ေငြလႊဲတဲ့အခါ သတိထားစရာမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေငြလႊဲတဲ့အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။123


တည္ေနရာ – ပို႔တဲ့လူက ေငြသားရွိေနရင္ျဖစ္ေစ လက္ခံသူက ေငြသားနဲ႔ လက္ခံလိုရင္ျဖစ္ေစ အနီးအနားမွာ ဘဏ္ခြဲ ဒါမွမဟုတ္ ATM စက္ ဒါမွမဟုတ္ မိုဘိုင္းမန္းနီးေအးဂ်င့္ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar.com။ အနီးအနားမွာဘာရွိလဲဆိုတာေပၚမွာမူတည္ၿပီး ေရြးစရာနည္းလမ္းေတြ ေျပာင္းလဲသြားပါမယ္Cypher

 

တူတာအခ်င္းခ်င္း – ပံုမွန္အားျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ တူတဲ့ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ – KBZPay->KBZPay, Wave->Wave, OKDollar->OKDollar.

 

ဝန္ေဆာင္ခ – ဘဏ္ေတြနဲ႔ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူေတြက ေငြလႊဲ၊ ေငြထုတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေငြပမာဏနည္းနည္းနဲ႔ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားမ်ားပို႔တာထက္ ေငြပမာဏမ်ားမ်ားနဲ႔ အႀကိမ္အေရအတြက္နည္းနည္းပို႔တာက ပိုေကာင္းပါတယ္Cypher

အဲဒါမွ ဝန္ေဆာင္ခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ – ပိုက္ဆံ ၁၀,၀၀၀ ကို တစ္ႀကိမ္ပို႔တဲ့ ဝန္ေဆာင္ခဟာ ပိုက္ဆံ ၅,၀၀၀ ကို ႏွစ္ႀကိမ္ပို႔တဲ့ ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိုၿပီးသက္သာပါတယ္Cypher

 

ၾကာခ်ိန္ – ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအေပၚအေျခခံတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ တို႔ဟာ ခ်က္ခ်င္းပို႔ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ပါတယ္shwedingar.com။ ဘဏ္ကေနတစ္ဆင့္ လႊဲပို႔တဲ့အခါ လက္ခံသူဆီေရာက္ဖို႔ နာရီပိုင္းအထိ ၾကာတတ္ပါတယ္Cypher

 

ဖြင့္ခ်ိန္ – ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအေပၚအေျခခံတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ နဲ႔ ATM တို႔ဟာ တစ္ရက္ကို ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက္ပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ေနတာေၾကာင့္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစပါတယ္Cypher

ဘဏ္ေတြက်ေတာ့ ႐ံုးဖြင့္ရက္ မနက္ ၉ ခြဲ ကေန ညေန ၃ နာရီအထိပဲ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေန႔ပိုင္းေတြမွာပဲ အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္Cypher

 

ေငြလႊဲ၊ ေငြထုတ္ ကန္႔သတ္ ပမာဏ – ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအေပၚအေျခခံတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ နဲ႔ ATM တို႔ဟာ တစ္ခါလႊဲႏိုင္တဲ့ပမာဏ၊ တစ္ရက္အတြင္းလႊဲပို႔ႏိုင္တဲ့ပမာဏ စသျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္Cypher

ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကေနခြင့္ျပဳထားတဲ့ပမာဏကေတာ့ တစ္ရက္အတြင္း အမ်ားဆံုး သိန္းတစ္ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကန္႔သတ္ပမာဏလည္း ရွိပါေသးတယ္shwedingar.com။ သူတို႔ရဲ႕ကန္႔သတ္ပမာဏက ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ပမာဏထက္ ပိုနည္းပါမယ္Cypher

ဒါ့အျပင္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ေအးဂ်င့္ေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕လက္ထဲမွာ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ေငြသားပမာဏဟာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိေနႏိုင္တဲ့အတြက္ သူတို႔ဆီမွာ ေငြသားအလံုအေလာက္မရွိရင္ ကိုယ္ထုတ္ယူလို႔ရတဲ့ ကန္႔သတ္ပမာဏအထိမေရာက္ေသးရင္ေတာင္ ထုတ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူးCypher

ဘဏ္ေကာင္တာကေနတစ္ဆင့္ လႊဲႏိုင္တဲ့ ပမာဏကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေလ့မရွိပါဘူးshwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ေငြပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို လႊဲခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထုတ္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခုကို သြားရင္ ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။123


အေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သတိထားစရာအခ်က္ေလးေတြနဲ႔ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ နည္းကိုေရြးခ်ယ္ပါshwedingar.comေငြလႊဲႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ဒီမွာ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ေငြလႊဲ ေငြလႊဲျခင္း ေငြလႊဲနည္း ငွေလွှဲတဲ့အခါသတိထားစရာများ ငွေလွှဲခြင်း ငွေလွှဲနည်း watch outs while transferring money

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။