ခ်က္ (Cheque) ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စတင္ေလ့လာရန္ထဲမွ ေဆာင္းပါးတစ္ခု-


ခ်က္ဆိုတာ ေငြေပးေခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ ထူးျခားတဲ့ စာရြက္အပိုင္းအစေလးတစ္ခုပါ။

ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူ စာရင္းပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွ ေငြမ်ားနဲ႔ ေငြလက္ခံသူကို ေငြေပးရန္ ဘဏ္ကို ၫႊန္ၾကားေပးတဲ့ လက္မွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။world


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • အထူးျပဳပုံႏွိပ္ပံုစံကို အသံုးျပဳတဲ့ ေငြေပးေခ်ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
  • ခ်က္လက္မွတ္ေတြက ေဖာ္ျပထားတဲ့ပမာဏကို ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွေပးေခ်ရန္ ဘဏ္ကို ၫႊန္ၾကားေပးပါတယ္။
  • ေငြလက္ခံမယ့္သူက သူတို႔ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲကို ေငြသြင္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေငြသားထုတ္ယူျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
  • ကိုယ့္ရဲ႕ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းမွ ေငြထုတ္ယူဖို႔အတြက္လည္း ခ်က္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque သို႔မဟုတ္ Check) ဆိုတာ ဒီခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေငြလက္ခံသူထံ တိက်တဲ့ပမာဏကို ေပးေခ်ဖို႔အတြက္ ဘဏ္ကို ၫႊန္ၾကားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူ စာရင္းပိုင္ရွင္ကို “drawer” လို႔ ေခၚၿပီးေတာ့ ေငြလက္ခံရရွိမယ့္သူကိုေတာ့ “payee” လို႔ ေခၚပါတယ္။

မွတ္ထားရမွာတစ္ခုက စာရင္းပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာေတာ့ ေငြအလုံအေလာက္ရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။

စာရင္းရွင္စာရင္းရွိတဲ့သူေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွေငြေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ခ်က္လက္မွတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ျပန္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။world


ခ်က္လက္မွတ္ကို ဘာလို႔ သံုးတာလဲ။

ခ်က္ဆိုတာ အျခားတစ္ေယာက္ကို ေငြေပးေခ်ရာမွာ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစတဲ့ နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္shwe။ အထူးသျဖင့္ ပမာဏမ်ားတယ္ဆိုရင္ေပါ့။

မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြရွိလာေပမယ့္ ခ်က္ေတြက အသံုးဝင္ႏိုင္ပါေသးတယ္shwe။ အထူးသျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ေငြသားျဖင့္ ေပးဖို႔လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အသံုးဝင္ပါတယ္။

ေငြအမ်ားႀကီး သယ္ေဆာင္ေနရတာထက္၊ ေငြလႊဲပို႔ရတာထက္ ခ်က္လက္မွတ္က ပိုၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပါ။

ဒါ့အျပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူေတြနဲ႔ အစိုးရေအဂ်င္စီေတြကလည္း ခ်က္ျဖင့္သာ လက္ခံတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။

ခ်က္ေတြကို အာမခံအပ္ေငြ အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဥပမာ အငွားခ်ထားတဲ့အခါမ်ိဳးက်ရင္ ပိုင္ရွင္က ခ်က္ေငြသြင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုၿပီး ေငြသားျပန္မထုတ္ပဲ ခ်က္လက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားႏိုင္ပါတယ္shwe။ အငွားသက္တမ္းျပည့္တဲ့အခါ ပိုင္ရွင္က ေငြသားမထုတ္ရေသးတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္ကို ငွားရမ္းသူကို ျပန္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။world


ခ်က္လက္မွတ္က ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ရလဲ။

shwe။ စာရင္းပိုင္ရွင္ (Drawer) က ခ်က္လက္မွတ္ေပၚတြင္  ေငြလက္ခံသူအမည္၊ ေပးရန္ပမာဏႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါမယ္။

shwe။ စာရင္းပိုင္ရွင္က ေငြလက္ခံမည့္သူထံ ခ်က္လက္မွတ္ကို ေပးမယ္ (သို႔) ပို႔လိုက္ပါလိမ့္မယ္။

shwe။ ေငြလက္ခံသူက ဘဏ္မွာ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေငြထုတ္ျခင္း (သို႔) ေငြသြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။

shwe။ ဘဏ္က စာရင္းပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ေငြအလုံအေလာက္ရွိရဲ႕လား စသျဖင့္ ခ်က္လက္မွတ္ကို စစ္ေဆးၿပီး ေငြလက္ခံသူကို ေပးပါလိမ့္မယ္။

