ခ်က္ (Cheque) ဘယ္လိုေရးမလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စတင္ေလ့လာရန္ထဲမွ ေဆာင္းပါးတစ္ခု-


ခ်က္လက္မွတ္ေတြက ေငြေပးေခ်ျခင္းေတြအတြက္ အထူးသျဖင့္ ပမာဏအမ်ားႀကီးအတြက္ဆိုရင္ ေငြသားထက္ ပိုၿပီး လြယ္ကူလံုျခံဳပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ေတြက ခ်က္ဘယ္လိုေရးရတယ္ဆိုတာကို အၿမဲတမ္း ရွင္းျပမွာမဟုတ္တာေၾကာင့္ ဘဏ္နဲ႔ ေငြလက္ခံသူေတြၾကားမွာ နားလည္မႈလြဲတာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခ်က္ေရးတဲ့အခါ အဓိကသတိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ေတြနဲ႔ မရင္းႏွီးေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္hello


ခ်က္လက္မွတ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ပံုမွန္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ခ်က္လက္မွတ္မွာ ပါဝင္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

  • “Pay” – ေငြလက္ခံသူရဲ႕ အမည္ကို ေရးပါ။
  • “Kyats” – ေငြပမာဏကို စာျဖင့္ ေရးပါ။
  • ေလးေထာင့္ပံုထဲရွိ “Ks – ေငြပမာဏကို ဂဏန္းျဖင့္ ေရးပါ။
  • Date – ရက္စြဲ ေရးပါ။
  • Signature– အားလံုးျဖည့္ၿပီးတဲ့အခါ လက္မွတ္ထိုးပါ။

ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူက ခ်က္လက္မွတ္ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဘက္မွာလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ မွတ္ထားပါfinance။ တစ္ခ်ိဳ႕ခ်က္ေတြရဲ႕ ေနာက္ေက်ာ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔အတြက္ ေနရာသပ္သပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္finance။ တကယ္လို႔ ေနရာသပ္သပ္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဘက္ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ ထိုးလိုက္လို႔ရပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – ဘဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ေတာ့ တစ္ပံုစံတည္း တူေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။hello


ျဖည့္စြက္ၿပီးသား ခ်က္လက္မွတ္ပံုစံကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

hello


ခ်က္ေရးတဲ့အခါ ဘာေတြ သတိထားစရာ လိုမလဲ။

ေငြလက္ခံသူအမည္ကို မွန္ေအာင္ေရးပါ။

ေငြလက္ခံသူရဲ႔ အမည္က သူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ထဲက နာမည္နဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔ လိုပါတယ္finance။ ကုမၸဏီဆိုရင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စာရင္းထဲရွိ ကုမၸဏီရဲ႕အမည္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

လႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိရန္ “or Bearer” ကို ဖ်က္ပါ။

Bearer ဆိုတာ ခ်က္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့သူကို ဆိုလိုပါတယ္finance။ ဒီေရြးခ်ယ္မႈရွိေနတယ္ဆိုရင္ ေငြလက္ခံသူမဟုတ္ရင္ေတာင္ ခ်က္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္finance။ အျခားဘယ္သူ႔ကိုမွ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ျခင္း မရွိေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဖ်က္လိုက္ပါ။

ပမာဏေတြ တူညီပါေစ။

စာျဖင့္ေရးတဲ့ပမာဏနဲ႔ ဂဏန္းျဖင့္ေရးတဲ့ပမာဏ တူညီဖို႔ လိုပါတယ္။

ပမာဏနားတစ္ဝိုက္မွာ ေနရာလြတ္မထားပါနဲ႔။

စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂဏန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ပမာဏႏွစ္ခုနားတစ္ဝိုက္မွာ ေနရာလြတ္မထားပါနဲ႔finance။ ပမာဏအေရွ႕မွာ ေနရာလြတ္ထားျခင္းကို ေရွာင္ပါfinance။ ပမာဏေနာက္မွာက်န္တဲ့ ေနရာလြတ္ကို ဖ်က္ပါfinance။ ဒီလိုမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ေပးမယ့္ပမာဏထက္ ဂဏန္းအပိုေတြ ထည့္ေရးၿပီး ပိုထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

