ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဘဏ္စာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဘဏ္စာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာစာရင္းဆိုတာ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းနဲ႔ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းတို႔ကို ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ အမ်ိဳးအစားထပ္ၿပီး ခြဲျခားထားေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာရင္းေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝက ခပ္ဆင္ဆင္ပါCypher

ဒါေပမယ့္ ပံုမွန္စာရင္းေတြနဲ႔ မတူတဲ့ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မတူတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါ့အျပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္စာရင္းေတြဆိုရင္ ATM ဝန္ေဆာင္မႈ နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳလို႔မရတဲ့ ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားေတြလည္းရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါကေတာ့ ေငြစုဘဏ္စာရင္းကေန ခြဲထြက္လာတဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတြပါCypher

စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းကေန ခြဲထြက္လာတဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ စာရင္းကေတာ့ သေဘၤာသားစာရင္းပဲျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ သေဘၤာသားစာရင္းမွာေတာ့ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းကဲ့သို႔ ေငြေပး၊ ေငြေခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque) ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေခ်ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘဏ္စာအုပ္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဘဏ္ရဲ႕ သေဘာၤသားစာရင္းပဲ ATM ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္Cypher

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာစာရင္း ဆိုတာ ဘယ္သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္လဲ။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စာရင္းေတြကိုေတာ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့သူ၊ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သြားတဲ့သူ၊ ေငြေပး၊ ေငြေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ဖို႔ သိပ္မလိုတဲ့သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ စာရင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕စာရင္းအမ်ိဳးအစားေတြက ေငြမထုတ္ပဲ အခ်ိန္အၾကာႀကီးစုထားရင္ အတိုးအမ်ားႀကီး ေပးတတ္ပါတယ္Cypher

သေဘၤာသားစာရင္းကေတာ့ သေဘၤာသားမ်ားသာ အသံုးျပဳလို႔ရမွာျဖစ္ၿပီး အတိုးမေပးပါဘူးshwedingar.com။ ႏို္င္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးျပဳလို႔ရၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ကသာ ATM ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးခြင့္ျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ဘဏ္စာအုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္Cypher

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စာရင္းေတြထဲက သင့္ေတာ္တဲ့စာရင္းတစ္ခု ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စာရင္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္ေလးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္Cypher

  • အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္
  • အတိုးႏႈန္းႏွင့္ အပိုေပးေသာအတိုးႏႈန္း
  • အတိုးရရွိရန္ မထုတ္ပဲ ထားရမည့္ ၾကာခ်ိန္
  • ATM ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
  • ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
  • အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္

အသက္၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသားသူေတြ သံုးလို႔ရတဲ့ စာရင္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စာရင္းေတြက ပံုမွန္စာရင္းေတြ ဖြင့္ခြင့္မရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ဖန္တီးထားတာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္Cypher

ဒါေၾကာင့္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကေတာ့ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့သူေတြအတြက္ သက္ငယ္စာရင္း၊ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္ လူငယ္စာရင္း၊ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္သူတိုင္းအတြက္ စာရင္း၊ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အတြက္ သက္ႀကီးစာရင္းဆိုၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္Cypher

အေခၚအေဝၚေတြကေတာ့ ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဖြင့္ခ်င္တဲ့စာရင္းက ကိုယ့္အသက္အရြယ္အရ ဖြင့္လို႔ ရမရဆိုတာကို အရင္ဆံုးစဥ္းစားပါCypher

အတိုးႏႈန္းနွင့္ အပိုေပးေသာအတိုးႏႈန္း

အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတူၾကေပမယ့္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ စာရင္းေတြမွာ အပိုေပးတဲ့ အတိုးေတြရွိတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စာရင္းဖြင့္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္သာမက အတိုးႏႈန္းဘယ္ေလာက္ အမ်ားဆံုးရႏိုင္မလဲဆိုတာလည္း ၾကည့္ရပါမယ္Cypher

အတိုးရရွိရန္ မထုတ္ပဲ ထားရမည့္ၾကာခ်ိန္

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ စာရင္းေတြမွာ အပိုေပးတဲ့ အတုိးႏႈန္းေတြရွိေပမယ့္ ဒီအပိုအတိုးႏႈန္းအတိုင္း လူတိုင္းကို ေပးတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ အပိုအတိုးႏႈန္းရဖို႔အတြက္ စာရင္းရွိေငြေတြကို လံုးဝမသံုးပဲအပ္ထားရမယ့္ သတ္မွတ္ကာလအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္Cypher

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္လည္း အဆင္ေျပတယ္၊ အပိုေပးတဲ့ အတိုးႏႈန္းကိုလည္း သေဘာက်တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအတိုးႏႈန္းအတိုင္းရဖို႔ ေငြပမာဏတစ္ခုကို မထုတ္ပဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာအပ္ထားရမလဲ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလတစ္ခုအထိ မသံုးပဲ အပ္ထားႏို္င္မလားဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဖို႔လိုပါတယ္Cypher

