ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္း (Foreign Currency Account) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္း (Foreign Currency Account) ဆုိတာ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းေတြလိုပဲ  ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစရာ မလိုပဲ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းကို ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္dingar။ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူးdingar။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (USD)၊ ယူ႐ို (EUR)၊ စင္ကာပူေဒၚလာ (SGD) နဲ႔ ထိုင္းဘတ္ (THB) ေတြကို အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္Morpheus

ဒီဘဏ္စာရင္းမွာလည္း အတိုးမေပးပါဘူးdingar။ ေငြေပး၊ ေငြေခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque) နဲ႔ေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေခ်ႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ဒါဆိုရင္ တျခားဘဏ္အေကာင့္ေတြနဲ႔ ဘာကြာသလဲဆိုတာသိဖို႔ ဒီမွာ ႏွိပ္ၾကည့္ပါ။

ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque) ဆိုတာဘာလဲ။

ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque or check) ဆိုတာ ေငြထုတ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္Morpheus

လက္မွတ္ေပၚမွာေဖာ္ျပထားတဲ့လူကို ခ်က္လက္မွတ္ပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းကေန ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေငြပမာဏအတိုင္း ေပးေခ်ရန္အတြက္ ဘဏ္ကို ညႊန္ၾကားလိုက္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါMorpheus

ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့လူကို ေငြေပးေခ်သူ (Drawer) လို႔ေခၚၿပီး သူ႔ဆီမွာ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ စာရင္းရွင္စာရင္း တစ္ခုရွိရပါတယ္Morpheus

ေငြေပးေခ်သူက ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေပးေခ်ရမယ့္ ေငြပမာဏ၊ ရက္စြဲ၊ ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕နာမည္ စတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖည့္စြက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရပါတယ္dingar။ ဒါေတြျဖည့္ၿပီးရင္ေတာ့ ဘဏ္ကို ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေငြပမာဏအတိုင္း ေငြလက္ခံမယ့္သူထံ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ခ်က္လက္မွတ္ေတြဟာ ေငြေၾကးဖလွယ္ျခင္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေငြသားအေျမာက္အမ်ားကို သယ္ေဆာင္ကိုင္တြယ္စရာမလိုေအာင္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္း (Foreign Currency Account) က ဘယ္သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္လဲ။

ႏိုင္ငံျခားအေျခစိုက္ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြ ေငြလက္ခံႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းကို သံုးေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ေငြေပး၊ ေငြေခ်ျခင္းေတြအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque) ကို အသံုးျပဳရမွာျဖစ္လို႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္း အၿမဲမျပတ္ ရွိေနတတ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္Morpheus

သင့္ေတာ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ။

ႏို္င္ငံျခားေငြေၾကးနဲ႔ အသံုးျပဳရတဲ့စာရင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရမွာ မ်ားပါတယ္dingar။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ သတိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Morpheus

  • အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ
  • ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ
  • ေငြေျပာင္းေငြလြဲ၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ဝန္ေဆာင္ခ
  • အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ

ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ မၾကာခဏလုပ္ေနရမယ့္ ဘဏ္စာရင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္းလူျပည့္ေနၿပီး အၾကာႀကီးတန္းစီေနရမယ့္ ဘဏ္ခြဲမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့Morpheus

အဲဒီလိုပဲ ဘဏ္ခြဲနည္းၿပီး ကိုယ္နဲ႔ ေဝးတဲ့ ဘဏ္ခြဲမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ ဝန္ေဆာင္ခ သက္သာတယ္ဆိုရင္ေတာင္ သြားရမယ့္ လမ္းခရီးစရိတ္၊ ေပးရမယ့္အခ်ိန္ အတြက္ ျပန္ၿပီး ကာမိရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း ထည့္ေတြးသင့္ပါတယ္Morpheus

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ကိုယ္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ဘဏ္ကို သုေတသနလုပ္ ေရြးခ်ယ္ပါMorpheus

ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းကလည္း စာရင္းရွင္စာရင္းမွာလိုမ်ိဳး ရႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္dingar။ ဒါကေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္dingar။ ေငြသားအေျမာက္အမ်ားကို ကိုင္တြယ္စရာမလိုေအာင္ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ပဲ ေငြအလႊဲအေျပာင္းေတြ လုပ္ႏိုင္တာကလည္း ေကာင္းကြက္တစ္ခုပါMorpheus