လက္မွတ္က ဘဏ္ရွိလက္မွတ္နဲ႔ ကိုက္ညီပါေစ။

ဘဏ္ရဲ႕ မွတ္တမ္းရွိ လက္မွတ္နဲ႔ ခ်က္ေပၚမွာ ေရးထိုးေပးလိုက္တဲ့ လက္မွတ္က ကိုက္ညီမႈရွိပါေစfinance။ မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ ဘဏ္ကခ်က္ကို လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ခ်က္လက္မွတ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာလည္း လက္မွတ္ထိုးမိဖို႔ သတိျပဳပါ။

 

hello


အျခားသတိထားစရာမ်ား

ဘဏ္စာရင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းလိုမွသာ မ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္းျခစ္ (Double cross) ပါ။

ေငြလက္ခံသူကို ေငြသားတိုက္႐ိုက္ မထုတ္ယူပဲ သူ႔ရဲ႕ဘဏ္စာရင္းထဲသာ ထည့္သြင္းေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခ်က္လက္မွတ္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ထိပ္မွာ မ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္းျခစ္ပါfinance။ မ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္း ျခစ္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေငြလက္ခံသူက ဘဏ္စာရင္းထဲပဲ ေငြသြင္းလို႔ ရပါလိမ့္မယ္။

မွန္ကန္တဲ့ရက္စြဲ

ပံုမွန္အားျဖင့္ ခ်က္လက္မွတ္က ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေရးထားတဲ့ ရက္စြဲမွစၿပီး ၆ လအတြင္း ထုတ္ယူဖို႔ လိုပါတယ္finance။ ဒါ့အျပင္ ဒီရက္စြဲမတိုင္ခင္လည္း ေငြထုတ္ယူလို႔ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ခ်က္လက္မွတ္ေအာက္ရွိ နံပါတ္မ်ား

တစ္ခ်ိဳ႕ခ်က္ေတြရဲ႕ ေအာက္နားမွာ MICR (Magnetic Ink Character Recognition) ကုဒ္ေလးေတြရွိပါတယ္finance။ ဒီကုဒ္ေတြက စက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ခ်က္လက္မွတ္ကို စစ္ေဆးေပးပါတယ္finance။ ဒီေနရာမွာ ဘာမွမေရးပါနဲ႔။

ခ်က္လက္မွတ္အလြတ္ကို လက္မွတ္မထိုးပါနဲ႔။

ကိုယ့္ရဲ႕လက္မွတ္က ကိုယ့္ဘဏ္စာရင္းထဲက ေငြေတြကို ထုတ္ယူဖို႔အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ပါပဲfinance။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဘယ္သူမဆို ဒီလက္မွတ္အေပၚမွာ ႀကိဳက္တဲ့ ေငြလက္ခံသူနာမည္၊ ႀကိဳက္တဲ့ပမာဏကို ေရးၿပီး ကိုယ္ေတာင္မသိလိုက္ပဲ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

အမွားျပင္ျခင္း

ခ်က္ေရးတုန္း အမွားေသးေသးေလး တစ္ခုခုပါသြားတယ္ဆိုရင္ မွားသြားတဲ့ေနရာကို ျခစ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေဘးမွာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးေပးဖို႔ လိုပါမယ္။

တကယ္လို႔ အမွား ႀကီးႀကီးမားမား ပါသြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်က္ကို ဖ်က္စီးလိုက္ၿပီးေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္အသစ္တစ္ခုျဖင့္ ေရးပါ။

 

hello


အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးျခင္း

မွန္ကန္တဲ့ ေငြလက္ခံသူအမည္

အဂၤလိပ္နာမည္က ေငြလက္ခံသူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ထဲကနာမည္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီစာရင္းထဲရွိနာမည္နဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔လိုပါတယ္။

