ဘယ္လိုဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားကို ဖြင့္သင့္လဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဘဏ္အားလံုးနီးပါးမွာရွိတဲ့ အဓိကဘဏ္စာရင္း အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳး ရွိပါတယ္dingar။ “စုေငြစာရင္း” နဲ႔ “စာရင္းရွင္စာရင္း” တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေသစာရင္း (Fixed Account)၊ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း (Call Deposit Account)၊ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း (Foreign Currency Account) စသျဖင့္ တျခားစာရင္းအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိေပမယ့္ “စုေငြဘဏ္စာရင္း” နဲ႔ “စာရင္းရွင္စာရင္း”တို႔ကေတာ့ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္Trinity

ကိုယ့္အတြက္ ဘယ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားက အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အေျခအေနေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္dingar။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ေတာ့ စုေငြဘဏ္စာရင္းကစဖြင့္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲTrinity

စုေငြဘဏ္စာရင္း ဆိုတာ ေခၚဆိုတဲ့နာမည္အတိုင္းပဲ ဘဏ္မွာေငြအပ္ထားျခင္းကို အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္Trinity

ဘဏ္စာရင္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈနဲ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈေတြရွိတဲ့အျပင္ စာရင္းထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ေငြပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး အတိုးလည္း ရရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္Trinity

ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုးႏႈန္းေတြဟာလည္း မသိမသာေလး ကြဲျပားၾကပါတယ္dingar။ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၅ % သတ္မွတ္ထားပါတယ္Trinity

စာရင္းရွင္စာရင္း ဆိုတာကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေငြအဝင္အထြက္ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ စာရင္းရွင္စာရင္း လို႔ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္dingar။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ စာရင္းရွင္စာရင္းကို အတိုးတြက္ခ်က္ေပးအပ္ျခင္း မရွိပါဘူးTrinity

အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတြၾကား ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားတူညီကြဲျပားမႈေတြကို ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္ ဒီမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္dingar

ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏိႈင္းယွဥ္မႈမွာ ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ ဘဏ္နဲ႔ ဘဏ္စာရင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္Trinity

ဘဏ္အမ်ားႀကီးထဲက ဘယ္ဘဏ္မွာ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ရမွန္းမသိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါTrinity

ဘယ္လိုဘဏ္စာရင္းမ်ိဳးဖြင့္ရမွာလဲ ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစား ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ဘဏ္အေကာင့္ အေကာင့္ ဘယ်လိုဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားကိုဖွင့်သင့်လဲ ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားများ ဘဏ်အကောင့် which bank account should open

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။