ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္

ဘဏ္မ်ားက ပံုမွန္အားျဖင့္ ႐ုံးဖြင့္ရက္တိုင္း မနက္ ၉ နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီအထိ ဖြင့္ပါတယ္Trinity

ဒါေပမယ့္ လစာထုတ္ရက္၊ လ တစ္လရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အလုပ္လုပ္ရက္မ်ားမွာေတာ့ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွာ ေစာၿပီး ပိတ္ပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြကလည္း ဒီလိုေန႔မ်ိဳးမွာ မနက္ ၈ နာရီခြဲကေန စၿပီး အနည္းငယ္ ေစာဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္Trinity

ATM ဝန္ေဆာင္မႈေတြကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္Trinity

အဓိကဘဏ္ေတြရဲ႕ ဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းမႈစင္တာ (Call center) ေတြက ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္Trinity

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။testing


ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ား

၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ားကေတာ့

ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ႏိုင္ငံတကာႏွစ္သစ္ကူးေန႔
ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔
မတ္လ ၂ ရက္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔
မတ္လ ၂၆ ရက္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ အစားထိုး႐ံုးပိတ္ရက္
မတ္လ ၂၇ ရက္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၊ တပ္မေတာ္ေန႔
မတ္လ၂၉ ရက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အစားထိုး႐ုံးပိတ္ရက္
ဧၿပီလ ၁ ရက္ ဘဏ္အားလပ္ရက္
ဧၿပီလ ၁၃ ရက္မှ ၁၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္
ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ အလုပ္သမားေန႔ အစားထိုး႐ံုးပိတ္ရက္
ေမလ ၁ ရက္ အလုပ္သမားေန႔
ေမလ ၂၅ ရက္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔
ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ေန႔
(မေၾကညာေသးပါ) အီးဒ္ေန႔
ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ ဝါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကာေန႔
ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ဘဏ္အားလပ္ရက္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္မှ ၂၁ ရက္အထိ သီတင္းကြၽတ္႐ုံးပိတ္ရက္
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္မှ ၁၈ ရက္အထိ တန္ေဆာင္တိုင္႐ုံးပိတ္ရက္
(မေၾကညာေသးပါ) ဒီပါဝလီေန႔
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ အမ်ိဳးသားေန႔
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အစားထိုး႐ံုးပိတ္ရက္
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ခရစၥမတ္ေန႔ အစားထိုး ရံုးပိတ္ရက္
ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ခရစၥမတ္ေန႔
ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ႏိုင္ငံတကာႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔

မွတ္ခ်က္ – တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ားကို အနီးကပ္မွ ေၾကညာတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္ပိတ္ရက္ ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ား ဘဏ်ပိတ်ရက် ဘဏ်ပိတ်ရက်များ bank close bank closing days

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။