စီးပြားေရးက်ဆင္းခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးကို ဘယ္လိုစီမံမလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ပံုမွန္အခ်ိန္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးကို စီမံတာ အေရးႀကီးသလို စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးစီမံရတာ ေသေရးရွင္ေရးသမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလို စီးပြားေရးက်ဆင္းခ်ိန္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းပါပဲfinance။ ပံုမွန္အဆင္ေျပေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ဘ႑ာေရးကုိ ေကာင္းေကာင္းစီမံၿပီး ေငြေတြစုေဆာင္းထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလုိအေျခအေနေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ ပိုလြယ္ကူပါလိမ့္မယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ေငြစုေဆာင္းေခြ်တာျခင္းကို အႀကံျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္တို႔က ကုိယ့္ကိုယ္ကို သတိမထားမိခင္မွာ ဒီလိုခက္ခဲတဲ့ အက်ပ္အတည္းထဲ ေရာက္ေနတတ္ပါတယ္finance။ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေကာင္းေကာင္းရွင္သန္ႏုိင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့အခ်က္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။123


ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားပါ။

အဆိုးဆံုးအေျခအေနေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားပါfinance။ ဥပမာ – ေနာက္ ၆ လအထိ ဝင္ေငြလံုးဝ မရွိေတာ့တာျဖစ္ျဖစ္၊ ဝင္ေငြ နည္းနည္းပဲရေတာ့တာမ်ိဳးုျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ရဲ႕အသံုးစရိတ္ကို ဘယ္လုိစီမံမလဲfinance။ စြန္႔လြတ္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ လိုပါလိမ့္မယ္finance။ အသံုးစရိတ္ကို အေရးႀကီးလုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ဦးစားေပးၿပီး အေရးမႀကီးတဲ့၊ မလိုအပ္တဲ့အရာေတြအတြက္ သံုးေနတာေတြကို ရပ္ပါ။

အသံုးစရိတ္ေျခရာခံပါ။

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿပီးၿပီဆိုရင္ ဒီအတိုင္းလိုက္နာဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္finance။ ဒီလုိလုိက္နာႏုိင္ဖို႔ အဓိကေသာ့ခ်က္ကေတာ့ အသံုးစရိတ္ကို ေျခရာခံဖုိ႔ပါပဲfinance။ အသံုးစရိတ္ကို ေျခရာခံမယ္ဆိုရင္ မလိုအပ္တဲ့အရာေတြဝယ္ယူျခင္းကို ေရွာင္လာမယ္finance။ လုိအပ္တဲ့အရာေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ကို ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ၿပီး ခ်ိန္တတ္လာပါလိမ့္မယ္။

အနည္းငယ္စီစုပါ။

ဝင္ေငြရွိတုန္းမွာ ေငြနည္းနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ စုႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါfinance။ Refuse (ျငင္းပါ – တကယ္မလိုတဲ့အရာကို မဝယ္ပါနဲ႔)၊ Reduce (ေလွ်ာ့ပါ – ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေလွ်ာ့ၿပီးဝယ္ပါ)၊ Reuse (ျပန္သံုးပါ – ပစၥည္းေတြကို စြန႔္ပစ္ၿပီး အသစ္ထပ္ဝယ္မယ့္အစား ျပန္သုံးပါ)၊ Recycle (ျပန္ျပင္သံုးပါ – ဝယ္မယ့္အစား တျခားမွာသုံးလို႔ရရင္ ျပန္သုံးပါ) စတဲ့ R ေလးလံုးကို ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ အသံုးေလ်ာ့လာႏိုင္ပါတယ္financeျဖဳန္းတီးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့အထဲမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာ ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ထပ္မံေခ်းယူျခင္းကို ရပ္ပါ။

အေၾကြးတစ္ခ်ိဳ႕ရွိၿပီးသားဆုိရင္ ေစ်းအႀကီးဆံုးအေၾကြးကို အရင္ဆံုးျပန္ဆပ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါfinanceအေၾကြးေတြကို ျမန္ျမန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔နည္းလမ္းေတြကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္finance။ ထပ္ၿပီး ေငြေခ်းယူျခင္းကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေရွာင္ပါ။ 

ဝင္ေငြကို တိုးေအာင္လုပ္ပါ။

အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း အသစ္ေတြျပဳလုပ္ပါfinance။ ကံမေကာင္းစြာပဲ စီးပြားေရးက်ဆင္းခ်ိန္မ်ာေတာ့ အပိုဝင္ေငြရေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔က ပံုမွန္အေျခအေနထက္ ပိုၿပီးခက္ခဲတာေၾကာင့္ အျခားသူေတြထက္ စိတ္ကူးဥာဏ္ဆန္းသစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္financeအပိုဝင္ေငြရေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့အရာကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ပါ။

စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈက ဘ႑ာေရးအရခက္ခဲမႈျဖစ္႐ံုတင္မကပဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္လည္း ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္finance။ မေသခ်ာမႈနဲ႔ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြက စိတ္ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ေပၚႏိုင္သလို တစ္ခါတစ္ရံ ေၾကာက္စိတ္ေတြကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႕က်တဲ့နည္းလမ္းေတြလိုမ်ိဳး ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရတဲ့ အရာေတြအေပၚမွာပဲ အာ႐ံုစိုက္ပါfinance။ အျခားအရာေတြအတြက္ အရမ္းႀကီးစိတ္ပူ မေနပါနဲ႔။123


စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ဝင္ေငြက်ဆင္းႏိုင္သလို တစ္ခါတစ္ေလ ဝင္ေငြလံုးဝမရွိေတာ့သည္အထိလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝပံုစံကိုလည္း ေျပာင္းလဲေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ဘ႑ာေရးကို ဒီလိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းက စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ ပိုၿပီး ခံႏိုင္ရည္ရွိပါလိမ့္မယ္။

ေငြေၾကးစီမံနည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခက္ေတြ႕ေနေသးရင္ အထိန္းအကြပ္ရယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အဆင့္ (၅) ဆင့္ ကို ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္finance။ ဒီအဆင့္ (၅) ဆင့္က အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္Tank

အက်ပ္အတည္းႀကံဳခ်ိန္စီးပြားေရးစီမံျခင္း အက်ပ္အတည္းႀကံဳခ်ိန္လုပ္ငန္းအတြက္စီမံျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္း အက်ပ္အတည္းႀကံဳခ်ိန္ ပ်က္ကပ္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ ကိုယ္ပုိင္ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးစီမံျခင္း အက်ပ္အတည္းႀကံဳခ်ိန္ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးစီမံျခင္း တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရး ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အကျပ်အတည်းကြုံချိန်စီးပွားရေးစီမံခြင်း အကျပ်အတည်းကြုံချိန်လုပ်ငန်းအတွက်စီမံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်း အကျပ်အတည်း အကျပ်အတည်းကြုံချိန် ပျက်ကပ် စီးပွားရေးပျက်ကပ် ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေး ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးစီမံခြင်း အကျပ်အတည်းကြုံချိန်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးစီမံခြင်း တစ်ကိုယ်ရေဘဏ္ဍာရေး ငွေရေးကြေးရေး အသုံးစရိတ်တွက်နည်း အသုံးစရိတ် လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း managing your personal finance during downturn business

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။