ဒါေပမယ့္လည္း ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခက အဆမတန္ျမင့္မားေနတဲ့အခါ အဲဒီအားသာခ်က္က ကုန္က်စရိတ္အားျဖင့္ အားနည္းခ်က္လည္းျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဒါေၾကာင့္ ခ်က္လက္မွတ္အမ်ိဳးအစား၊ သူ႕ရဲ႕အားသာခ်က္ အသံုးဝင္ပံု၊ ဝန္ေဆာင္ခ စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာေမးျမန္းရပါမယ္Morpheus

ေငြေျပာင္းေငြလြဲ၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ဝန္ေဆာင္ခ

ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္တဲ့အခါ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ထားသလဲဆိုတာကိုလည္း သိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္dingar။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ စာရင္းဖြင့္ခဲ့တဲ့ ဘဏ္မွာ အသြင္း၊ အထုတ္ အခမဲ့လုပ္လို႔ ရတဲ့ဘဏ္က ရွားပါတယ္dingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဘယ္ဘဏ္မွာ အသြင္း၊ အထုတ္လုပ္လုပ္ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရပါတယ္Morpheus

ဝန္ေဆာင္ခကိုလည္း ကိုယ္ အသြင္း အထုတ္လုပ္တဲ့ ေငြပမာဏအေပၚမွာၾကည့္ၿပီး ေကာက္ခံတဲ့ ဘဏ္ရွိသလို၊ ဘယ္ေလာက္ ပမာဏပဲ အသြင္း၊ အထုတ္လုပ္လုပ္ ေဒၚလာအရြက္တန္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးအေပၚမွာ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္းရွိပါတယ္dingar။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အတြက္ အကုန္အက်အနည္းဆံုးျဖစ္မယ့္ဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္dingar။ ဘဏ္ကိုလည္း စာရင္းမဖြင့္ခင္ သူတို႔ရဲ႕ ႏႈန္းထားေတြကို ေသခ်ာေမးျမန္းပါMorpheus

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အျခားဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာကေတာ့ အဲဒီဘဏ္မွာ ကိုယ္လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဘာေတြရွိလဲ၊ ေနာက္ေနာင္လိုအပ္လာမယ့္ဝန္ေဆာင္မႈေတြေကာ ဘာေတြရွိလဲ၊ ဝန္ထမ္းေတြေကာ ေဖာ္ေရြမႈရွိၿပီး အကူအညီေပးၾကရဲ႕လား၊ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေကာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရဲ႕လား၊ ေနာက္ဆံုး လံုၿခံဳရဲ႕လားဆိုတာေတြကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ စာရင္းဖြင့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္တာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ အႀကံျပဳပါရေစMorpheus

လက္ရွိအခ်ိန္နည္းနည္း အကုန္ခံလိုက္တာက ေနာက္ေနာင္အခ်ိန္ကုန္မႈေတြ၊ ေခါင္းကိုက္ရမယ့္အျဖစ္ေတြကေန ကင္းေဝးေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္Morpheus

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြလည္းသိၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ဘဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ရႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ဖို႔ ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ဘဏ္အပ္ေငြ ဘဏ္မွာေငြစုရန္ ဘဏ္စာရင္း ႏုိင္ငံျခားစာရင္းဖြင့္ရန္ ႏိုင္ငံျခားစာရင္း ဘဏ္အေကာင့္ အေကာင့္ ႏုိင္ငံျခားအေကာင့္ ေဒၚလာစာရင္း ေဒၚလာအေကာင့္ ႏိုင္ငံၾခားစာရင္း ႏိုင္ငံႀခားစာရင္း ႏုိင္ငံၿခားစာရင္း ႏိုင္ငံၾခားအေကာင့္ ႏိုင္ငံႀခားအေကာင့္ ႏုိင္ငံၿခားအေကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြေၾကး ခ်က္လက္မွတ္မ်ား ဘဏ္စရင္း ယူ႐ို ယူ႐ိုအေကာင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စင္ကာပူေဒၚလာအေကာင့္ စကၤာပူေဒၚလာ စကၤာပူေဒၚလာအေကာင့္ နိုင်ငံခြားငွေကြေးစာရင်း ဘဏ်အပ်ငွေ ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားများ ဘဏ်မှာငွေအပ်ရန် ဘဏ်အကောင့် ဒေါ်လာအကောင့် ချက်လက်မှတ်များ ဘဏ်စရင်း ယူရို ယူရိုအကောင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ စင်ကာပူဒေါ်လာအကောင့် စင်္ကာပူဒေါ်လာ စင်္ကာပူဒေါ်လာအကောင့် foreign currency account bank account saving at bank dollar account euro account singapore dollar account

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။