စာရင္းပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ေငြအလံုအေလာက္မရွိဘူးဆိုရင္ ခ်က္ကေန ေငြထုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။world


ခ်က္လက္မွတ္ေရးျခင္း

ခ်က္လက္မွတ္ကို ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ။

ခ်က္ေတြကို ပံုမွန္အားျဖင့္  စာရင္းရွင္စာရင္းျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏိုုင္ပါတယ္shweစာရင္းရွင္စာရင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

စာရင္းရွင္စာရင္းနဲ႔ ခ်က္လက္မွတ္မရွိေပမယ့္ ခ်က္လက္မွတ္အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ Cashier’s ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္ (Payment Order) အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္shweအျခားခ်က္လက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားေတြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ

ခ်က္လက္မွတ္ကို ဘယ္လိုေရးရမလဲ။

ဘဏ္ကေန ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ ရရွိၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္ ဘယ္လိုေရးရမလဲဆိုတာကို ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

ခ်က္လက္မွတ္ေရးတဲ့အခါ ကုန္က်စရိတ္ေတြရွိလား။

စာရင္းရွင္စာရင္းဖြင့္တဲ့အခါ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ကို အခမဲ့ေပးပါလိမ့္မယ္။

စာအုပ္ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက စာအုပ္အသစ္အတြက္ အခေၾကးေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။

ပံုမွန္ခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းအတြက္ေတာ့ အခေၾကးေကာက္ခံျခင္း မရွိပါဘူးshwe။ အခေၾကးေပးဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္တဲ့ အျခားခ်က္လက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားေတြအေၾကာင္း (ဥပမာ – ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္) ဒီမွာေလ့လာပါ။ 


ခ်က္လက္မွတ္ လက္ခံျခင္း

ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ဘယ္လို ေငြလက္ခံမလဲ။

ဘဏ္မွာ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေငြသြင္းႏိုင္သလို ေငြလည္းထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

  • ခ်က္ျဖင့္ ေငြသြင္းျခင္း – ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ေငြသြင္းျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္shwe။ ဒီအတြက္ ဘဏ္စာရင္းနဲ႔ ေငြလက္ခံသူရဲ႕နာမည္က ကိုက္ညီဖို႔ လိုပါတယ္။
  • ခ်က္ျဖင့္ ေငြထုတ္ျခင္း – ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘဏ္စာရင္းမလိုပဲ ဘဏ္ေကာင္တာမွ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ယေဘုယ်အားျဖင့္ ေငြလက္ခံသူက ေငြသင္းတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္၊ ငေြထုတ္တဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ ခ်က္လက္မွတ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ လက္မွတ္ထိုးေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္ဘဏ္မွာ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္လုပ္လို႔ရလဲ။

ပံုမွန္ခ်က္လက္မွတ္ေတြကိုေတာ့ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေငြသြင္းလို႔ရပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ဘဏ္မွသာ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

အျခားခ်က္လက္မွတ္ အမ်ိဳးအစား (ဥပမာ – ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္၊ လက္ေဆာင္ခ်က္လက္မွတ္) ေတြကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ဘဏ္မွာသာ ေငြသြင္းလို႔ ရပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – အရင္တုန္းက MICR ကုဒ္မပါတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္အေဟာင္းေတြကေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့ဘဏ္မွာသာ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္လုပ္တဲ့အခါ ဘာအခေၾကးေတြရွိလဲ။

ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ဘဏ္နဲ႔ တူညီတဲ့ဘဏ္၊ တူညီတဲ့ဘဏ္ခြဲမွာဆိုရင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခေၾကးေငြ မေကာက္ခံပါဘူး။

စာရင္းပိုင္ရွင္ရဲ႕ စာရင္းထဲကို မတူညီတဲ့ဘဏ္ခြဲ၊ မတူညီတဲ့ေဒသမွ ေငြသြင္းတာျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြထုတ္တာျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္က အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံပါလိမ့္မယ္။

