စာရင္းနံပါတ္ (အေကာင့္နံပါတ္) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုမွာ တစ္ျခားဘဏ္နဲ႔ မတူညီတဲ့ အေကာင့္နံပါတ္တစ္ခုရွိပါတယ္shwedingar။ ဒီအေကာင့္နံပါတ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြစုစာအုပ္မွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေပးပါတယ္shwedingarေငြစုစာအုပ္အေၾကာင္း ဒီမွာ ဆက္လက္ ေလ့လာပါ။

Mobile banking ၊ Online banking ေတြ မွာလည္း အေကာင့္နံပါတ္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwedingarMobile banking ၊ Online banking အေၾကာင္း ဒီမွာ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။

ဘဏ္စာရင္းထဲကို ေငြသြင္းရာမွာ ဒီအေကာင့္နံပါတ္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar။ ဥပမာ – ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္က ကိုယ့္ရဲ႕အေကာင့္ထဲကို တိုက္႐ိုက္ေငြလႊဲထည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအေကာင့္နံပါတ္ေတြ ေပးရပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္ရဲ႕ဘဏ္စာရင္းထဲကို ေငြလႊဲထည့္ေပးဖို႔လိုအပ္မွပဲ တျခားလူကို ဒီနံပါတ္ေတြ ေျပာျပသင့္တာပါ။world


ဘဏ္စာရင္းေတြကို ေသခ်ာနားမလည္ေသးဘူးဆိုရင္ ဘဏ္စာရင္းအေၾကာင္း ဒီမွာဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ဆိုတာဘာလဲ အေကာင့္နံပါတ္ဆိုတာဘာလဲ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်ဆိုတာဘာလဲ အကောင့်နံပါတ် bank account number

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။