ပမာဏကို စာျဖင့္ အျပည့္အစံုေရးပါ။

ပမာဏကို စာျဖင့္ေရးတဲ့အခါ “lakh” လို႔ အတိုေခါက္မေရးပဲ “thousand” “million” စသျဖင့္ အျပည့္အစံုေရးပါfinance။ ပမာဏေရးၿပီးသြားတာ သိသာေစဖို႔အတြက္ ပမာဏအေနာက္မွာ “only” ထည့္ေရးပါ။

ဥပမာ – 

  • ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကို “Ten lakh only” လို႔ မေရးပဲ “One million only” လို႔ေရးပါ။
  • ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ကို “Two lakh and fifty thousand only” လို႔မေရးပဲ “Two hundred and fifty thousand only” လို႔ ေရးပါ။

 

hello


ခ်က္လက္မွတ္ေတြက သံုးရတာ အဆင္ေျပလြယ္ကူေပမယ့္ အျခားသူေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ လြယ္ကူတာေၾကာင့္ ခ်က္အသံုးျပဳတဲ့အခါ သတိထားပါ။

ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆိုတာနဲ႔ certified cheque စသျဖင့္ ထူးျခားတဲ့ခ်က္ေတြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။  

မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈက ေငြေပးေခ်ဖို႔အတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္financeမိုဘိုင္းဘဏ္ႏွင့္ အင္တာနက္ဘဏ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါhello


စတင္ေလ့လာရန္ထဲမွ ေဆာင္းပါးတစ္ခု-

ခ်က္လက္မွတ္ ခ်က္ ခ်က္စ္ ခ်က္ဘယ္လိုေရးရမလဲ ခ်က္ဘယ္လိုေရး ခ်က္လက္မွတ္ဘယ္လိုေရး ခ်က္လက္မွတ္ဘယ္လိုေရးရမလဲ ေငြထုတ္မယ္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ေငြသြင္းမယ္ ေငြအသြင္းအထုတ္ အသြင္းအထုတ္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ စာရင္းရွင္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း ႏိုင္ငံျခားစာရင္း ႏိုင္ငံျခားအေကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အေကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္စာရင္း စာရင္းရွင္ဘဏ္စာရင္း ဘဏ္စာရင္း စာရင္းရွင္းဘဏ္အေကာင့္ စာရင္းရွင္အေကာင့္ ခ်က္မ်ား ခ်က္လက္မွတ္မ်ား ခ်က္စာရင္း ချက်လက်မှတ်ကုန်ဆုံးရက် ချက်ကုန်ဆုံးရက် ချက်ကုန်ဆုံး ချက်လက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် ချက်လက်မှတ်သက်တမ်းကုန် ခ်က္အေၾကာင္း ချက်လက်မှတ် ချက် ချက်စ် ချက်ဘယ်လိုရေးရမလဲ ချက်ဘယ်လိုရေး ချက်လက်မှတ်ဘယ်လိုရေး ချက်လက်မှတ်ဘယ်လိုရေးရမလဲ ငွေထုတ်မယ် ငွေသွင်းငွေထုတ် ငွေသွင်းမယ် ငွေအသွင်းအထုတ် အသွင်းအထုတ် စာရင်းရှင်အပ်ငွေ စာရင်းရှင် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း နိုင်ငံခြားစာရင်း နိုင်ငံခြားအကောင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်း စာရင်းရှင်ဘဏ်စာရင်း ဘဏ်စာရင်း စာရင်းရှင်းဘဏ်အကောင့် စာရင်းရှင်အကောင့် ချက်များ ချက်လက်မှတ်များ ချက်စာရင်း ခ်က္လက္မွတ္ကုန္ဆံုးရက္ ခ်က္ကုန္ဆံုးရက္ ခ်က္ကုန္ဆံုး ခ်က္လက္မွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ ခ်က္လက္မွတ္သက္တမ္းကုန္ ချက်အကြောင်း Cheque check cheque book current account foreign account how to write a cheque cheque expire cheque expired date

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။