အျခားဘဏ္တစ္ခုကေန ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးသူထံ ေငြသြင္းတဲ့အခါ ေငြလႊဲခပါ ေပးေဆာင္ရႏိုင္ပါတယ္။

Shwedingar Icon ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာဘဏ္ အျခားဘဏ္
စာရင္းပိုင္ရွင္ႏွင့္ တူညီေသာ ဘဏ္ခြဲ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခမဲ့ ေငြလႊဲခေပးရေလ့ရွိသည္။
နယ္တူ အခေၾကးရွိႏိုင္သည္။
နယ္ျခား ပံုမွန္အားျဖင့္ အခေၾကးရွိသည္။

ေငြရရွိဖို႔ ဘယ္ေလာက္ေစာင့္ရမလဲ။

ခ်က္လက္မွတ္ေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ခဏေတာ့ ေစာင့္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့ ဘဏ္မွာပဲ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေငြကို ခ်က္ခ်င္းရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အျခားမတူညီတဲ့ ဘဏ္မွာ ေငြသြင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေငြရရွိဖို႔အတြက္ ၁ ရက္ ၂ ရက္ေလာက္ေတာ့ ေစာင့္ရႏိုင္ပါတယ္။

Shwedingar Icon ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာဘဏ္ အျခားဘဏ္
ဘဏ္စာရင္းသို႔ ေငြသြင္းျခင္း ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္သည္။ ၁/၂ ရက္ၾကာမည္။
ေငြသားထုတ္ယူျခင္း ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္သည္။ မရပါ။

မွတ္ခ်က္ – ခ်က္လက္မွတ္ေတြက ေငြသားမဟုတ္ပါဘူး။

ခ်က္လက္မွတ္ကို ေငြေပးေခ်ျခင္း သေဘာတူညီမႈအတြက္ အသံုးျပဳေပမယ့္ ဘဏ္က ဘာမွ မလုပ္ေဆာင္မေပးမခ်င္းေတာ့ ေငြေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။စာရင္းပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ေငြအလုံအေလာက္မရွိဘူးဆိုရင္လည္း ေငြရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ပံုမွန္ခ်က္လက္မွတ္ေတြထက္ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ရတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္ကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။


အျခားေငြေပးေခ်ျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာေပမယ့္ ခ်က္လက္မွတ္ေတြက ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါေသးတယ္။world


စတင္ေလ့လာရန္ထဲမွ ေဆာင္းပါးတစ္ခု-

ခ်က္ ခ်က္လက္မွတ္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား ခ်က္လက္မွတ္ကဘာလဲ ခ်က္လက္မွတ္ဆိုတာဘာလဲ ခ်က္ကဘာလဲ ခ်က္ဆိုတာဘာလဲ ခ်က္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ ခ်က္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ ခ်က္လက္မွတ္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ ခ်က္လက္မွတ္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ ခ်က္နဲ႔ေငြသြင္း ခ်က္နဲ႔ေငြထုတ္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ေငြသြင္း ေငြထုတ္ ေငြအသြင္းအထုတ္ ခ်က္နဲ႔ ခ်က္နဲ႔ေငြအသြင္းအထုတ္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း စာရင္းရွင္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ ေငြစာရင္း ခ်က္စာရင္း ခ်က္အေၾကာင္း ချက် ချက်လက်မှတ် ချက်လက်မှတ်များ ချက်လက်မှတ်ကဘာလဲ ချက်လက်မှတ်ဆိုတာဘာလဲ ချက်ကဘာလဲ ချက်ဆိုတာဘာလဲ ချက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ် ချက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ချက်လက်မှတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ် ချက်လက်မှတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ချက်နဲ့ငွေသွင်း ချက်နဲ့ငွေထုတ် ငွေသွင်းငွေထုတ် ငွေသွင်း ငွေထုတ် ငွေအသွင်းအထုတ် ချက်နဲ့ ချက်နဲ့ငွေအသွင်းအထုတ် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း စာရင်းရှင် စာရင်းရှင်အပ်ငွေ ငွေစာရင်း ချက်စာရင်း ချက်အကြောင်း Cheque Check cheque book check book current account what are cheques what are checks

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။