁၀%
သက္တမ္းကာလ -
၂ ႏွစ္
အထိ
အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းမ်ားသာ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔

အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပညာေရးေခ်းေငြေတြက ကိုယ့္အတြက္ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေခ်းေငြရယူၿပီး ပညာေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္dingar။ ဘဏ္နဲ႔ ေခ်းေငြကုမၸဏီေတြမွာ ရႏုိင္တဲ့  အာမခံမဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ကို္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Morpheus

အဆင္မေျပေသးဘူးဆိုရင္ ေအသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြမွာ ရေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္dingar။ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳထားတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီကို သိရွိရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ စာပို႔ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ပညာေရးသင္စရိတ္ေခ်းေငြ ပညာေရးေခ်းေငြ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ပညာေရးေခ်းေငြမ်ား ေခ်းေငြမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ဘဏ္တိုး ဘဏ္အတိုး ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း ဘဏ္တိုးမ်ား ဘဏ္တိုးမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေအရြန္ ေအယြန္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား လက္ရွိဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား အတိုးယူပုံ ပညာရေးသင်စရိတ်ချေးငွေ ပညာရေးချေးငွေ ပညာသင်စရိတ်ချေးငွေများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပညာသင်စရိတ်ချေးငွေများ ပညာရေးချေးငွေများ ချေးငွေများ နှိုင်းယှဉ်ချက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဘဏ်တိုး ဘဏ်အတိုး ဘဏ်အတိုးနှုန်း ပညာသင်စရိတ်ချေးငွေအတိုးနှုန်း ဘဏ်တိုးများ ဘဏ်တိုးများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဘဏ်တိုးနှုန်းများ အေရွန် အေယွန် ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ လက်ရှိဘဏ်အတိုးနှုန်းများ အတိုးယူပုံ education loan comparison borrowing AEON AYA CB MOB MTB UAB Aron loan interest loan interest rate bank interest bank loan interest bank loan interest rate

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။

ဆက္စပ္မႈရွိေသာေဆာင္းပါးမ်ား