ATM ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

ကာလၾကာစုထားရမယ့္ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ဘဏ္စာရင္းတုိင္းကိုေတာ့ ATM ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳလို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ATM ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးဖို႔လိုတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ဒီအခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္shwedingar.comATM ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာ ဆက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Cypher

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား

ဝန္ေဆာင္ခအေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုေတြသတ္မွတ္ထားေသးလဲshwedingar.com။ ေငြသြင္းေငြထုတ္ခေတြ သတ္မွတ္ထားေသးလားshwedingar.com။ ဒါေတြကို စာရင္းမဖြင့္ခင္မွာ ေသေသခ်ာခ်ာေမးျမန္းရမယ့္ ေမးခြန္းေတြပါပဲCypher

စရိတ္စကေတြက နည္းတယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္လို႔ ၿပီးသြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ နည္းနည္းေလးဆိုေပမယ့္ အႀကိမ္ေရမ်ားလာရင္လည္း ပမာဏမ်ားလာမွာပဲေလshwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာေမးျမန္းဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔Cypher

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အျခားဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာကေတာ့ အဲဒီဘဏ္မွာ ကိုယ္လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဘာေတြရွိလဲ၊ ေနာက္ေနာင္လိုအပ္လာမယ့္ဝန္ေဆာင္မႈေတြေကာ ဘာေတြရွိလဲ၊ ဝန္ထမ္းေတြေကာ ေဖာ္ေရြမႈရွိၿပီး အကူအညီေပးၾကရဲ႕လား၊ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေကာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရဲ႕လား၊ ေနာက္ဆံုး လံုၿခံဳရဲ႕လားဆိုတာေတြကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ စာရင္းဖြင့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္တာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ အႀကံျပဳပါရေစCypher

လက္ရွိအခ်ိန္နည္းနည္း အကုန္ခံလိုက္တာက ေနာက္ေနာင္အခ်ိန္ကုန္မႈေတြ၊ ေခါင္းကိုက္ရမယ့္အျဖစ္ေတြကေန ကင္းေဝးေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္Cypher

ဒီလိုဘဏ္အေကာင့္ေတြထဲက ကိုယ္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ဘဏ္စာရင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား (သာမန္မဟုတ္ေသာဘဏ္စာရင္းမ်ား) ႏိႈင္းယွဥ္မႈမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား အျခားစာရင္းမ်ား ဘဏ္အပ္ေငြ ေငြစုရန္ ဘဏ္မွာေငြစုရန္ ဘဏ္အေကာင့္ အေကာင့္ ဘဏ္စာရင္း သက္ငယ္ေငြစုစာရင္း ကေလးစာရင္း ကေလးေငြစုစာရင္း ကေလးအေကာင့္ ကေလးေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ကေလးအပ္ေငြစာရင္း သက္ငယ္စာရင္း သက္ငယ္ဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း သက္ငယ္အပ္ေငြစာရင္း လူငယ္အေကာင့္ သက္ငယ္အေကာင့္ လူငယ္စာရင္း လူငယ္ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း လူငယ္ေငြစုစာရင္း သေဘၤာသားစာရင္း သေဘၤာသားေငြစုစာရင္း သက္ႀကီးစာရင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုစာရင္း သက္ႀကီးေငြစုစာရင္း သက္ႀကီးေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း သက္ႀကီးစုေငြစာရင္း သက္ငယ္စုေငြစာရင္း ကေလးစုေငြစာရင္း လူငယ္စုေငြစာရင္း သက္ႀကီးအေကာင့္ ခ်က္လက္မွတ္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား ဘဏ္စရင္း အသက္ အနည္းဆံုးအသက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ ပုံမှန်မဟုတ်သောစာရင်း အခြားစာရင်းများ ဘဏ်အပ်ငွေ ငွေစုရန် ဘဏ်မှာငွေစုရန် ဘဏ်အကောင့် ဒေါ်လာစာရင်း ဒေါ်လာအကောင့် သက်ငယ်ငွေစုစာရင်း ကလေးစာရင်း ကလေးငွေစုစာရင်း ကလေးအကောင့် ကလေးငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း ကလေးအပ်ငွေစာရင်း သက်ငယ်စာရင်း သက်ငယ်ဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း သက်ငယ်အပ်ငွေစာရင်း လူငယ်အကောင့် သက်ငယ်အကောင့် လူငယ်စာရင်း လူငယ်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း လူငယ်ငွေစုစာရင်း သင်္ဘောသားစာရင်း သင်္ဘောသားငွေစုစာရင်း သက်ကြီးစာရင်း သက်ကြီးရွယ်အိုစာရင်း သက်ကြီးငွေစုစာရင်း သက်ကြီးငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း သက်ကြီးစုငွေစာရင်း သက်ငယ်စုငွေစာရင်း ကလေးစုငွေစာရင်း လူငယ်စုငွေစာရင်း သက်ကြီးအကောင့် ချက်လက်မှတ်များ ချက်လက်မှတ် ဘဏ်စရင်း အသက် အနည်းဆုံးအသက် အသက်ကန့်သတ်ချက် non-standard accounts other accounts bank account saving at bank children account youth account minor account senior account UESS account student account children deposit seaman account seafarer account age minimum age

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။